[مجسمه سازی] -آموزش مجسمه سازی ازچهره

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
من درطول دوران آموزشی ام مطالعات زیادی درخصوص تفاوتهای چهره افراد از جوانی تاپیری و چگونگی ساختار صورت در چهره های مختلف وتاثیراتی که بر بیننده میگذارد انجام داده ام .در این کار سعی دارم با ویژه گیهای مجسمه سازی با گل رس از چهره مدل زنده به شما آموزش دهم که چگونه بتوانید چهره مورد نظرتان را در کمترین مدت درست کنید . و در این کار من بیش از اینکه به فکر شباهتها باشم بیشتر بدنبال احساسهای مدلم میباشم. ومطمئن هستم اگر شما با ویژه گیهای مدلتان آشنا باشید به راحتی به آنچه میخواهید میرسیدوالبته باید کمی شناخت از جهره ها داشته باشید.


کاررا بامقداری گل رس که براحتی قابل فرم دادن میباشد شروع میکنیم . معمولا گلی که من استفاده میکنم ساخته شده خودم میباشد که بسیار نرم وچسبنده میباشد.قبل از هرکاری شما نیاز به ابزارهایی که قبلا دردرس ابزارشناسی اشاره کردم دارید.که من از ابزارهای پلاستیکی و چوبی وابزارهای سیمی ونیز از کادکهای مختلف استفاده میکنم.

۱ ) حجم کلی سر را با فرم دادن گل به مانند (درست کردن جمجمه ) شروع کنید.من بیشتر اندازه هایی که درست میکنم در اندازه طبیعی میباشد چون بهتر احساسات را به بیننده منتقل میکند.۲ ) همیشه کارتان را از جهات مختلف بررسی و حجمهای کلی را از نیم رخ و روبرو شکل دهید.چون جمجمه مردان وزنان متفاوت میباشد باید باین نکته توجه کنید که فک مردان بزرگتر از فک زنان است.وهمچنین استخوان پیشانی مردان بزرگتر از زنان است. استخوان های گونه در مردان برجسته تر است.بینی زنان تیزتر باریکتر است ودارای برجستگی کمتری می باشد .پیشانی در زنان عمودی تر از مردان میباشد .توجه داشته باشید سن مدلتان حائز اهمیت میباشد۳) تناسب چهره را باخط مشخص میکنیم یعنی خط تقارن چهره وطول بالای سر وچانه را نصف میکنیم تا جای چشمها مشخص شوند. همیشه برای مجسمه سازی چهره بهتر آن است که از چشمها شروع نمائید.۴) با انگشتان شصت سعی کنید محل قرارگرفتن چشم را ایجاد نمائید. شکل کاسه چشم شکل مشخصی دارد یک کم شبیه عینک آفتابی ریبن هستند۵)از دوطرف حفره چشمها را مشخص و حجم کلی گونه ها را ایچاد میکنیم شما سعی کنید در این مرحله فرم بالای چشم وگونه هارا مشخص و وقت زیادی روی این کاربگذارید.تادرپایا ن کار دچار مشکل نشوید.۶) محل قرارگرفتن بینی را با خط مشخص میکنیم(معمولا نصف ابرو تا چانه میباشد)سعی تان در این باشد که تناسبهای کلی را به خوبی وبا دقت تحت نظر داشته باشید.۷)سطوح کلی بینی و اندازه آن را با مدل مقایسه میکنیم معمولا برای پره های بینی سعی کنید از دو تکه گل که بصورت گردی کوچکی در آمده استفاده نمائید.۸) برای درست کردن لبها ابتدا از لب بالایی که بصورت تکه گل است بافرم بیضی شکل ا ست در وسط کلفت ودر دوطرف باریک هستند استفاده مینمائم اینکار شمارا وادار مینماید که به کلیات مدلتان توجه کنید.باید هم شکل گل وهم مقدارآن باید دقیق باشد. معمولا اکثر هنرجویان تصور میکنند در این مرحله لبها خیلی برآمده شده واین بخاطر کار نکردن گونه ها میباشد.۹) بیشتر هنر جویا ن در این قسمت تصور میکنند که کارشان اشکالاتی دارد چون با ماهیچه های صورت آشنایی ندارند شما باید در این مرحله ماهیجه هایی که اطراف لب را گرفته اند بررسی کنید وآشنایی با حالت چهره در موقع تبسم و... را داشته باشید.من کاررابالب بالا شروع میکنم بعداز آن لب پائین رادرست میکنم غالبا لب پائین از لب بالا کوچکتر است ولی این کار به مدلتان بستگی دارد.۱۰) بعداز لبها شما میتوانید از مقداری گل که بصورت گرد درآورده اید برای حجم کلی چشم استفاده نمائیدسعی کنید اندازه و مقدار دو چشم با هم یکسان باشد. کاسه چشم را پر کنید وهردوچشم را همزمان کار کنید بدینصورت فاصله بین دوچشم را میتوانید درست کنید. سعی نکنید کاررا بطور کامل با ریزه کاریها انجام دهید فقط جاهای کارتان وفرمهارا بطور صحیح انجام دهید.۱۱) اندازه چشمها را باتوجه به مدل باخطوط مشخص سعی نمائید با پهنای بینی اندازه گیری کنید وحدود چشم را مشخص کنید.۱۲) شما باید بدنبال اندازه های کلی چشم وفرم حالتها بیشتر دقت نمائید.درست کردن چشم وقت زیادی را طلب میکند عجله نکنید.۱۳) حتما باید در حین کار توجه ویژه به کلیات طرح مدلتان داشته باشید.۱۴ ) گوشه های لب وفرمهای گونه به هم مرتبط هستند واز اهمیت زیادی برخوردار میباشد باید این ارتباط رابا حجمهای قرارگرفته پیدا وآنهارا شکل دهید.۱۵ ) نوع لب وتبسم خاصی که مدل دارد حائز اهمیت میباشد.۱۶ ) فرم بینی را با انگشتانتان از دو طرف هماهنگ کنید.۱۷ ) سوراخ های بینی میتواند فرم بینی را مشخص کند به آن اهمیت دهید.۱۸ ) فرم چشم ها ومحل آنهاراخوب بررسی نمائیدمجرای اشک در بیان حالت چشم خیلی مهم است . همیشه مجرای اشک راپائین تراز گوشه چشم درنظر بگیرید.۱۹ ) چشم وپلک عضو های مهم چهره میباشند قرارگرفتن پلک را بررسی کنید.ادامه دارد...

