كركر خنده

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
مرگ بر آفریقا...

من همیشه خاص بودم :|

 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
ﺑﻪ یکی ﻣﯿﮕﻦ : ﺯﻧﺖ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯿﻪ؟ ﻣﯿﮕﻪ :ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻟﻮﭘﺰ ﻭ ﺩﯾﺪﯼ؟
ﻣﯿﮕﻦ: ﺁﺭﻩ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﯿﮕﻪ : اسید بریز روﺵ ... 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز

یه عدد بین 10 تا 20 انتخاب کن.
اون عدد رو با 32 جمع کن.
حاصل رو ضرب در 2 کن.
حاصل رو منهای 1 کن.
حالا چشماتو 5 ثانیه ببند.
همه جا تاریک شد. درسته؟؟؟
ما اینیم دیگه

حالا باز لایک نکنین بگین پستات
تکراریه والا

 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
عشقم؟


ناموسا خوشگلترینتون بگه جونم

بقیه هم بگن مبارکه^^____^^ 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
میدونین فرق شما با ماه چیه ؟

روز30تاش جمع بشه تا ماه بشه ولی شما همین جوری ماااااهد . به به

.

.

میبینید واسه یه لایک آدمو مجبور به گفتن چه دروغایی که نمیکنید!
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
یه دوس دختر نداریم..
.
.
.
.
.
گفتم خانوما در جریان باشن این موقعیت رو از دست ندن
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
مراحل ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺑﺎﻡ:
- ﺑﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
- ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ
- ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
- ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺧﻄﻬﺎﯼ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
- ﺯﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
- ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ (ﮐﻪ ﺁﺭﻩ ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭه اﻡ)
- ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
- ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ
- ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ
- ﺩﺳﺖ ﻭ ﺳﻮﺕ ﻭ ﺟﯿﻎ ﻭ ﻫﻮﺭﺍﯼ ﺣﻀﺎﺭ
- ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
- ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ خیــار
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺞ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ :
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ....
ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺨﺎﺭﻥ 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
ابتدا یکی از میوه هارا رو انتخاب کنین بعد برید آخر پست شخصیتتون رو پیدا کنید!
۱- گوجه
۲- خیار
۳- سیب زمینی
۴- پیاز
۵- بادمجان دلمه ای
۶- آناناس
۷- کدو
۸- سیر
۹- کرفس
۱۰- کلم
۱۱-دلمه
.
.
.
.
.
یعنی برات متاسفم که با خیار گوجه و سیب زمینی و پیاز میخواید شخصیتتون رو پیدا کنید!
شخصیتتون گم و گور بمونه بهتره!!!
الحق که عین بادمجون دلمه اییی قیافت....
حالا مدرک تحصیلیتو بگوووو بخندم روح و جسمم شاد بشه
حتما آناناس رو هم انتخاب کرده بودی خخخخخخخخ
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
آزمایش اعتیاد
ﺧﺎﻧم های عزیز!
برای ﺗﺴﺖ اعتیاد ﺁﻗﺎیون ﺗﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻗﺎ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮﻧﻪ
یدﻭﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﻮی ﮔﻮﺷﺶ!

1. ﺍﮔر ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩ: ﺗﺮﯾﺎﮎ ﮐﺸﯿﺪﻩ.
2. ﺍﮔر ﺯﺩ ﺯﯾﺮ ﺧﻨﺪﻩ: ﻋﻠﻒﺯﺩﻩ.
3. ﺍﮔر ﭘﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ: ﺑﻨﮓ ﺯﺩﻩ.
4. ﺍﮔر ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ: ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ.
5. ﺍﮔر عاشقانه نگاهت کرد: ﮐراک ﺯﺩﻩ.
6. ﺍﮔر فحش ﺩﺍﺩ: ﻣﺴﺘﻪ.
.
.
.
7. ﺍﮔر ﺯﺩ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺷِﺖ، ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺕ ﺭﯾﺨﺖ ﺗﻮی ﺩﻫﻨﺖ: ﺳﺎﻟﻤﻪ، ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ!:

 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
مرد متاهلی تصمیم گرفت، شب را با منشی اداره اش صبح کند...
پس با منشی به خانه اش رفتند و...
موقع برگشتن، مرد کفشاشو برد تو باغچه و حسابی، کثیف و گلیش کرد...
وقتی رسید خونه....
زنش با عصبانیت گفت:
معلوم هست، دیشب کدوم گوری بودی؟؟؟!!!!
مرد هم خیلی ریلکس گفت :
عزیزم نمیتونم بهت دروغ بگم، من دیشب
با منشی اداره بودم و تا صبح هم توی خونش موندم...(shy)

زن با تعجب نگاهی به کفشای گلی مرد کرد و گفت:
عه... مزخرف، چرا دروغ میگی؟؟؟ باز با دوستات رفته بودی کوه.....!!!!
مرد: عزیزممممم....
.
.
.
.
.
.
شیطان که نظاره گر این صحنه بود، در حالیکه
پک محکمی به سیگارش میزد، فریاد زد:

یا خداااااا....
این مرد از این به بعد، استاد ماس... یعنی فقط واس ماس....
:
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
طرف رفته برای پسرش زن بگیره به پدردختره گفت: پسرم
نه ﺍﻫﻞ ﺩﻭﺩه
ﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭه
ﻧﻪ ﻭﻟﮕﺮﺩه
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﭘﺎﺭﺗﯽ ﻭ ﻣﻬﻤﻮﻧﯿه
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎﺯﯾه
نه اهل اون کارا...
نه اهل اینکارا...

