[مجسمه سازی] - روش ساخت قالب های کامپوزیت و فایبراز مدل های بزرگ

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالاریک مدل بزرگ اول از یک اسکلت سازی شروع می شود مجسمه ساز حدود واندازه اسکلت را با میلگرد و سیم برای نگهداری مجسمه می سازد
از خمیر مجسمه سازی برای بدست آوردن شکل اصلی استفاده می کند که شما می دانید این کار به یک تخصص وتجربه بالا نیاز دارد
به تدریج با کم و اضافه کردن خمیر مجسمه سازی شکل نهایی مجسمه بدست خواهد آمد
شکل ایستاده توسط هنرمند مجسمه ساز به پایان رسیده است همه مدل سازان و قالب سازان از این مرحله به بعد ساخت قالب را شروع می کنند
ما برای ساختن قالب از مدل تکمیل شده شروع می کنیم تمام سطح مجسمه را با قلم آغشته به سیلیکون چندین بار به طوری که تمام روی مجسمه سیلیکونی شود روکش نمایید اجازه دهید سیلیکون در مجاورت هوا خشک شود برای اینکار 24 ساعت زمان مناسبی استدر قسمت هایی که برای جداشدن قالب ها از یکدیگر در نظر گرفته ایم از خمیر مجسمه سازی مانند دیوار لبه قالب ها را درست می کنیم و روی آنها رابا سیلیکون آغشته نماییدو برای اتصال به یکدیگر حفره های متعدد درون لبه ها باید ایجاد نماییم

بعداز خشک شدن سیلیکون با رزین اپوکسی و پارچه های فایبر پشت قالب را درست می کنیم.
منبع:ساغررنگ
 

Similar threads

بالا