فنگ شویی

modir banoo

عضو جدید
کاربر ممتاز
واژه فنگ شویی در زبان چینی به معنای باد و آب است. فنگ شویی، یک فلسفه و فن باستانی در چین است.
از قانون فنگ شویی در چیدمان مناسب اشیا خانه، بنای ساختمان های مسکونی، تجاری، باغ و غیره استفاده می‌شود تا بر اساس آن، بهترین اثر بر سلامتی، شادی، موفقیت، هماهنگی و به طور کلی انرژی مثبت "چی" پدید آید. مهم‌ترین مسایلی که باید در هنگام اجرای فلسفه فنگ شویی به کار برد، پرهیز از بی نظمی و هرگونه انباشته گی و در نقطه مقابل، استفاده از رنگ های مناسب، خطوط منحنی و در نظر گرفتن جهت‌های مناسب است.

با آن که دولت چین این فلسفه را به عنوان نوعی دانش علمی نمی شناسد، اما فنگ شویی همچنان در میان چینی ها در هر کشوری که باشند، متداول و مورد اعتماد است.فنگ شویی بر این باور است که "تای جی" آسمان، زمین را آفریده و همه موجودات از جمله بشر نیز از آسمان و زمین خلق شده اند. از این رو، بشر و فعالیت های آن می بایستی با طبیعت یعنی آسمان و زمین هماهنگ باشد. به طور مثال، یک مسکن باید در جایی مناسب بنا شده و اشیای خانه نیز باید به روشی مناسب در جایی درست قرار بگیرد.

و اما اصول فنگ شویی چیست؟

پیش از هر چیز به مفهوم "چی" می پردازیم. چی، طبق فلسفه فنگ شویی "انرژی" است که به طور گسترده در کیهان وجود دارد. اگر این انرژی در حالت مثبت قرار گرفته باشد، شنگ چی (Sheng chi - انرژی حیاتی) نامیده می‌شود و شانسی خوب در فعالیت های فیزیکی، روابط عاطفی و رفاه مادی خواهد بود که جریان داشتن آن به طور صحیح در خانه بسیار مهم است.
اما اگر چی، به صورت راکد باقی بماند و نتواند جریانی آزادانه‌ داشته باشد به یک انرژی مخرب تبدیل می‌شود که شا چی (Sha Chi) نامیده می‌شود.انباشتگی و بی نظمی، سبب آن می شود که چی نتواند به طور آزادانه به حرکت درآید که در این حالت به شا چی تبدیل می شود.
و اما برای به جریان افتادن چی در محیط، باید نکاتی را رعایت کرد، به طور مثال باید از خطوط نوک تیز اجتناب کرد. همچنین فنگ شویی معتقد است که آیینه می تواند شا چی را منعکس کند. از این رو، برای پرهیز از ورود شا چی به خانه، چینی ها آیینه را بالای سردر خانه قرار می دهند. البته آیینه نباید به سمت خانه ی همسایه ها باشد چرا که این امر سبب آن می شود که شا چی وارد خانه دیگران شده و سبب ناراحتی همسایه ها شود. بر اساس انعکاس شاچی به وسیله آیینه، گفته می شود که نباید آن را در اتاق خواب قرار داد. همچنین، طبق فنگ شویی، شا چی در شب سنگین تر است و برای پرهیز از ورود آن به خانه در هنگام خواب باید پنجره ها بسته باشند.

نکاتی که به آن اشاره شد درباره "شا چی" یعنی "چی" بد بود. و حال درباره "چی" مثبت یعنی "شنگ چی" باید گفت که باید این انرژی را نگهداری کرد.
یکی از قدیمی ترین کتاب های چینی در باره فنگ شویی به نام "زانگ شو" آورده است: "چی" با باد پراکنده می شود و با امواج آب به حرکت می آید. بنابراین برای نگهداری "چی" خوب باید از حرکت و فرار آن پرهیز کرد.
از این رو، توصیه می شود که خانه، ساختمان یا مقبره در میان کوه و آب بنا شود. در واقع، این، یکی از سنن چینی ها است که مسکن، واقع در جایی که پشت آن کوه و مقابلش دریاچه است، ساخته شود. چنین بنایی از نظر قانون فنگ شویی بهترین بنا خواهد بود. اگر به بنای کاخ های امپراطوران چینی توجه کنید می بینید که محیط اطراف آن ها چنین شکلی دارد.
به طور مثال، شهر ممنوعه در شهر پکن که کاخ امپراتوران چینی بود، از نظر جغرافیایی در میان کوه و رود قرار نداشت، بنابراین اطراف کاخ خندق کنده شد و با خاک به دست آمده، کوهی به نام "جینگ شان" در پشت شهر ممنوعه ایجاد شد. چنین فضایی در اطراف کاخ تابستانی نیز دیده می شود که سه چهارم محیط آن را دریاچه تشکیل می دهد. در واقع، آب سازه ای جدایی ناپذیر از باغ های سنتی چین است.

