لیگاند ها

jalaljamali

عضو جدید
در مورد لیگاند های چند دندانه آلی فلزی. نحویه متصل شدن لیگاند به فلز سه تا روش هستش . دانگل . کی لیت و پل کسی میتونه درباره تفاوت اینا ی توضیحاتی بده با منبع باشه که خیلی خوب میشه
 
بالا