[مجسمه سازی] - مجسمه سازی با گیره کاغذتوسط هنرمند ایتالیایی “پیترو آنجلو”

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
مجسمه سازی کاری بسیار سخت است که هرکسی توان انجام ان را ندارد اما هنرمندانی در دنیا هستند که گاهی دست به کارهای عجیب زده و با استفاده از وسایل باورنکردنی مجسمه سازی می کنند تا هنرشان را به گونه ای عجیب به همه نشان دهند.

یکی از وسیله هایی که در تمامی اداره ها وجود دارد و دانش آموزان نیز از یک سنی به بعد با آن بسیار سرو کار دارند گیره کاغذ است. این وسیله با شکل جالب و کاربردهای مختلفش در هر نقطه ای به کار می آید و حتی با آن مجسمه سازی هم می کنند.

“پیترو آنجلو”
هنرمندی است که با استفاده از گیره های مختلف دست به ساخت مجسمه های گیره ای زده است.

این هنرمند ایتالیایی اعتقاد دارد گیره ها بهترین وسیله برای گذران زندگی هستند زیرا به هر حالتی که ما بخواهیم تغییر شکل می دهند.

منبع:
سایت ایران ویج
yjs.ir
 

Similar threads

بالا