در کتاب "زانگ شو" یکی از قدیمی ترین کتاب های چینی در باره فنگ شوی آمده است: از آن جا که "چی" –انرژی مثبت- با باد پراکنده شده و با حرکت آب متوقف می شود، بنابراین باید برای نگهداری دقت کرده و از حرکت و فرار آن جلوگیری کرد. از این رو، توصیه می شود که خانه، ساختمان یا مقبره در جایی که با کوه و آب محصور شده، قرار گیرد. در واقع، این هم یکی از سنن چینی ها است که مسکن در جایی که پشت آن کوه و مقابلش دریاچه ای وجود دارد، ساخته شود، چرا که این نقطه از نظر فنگ شوی، بهترین فضا برای ایجاد بناست.
بر اساس همین اعتقاد، بیشتر بناهای ایجاد شده در شهر پکن همواره این اصول را رعایت کرده اند. به طور مثال، اطراف شهر ممنوعه در پکن، که کاخ امپراتورهای چینی در آن قرار داشت، خندق کاری شده و با تل خاکی که پس از کندن خندق به دست آمده، تپه ای به نام "جینگ شان" در پشت شهر ممنوعه ایجاد شد. چنین فضایی در کاخ تابستانی که سه چهارم آن را دریاچه تشکیل می دهد، نیز ایجاد شده است. در واقع، آب سازه ای جدایی ناپذیر از باغ های سنتی چین است.

علاوه بر "چی" مفهوم "یین" و "یانگ" هم از اصول فلسفه فنگ شوی است. چینی های عهد باستان معتقد بودند که یین و یانگ دو عنصر اصلی کیهان است که هم متضاد و هم مکمل همدیگر هستند. با مثال هایی این مفهوم را واضح می سازیم. مثلا، زنان یین و مردان یانگ هستند. ایستا بودن یین، جاری بودن یانگ، اعداد زوج، یین و اعداد فرد، یانگ، زمین، یین و آسمان یانگ، سردی، یین و گرمی، یانگ است. شب یین، روز یانگ، درون یین و برون یانگ، آینده، یین و گذشته یانگ است. و بسیاری مثال ها از این قبیل که نشان دهنده تضاد و در عین حال مکمل بودن دو عنصر یین و یانگ است. در فلسلفه فنگ شوی به این نکته اشاره می شود که باید میان این دو عنصر اصلی جهان تعادل وجود داشته باشد. فنگ شوی معتقد است "چی" "یین" با مقدار بیش از حد مناسب باعث قطع دسترسی به ثروت می شود و وجود "چی" "یانگ" با مقدار بیش از حد مناسب سبب می شود که ثروت به دست آمده به راحتی از بین برود. از این رو، هزاران راه برای نگه داری تعادل میان یین و یانگ در خانه اندیشده شده است، از جمله وجود تعداد مناسب پنجره ها، همیشه روشن نگه داشتن چراغ به منظور جبران "چی" یانگ، استفاده از رنگ های روشن و یا برگزاری جشن در خانه و ...
علاوه بر مفهوم "چی" ، "یین" و "یانگ" پنج عنصر دیگر نیز جزو اصول فلسفه فنگ شوی وجود دارد. در فلسفه چینی، عناصر چهارگانه وجود ندارد، بلکه اعتقاد به پنج عنصر چوب، آتش، خاک، فلز و آب است. چرا که عدد ۵ در چین، عدد بخت است.چینی ها معتقدند که جهان از عناصر پنج گانه ساخته شده است. آن ها بر این باورند که این عناصر، نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می آفریند. یعنی: آب، چوب را تغذیه می‌کند. چوب، سوخت آتش است. آتش، خاک را (به شکل خاکستر) به وجود می‌آورد. فلز از خاک به دست می‌آید و می‌تواند مانند آب جاری شود. اگر این عناصر به شکل نادرست مورد استفاده قرار گیرند ایجاد خطر کرده و چرخه دچار تخریب می شود. زیرا: آب، آتش را خاموش می‌کند. آتش فلز را ذوب می‌کند. فلز، چوب را می‌برد. چوب، خاک را می فرساید و خاک، آب را آلوده می ‌کند.