پدر دختره گفت زمونه عوض شده ما زن به آدم اسکول نمی دیم!!


 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
پشت ماشینم زدم فروشی شمارمم نوشتم..
تو ترافیک یارو زنگ زده بهم میگه:
آقا این ماشین سمت چپیه خیلی بد رانندگی میکنه،
تو بپیچ جلوش منم از پشت میچسبونم بهش حالشو بگیریم
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلامتی پسر موتورسواری که کلاه کاسکتش رو داد دوست دخترش سرش کنه تا

.
.
.
.
.
.
.
.
.
اگه دوست دخترای دیگش دیدن بگه مامانم بوده !!
 

A M I N_BND

عضو جدید
کاربر ممتاز
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
.
ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ
.
.
تعداد ۸ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ …………………
تعداد ۵۹۸۷ ﺗﺎ ﺯﻥ ﻫﻢ کامنت گذاشتن ﺑﯿﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ
 

shakiba.h

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
تو جلسه خواستگاری:
دﺧﺘﺮﻩ به ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕه: ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻦ !
پسره ﻣﯿﮕﻪ : 28 ﺳﺎﻟﻤﻪ ! ﭘﺰﺷﮑﻢ، ﺩﻭ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ، ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ لکسوس
ﻣﺸﮑﯿﻪ ! ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ، ﺗﮏ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ !
و ﺷﻤﺎ؟
دختره میگه: به ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ، ﻫﻤﺴﺮت
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
ای خدا چرا کسی مخاطب خاص من نمیشه اخه؟؟؟
.

.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا همه دخترا برام له له نمیزنن


 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
دقت کردین...
جدیداً چقد باید با احتیاط موس رو بچرخونیم؟!
لامصب سایتا مین گذاری شده ان
خدانکنه اتفاقی کلیک کنی!
شونصدتا پیج دیگه باز میشه!
یکیشون هم همیشه عاجزانه خواهش داره اگه زیر 18 هستی پیجو ببندی!!!


 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
یک ساعت پیش یه آلو خوردم هستش هنوز تو دهنمه حال ندارم
برم بندازم سطل آشغال !
کسی می دونه چند ساعت طول
می کشه تا با بزاق دهن تجزیه بشه؟

یه وخت ریشه نده...


 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
خدایاااااا این شادی رو از ما نگیر ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دمت گرم رویا رو هم نگیر ....
یه سارا هم هست اونم نگیر خیلی خوشگله..
پریسا هم که فکر کنم باباش پولداره اونم نگیر . . .
اون مریمو
و که اصن حرفشو نزن...
یه کوکب هم هست اونو اگ میخوای بگیر،سیبیل داره
خخخخخخخخخ

 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
اگه تا ده روز دیگه سریال فاطما گل تموم نشه
.
.
.
.

زنگ میزنم 110 آدرس خونه ی خودمونو میدم میگم این خونه ماهواره داره...
والا سرویس شدیم 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
به طرف میگن : اگه انگلیسی بخوای به کسی بگی بیا اینجا چی میگی؟
یارو میگه : کام هیر .
میگن آفرین چه خوب بلدی
میگن اگه بخوای بگی برو اونجا چی میگی؟
میگه : اول خودم میرم اونجا بعد میگم کام هیر...
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
آقاهه ميره سربازي ، دور كلاش قرمزي ، آچين و واچين با صداي چي ؟ با صداي مرغ : يه مرغ دارم روزي 2 تا تخم مي كنه، چرا 2 تا؟ چون دستمال من زير درخت آلبالو گم شده، واقعا نشستي همشو خوندي، متاسفم.!‬
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز
قابل توجه


گوجه سبز های
عزیز که تو مغازه تو سینی نشستید و به ریش من میخندید که نمیتونم کیلو سی هزار تومن بخرمتون , دو روز دیگه که با وانت آوردنتون و همه جا جار زدن


گوجه سبز
کیلو سه هزار تومن ...
آی میخندم بهتون ... آی میخندم بهتون ...

__________________
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز

یه کرم خاکی خودشو تکوند ،
بعدش دیگه فقط یه کرم معمولی بود !.


خنده دار نبود؟
ب درک

عزای عمومیه مثلا
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز

. هوپاستا چیست؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
یارو از رو پای شما رد می شود
داد می زنی می گی
هوووووو پا ستا??????????????????????????????
 

S&M R

عضو جدید
کاربر ممتاز

. هوپاستا چیست؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
یارو از رو پای شما رد می شود
داد می زنی می گی
هوووووو پا ستا😂😂😂😂😂
 

Similar threads

بالا