قطعه کدهای الگوریتم درخت تصمیم

ایرانی2017

عضو جدید
با سلام میخواستم در قسمتی از کد متلب بجای این کد Svm یعنی بجایsvmtrain و svmclassifyکد درخت تصمیم رو جایگزین کنم ممنون میشم بفرمایید چطوری؟

theclass=ones(row11,1);
theclass(floor((row11/2))+1:row11)=0;
svmStruct =svmtrain(xxdata,theclass);
svmStruct =svmtrain(xxdata,Xdata:),d));
Xnew =xxdata;
species = svmclassify(svmStruct,Xnew,'ShowPlot',true);
xxdata یک آرایه 58*3 هست

هستrow11=58
 

Similar threads

بالا