ابزار فنگ شویی

بدون شک برای اجرای قانون فنگ شوی، ابزاری مورد نیاز است. البته منظور از ابزار، آلات و لوازم خاصی مورد نظر نیست، بلکه اشیایی که در اطراف ما و در خانه و اداره ی همه ما یافت می شود، نوعی ابزار فنگ شوی محسوب می شود؛ تنها لازم است که این ابزار در جای مناسب قرار بگیرد. تابلوی نقاشی، آیینه، مجسمه های بزرگ و کوچک و بسیاری لوازم دیگر اشیایی هستند که در هر فضایی دیده می شود! اما قانون فنگ شوی می گوید همه ی این ابزار به ظاهر ساده می بایستی در جای خود قرار گیرد تا محیط به نحوی تنظیم شود که برای ما مفید بوده و انرژی مثبت ساطع شود! به طور مثال، تابلوی نقاشی از منظره ی کوه و رود، باید در اتاق پذیرایی نصب شود. البته تابلو نباید به نحوی نصب شود که که جهت آن به سمت در ورودی خانه باشد، بلکه مسیر آن بایستی به سمت اتاق خواب باشد تا انرژی مثبت به داخل اتاق جریان پیدا کند.قانون فنگ شوی، نصب تصاویری از حیواناتی مثل اسب یا ببر را که در حال حرکت از میان کوه به سمت پایین است را نیز منع می کند. چرا که از نظر این قانون، وجود چنین تصاویری در منزل، سبب کدورت میان افراد خانواده می شود.

یکی از عادت های چینی ها، به خصوص در روزهای عید، نصب ابیات بر دو سوی در ورودی خانه است. مضمون این اشعار توصیف کیهان است! آسمانی صاف و زمینی پاک! تیتر اصلی شعر نیز بالای سر در خانه نصب می شود با این عنوان که آب و باد فعال می شوند! اگر به کشور چین سفر کرده و در بازارهای سنتی آن قدم زده باشید، حتما دیده اید که در میان لوازم سنتی که در بازار به فروش می رسد، شمیشرهای چوبی هم دیده می شود! طبق فلسفه فنگ شوی، شمشیری که با چوب درخت هلو ساخته شده است می تواند از ورود شا چی (چی مخرب و نامطلوب) به خانه جلوگیری کند. طبق اصل فنگ شوی، اشیا با خطوط نامنحنی محل نگهداری شا چی است. شمشیر چوبی می تواند از ورود شا چی نهفته شده در اشیایی با گوشه های تیز و جریان الکتریسیته به خانه جلوگیری کند.
آیینه وسیله ی مهم دیگر است که فنگ شویی بسیار به آن اهمیت می دهد چرا که آیینه می تواند شا چی را منعکس کند، بنابراین چنین وسیله ای را نباید هرگز در اتاق خواب و مقابل تخت قرار داد! چینی ها آیینه را بر سردر خانه قرار می دهند تا شا چی را از خانه به بیرون بازتاب دهد! البته این نکته هم مورد توجه قرار می گیرد که جهت آیینه به سوی منازل همسایه ها نباشد.لوازمی دیگر مانند، تنگ ماهی، مجسمه بودا، گلدان های گل یا گیاهان سبز مانند بامبو به خصوص یک نوع بامبو با نام علمی "پشیرا اکواپایکا" که به بامبوی پول در چین معروف است، گل ارکیده و زنگ بادی نیز ابزاری تلقی می شوند که می توانند بر "شا چی" غلبه کنند. اما در استفاده از این ابزار باید دقت کرد که این اشیا را باید در مقابل در ورودی خانه قرار داد و از قرار دادن آن در اتاق خواب کودکان پرهیز کرد.

مجسمه بعضی حیوانات مانند شیر، اسب، آهو، اژدها، قورباغه ای که سکه در دهان دارد و دو نوع حیوان تخیلی خاص چینی ها با عنوان "چی لین" و "پی شیو" نیز از جمله مواردی است که مردم طبق اصول فنگ شوی از آن ها در خانه استفاده می کنند.چی لین حیوانی مرکب از سر اژدها، بدن اسب، فلس ماهی و دم گاو است. مجسمه این حیوان از آن جا که سنبل وفاداری و نگهبانی از صاحب خود است بیشتر مورد استفاده قرارمی گیرد. پی شیو نیز نماد خوشبختی است. در باور مردم چین این حیوان هرگز غذای خورده شده را دفع نمی کند و این می تواند سنبل جذب ثروت باشد.مکان هایی با کف چوبی که بر اساس افسانه های قدیمی "لوبان" پدید آورنده لوازم چوبی چین بر آن ها وردی خوانده است، در برابر "شا چی" مقاوم است، بنابراین کف چوبی هم می تواند ابزاری برای بهسازی شرایط فنگ شوی در خانه شناخته شود.این روزها فلسفه فنگ شوی در میان مرد چین بسیار مورد اعتماد قرار گرفته است. مردم در هر کاری از ازدواج، خرید یا ساخت خانه، خرید و چیدمان مبل ها، تعیین جای مناسب برای ایجاد مقبره و بسیاری موارد به سراغ فنگ شوی می روند.

