قرنطینه گیاهی

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
دستورالعمل شناسايي و رديابي پسيل مركبات

دستورالعمل شناسايي و رديابي پسيل مركبات

قرنطینه خارجی
 

پیوست ها

 • دستورالعمل شنا&#15.pdf
  4.8 مگایابت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
دستورالعمل شناسايي و رديابي سوسك شاخك بلند آسيايي

دستورالعمل شناسايي و رديابي سوسك شاخك بلند آسيايي

قرنطینه خارجی
 

پیوست ها

 • دستورالعمل شنا&#15.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
دستورالعمل شناسايي، رديابي و مبارزه با مگس مديترانه اي

دستورالعمل شناسايي، رديابي و مبارزه با مگس مديترانه اي

قرنطینه خارجی
 

پیوست ها

 • دستورالعمل شنا&#15.pdf
  396.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
راهنماي شناسايي پروانه تارتن كاج

راهنماي شناسايي پروانه تارتن كاج

قرنطينه خارجي
 

پیوست ها

 • راهنماي شناساي&#16.pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
راهنماي شناسايي سوسك پوستخوار بزرگ كاج

راهنماي شناسايي سوسك پوستخوار بزرگ كاج

قرنطينه خارجي
 

پیوست ها

 • راهنماي شناساي&#16.pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
راهنماي شناسايي سوسك پوستخوار هشت دندانه اي كاج

راهنماي شناسايي سوسك پوستخوار هشت دندانه اي كاج

قرنطينه خارجي
 

پیوست ها

 • راهنماي شناساي&#16.pdf
  909.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
راهنماي شناسايي سوسك چوبخوار ژاپني كاج

راهنماي شناسايي سوسك چوبخوار ژاپني كاج

قرنطينه خارجي
 

پیوست ها

 • راهنماي شناساي&#16.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
راهنماي شناسايي و رديابي آفت تريپس گل غربي

راهنماي شناسايي و رديابي آفت تريپس گل غربي

قرنطينه خارجي
 

پیوست ها

 • راهنماي شناساي&#16.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
راهنماي شناسايي و رديابي شب پره زننده مكنده ميوه

راهنماي شناسايي و رديابي شب پره زننده مكنده ميوه

قرنطينه خارجي
 

پیوست ها

 • راهنماي شناساي&#16.pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
رديابي و شناسايي آفت مگس كنار

رديابي و شناسايي آفت مگس كنار

قرنطينه خارجي
 

پیوست ها

 • رديابي و شناساي&#1.pdf
  260.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
روشهاي رديابي و شناسايي مگس انجير آفريقايي

روشهاي رديابي و شناسايي مگس انجير آفريقايي

قرنطینه خارجی
 

پیوست ها

 • روشهاي رديابي و &#.pdf
  678.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بيماري قرنطينه اي شانكر باكتريايي درختان ميوه هسته دار

بيماري قرنطينه اي شانكر باكتريايي درختان ميوه هسته دار

قرنطینه خارجی
 

پیوست ها

 • بيماري قرنطينه &#1.pdf
  567.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

fgni

متخصص باغبانی
کاربر ممتاز
متاسفانه در کشور ما افات وارد میشن بعد قرنطینه صورت میگیره

 
بالا