 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
ادامه-آموزش مجسمه سازی ازچهره

ادامه-آموزش مجسمه سازی ازچهره

۲۰ ) فرم چشم واینکه چشمها یک کره کاملا گرد میباشند را حتما ازیاد نبرید.بادست چپ گوشه چشم را گرد میکنیم ضمنا حتما با هردو دستتان کارکنید وتوانایی خود را در بدست گرفتن ابزار با هردو دست بالا ببرید.

۲۱ ) پشت چشم وچین خوردگی بالای پلک را با فرم مدلتان بررسی نمائید توجه داشته باشیددر حالتهای مختلف چشم این چین خوردگی تغییر میکند.۲۲ ) شما میتوانید اندازه گونه هارا وهمچنین پیشانی ویاهرجای دیگر را با پرگارتان بطور مرتب بررسی کنید واز تناسب آن مطمئن شوید.۲۳ ) حتی طول سر را با پهنای صورت مطابقت دهید تا از صحت داشتن نسبت ها مطمئن شوید.۲۴ ) بررسی عضلات لپ وگونه ونیر ارتباط آنهارا با عضلات حلقوی دور چشم مورد توجه قراردهید.۲۵ ) برآمدگی زیر چشم و ارتباط آنها با گونه بسیار مهم میباشند.۲۶ ) حالت لب بالا ولب پائین را حتما از نیمرخ مورد توجه قراردهید چو ن لب بالا جلوتر ازلب پائین میباشد این اختلاف سطح خیلی مهم است .۲۷ ) گوشه های لب در بیان حالت چهره مهم میباشند.۲۸) دو برآمدگی بالای لب را با تیغه بینی وسوراخهای بینی مورد بررسی قرار دهید .۲۹ ) انتهای پره های بینی درزمانی که شخصی تبسم دارد وحالت خنده میگیرد کمی به سمت بالا تمایل دارد .۳۰ ) عضلات حلقوی دور لبها درزمان تبسم به سمت بالا تمایل پیدا مینمایند.انگشتان خودرا کمی خیس کنید وکارتان راصاف کنید.۳۱ ) بعداز برسی واصلاح مجسمه تان برای پیداکردن ناصافی های احتمالی با اسفنج میتوانید کارتان را صاف نمائید واگر مجددا نیاز به کار داشته باشد بهتر دیده میشود.۳۲ ) بعداز اینکه کار را صاف کردید میتوانید جاهایی که نیاز به کم وزیاد کردن دارند را انجام دهید.۳۳ ) در پایان میتوانید مجددا کارا صاف وبه مراحل بعدی کار فکرکنید.۳۴ ) شمابرای در آوردن عنبیه در روی چشم نیاز به ابزار سیم گرد دارید وقبل از هر چیز جای عنبیه را در روی چشم مشخص نمائید.۳۵ ) محل قرارگرفتن عنبیه را حتما با فاصله گرفتن ازمجسمه درروی هردوچسم انجام دهید اگر فاصله شما به مجسمه نزدیک باشد ممکن است چشم ها لوچ شوند واین کار زیاد مطلوب به نظرنیاید.۳۷ ) مقدار تیره بودن و یا روشن بودن عنبیه چشم میزان عمق گودی عنبیه را مشخص میکند در اینجا چون مدل من چشمهای تیره دارد عمق عنبیه را زیاد گرفتم اگر مدل شما چشم روشن داشته باشد باید عنبیه را خیلی کم عمق دهید ولی در هردوحالت مردمک چشم عمق بیشتری دارد.۳۸ ) نوری که در زیر پلک گذاشته میشود چشم رازنده تر میکند شما در اندازه وجهت این نور دقت زیادی نمائید.۳۹ ) چون مدل من هد دارد میتوانم از مقداری گل که درروی میز درست کرده ام استفاده کنم.

۴۰ ) سعی میکنم محل قرارگرفتن هد را با مدل تطبیق دهم.


ادامه دارد..
 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
ادامه-آموزش مجسمه سازی ازچهره

ادامه-آموزش مجسمه سازی ازچهره

41) حتما در این مرحله محل قرار گرفتن هد را از نیمرخ مورد برسی قراردهید.۴۲) بررسی گونه وفک نباید از دید شما پنهان باشدحتما از زوایای مختلف مورد بررسی قرارگیرد

۴۳ ) سعی دارم این مجسمه را با حالت روحی مدل هماهنگ کنم .۴۴ ) بیشتر شما باید به فرم گردن واندازه شانه ها توجه کنید.
منبع:ساغررنگ
 

Similar threads

بالا