این قانون نه تنها در میان مردم چین که در سراسر جهان طرفداران خاص خودش را دارد و حتی به عنوان یک رشته ی تحصیلی در دانشگاه ها هم تدریس می شود!
 

modir banoo

عضو جدید
کاربر ممتاز
فنگ شویی به زبانی ساده تر

فنگ شویی به زبانی ساده تر

فنگ شویی هنر چیدمان و گردش انرژی محور اصلی هنر فنگ شویی وحدت میان آسمان ، زمین و انسان است.

اکثر انسانها نسبت به محیط زندگی خود بی توجه هستند و از تاثیراتی که این محیط بر وجودشان میگذارد غافل اند ، حال آنکه گفته میشود محیطی که در آن زندگی میکنیم محیط کاملی است که بر مبنای فعل و انفعالات خورشیدی و زمین و تاریخ تولد ‌بنا شده است ، بنابراین برای یک زندگی آرام و متعادل، همنوایی با نظام خورشیدی ، زمین و حتی تاریخ تولد ضروری به نظر میرسد.

معنای لغوی فنگ شویی باد و اب است و ۵۰۰۰ سال قدمت داشته و بر هنر جابجایی و چیدمان اشیاء تاکید دارد و همانطور که گفته شد سمبل تبادل انرژی میان فرد و محیط به نحوی مطلوب است و شاید از نام این روش اینطور پیدا باشد که اصول فنگ شویی بر اساس فرهنگی خاص ایجاد شده است اما باید دانست که فنگ شویی هنر چیدمان و گردش انرژی را هر کدام از ما بدون انکه بدانیم در زندگی بکار میبریم.

هنگام ورود به یک اتاق شلوغ و درهم ریخته هیچ انسانی نیست که دچار احساس خوب و خوشایندی شود و همه ما بطور ذاتی و بنابر طبیعت خدادادی به زیبایی ، هارمونی اشیاء و رنگ ها اهمیت داده و ان را درکمیکنیم ، این همنوایی و هماهنگی توسط روشهایی چون فنگ شویی ایجاد می شود ، فنگ شویی دانش و هنر قدیمی است که مطلوب ترین روش های زندگی در محیطی مناسب و موزون را به انسان می آموزد.

فنگ شویی مشخص می کند چگونه با استفاده از رنگهای مناسب ، وسایل زندگی مناسب و طریقه صحیح چیدمان آنها محیطی نافع برای خود ایجاد کنید و محیط کار ، تجارت یا خانه خود را به مراکز قدرت تبدیل کنید.

در مورد تاریخ دقیق فنگ شویی یا ابداع کننده آن هیچ سند قابل اطمینانی در دست نیست و تنها در هشتاد سال گذشته موفق به کشف اسناد و مدارک اندکی متعلق به قرون سوم و چهارم قبل از میلاد شده اند که در آنها به صورت غیر مستقیم به فنگ شویی اشاره شده است ، فنگ شویی در قلب و ذهن مردم معمولی و از طریق زبان رمزی بین استادان و شاگردان باقی ماند و به صورت سینه به سینه رموز این هنر حفظ شد و به همین دلیل تعداد کمی از متون مکتوب آن باقی مانده است.

بعضی از محققان معتقدند حکمت و کاربرد فنگ شویی همزمان با مکتوب شدن نظریه یین (سردی) و یانگ (گرمی) و اندیشه های جهان بینی مبتنی بر پنج عنصر چینی : زمین (خاک) ، فلز ،‌ آب ، جنگل (چوب) و آتش تهیه گردیده است ، نظریه فنگ شویی رابطه کیهان و انسانها را بررسی می کند و هدف آن ایجاد وحدت میان آسمان ، زمین ، انسان و ماده از طریق نیروی تاچی یعنی نهایت مطلق است.

اساس فنگ شویی بر این اصل استوار است که انسان همانگونه که بر محیط پیرامونش تاثیرگذار است به همان میزان نیز از ان تاثیر میگیرد که این اثرات میتواند منفی یا مثبت باشد ، به عنوان نمونه شاید هرکدام از ما این تجربه را داشته باشیم که با ورود به یک محیط خاص دچار ناراحتی روحی و جسمی شده مانند سردرد یا خستگی زودرس شده باشیم ؛ بنابراین برای چیدمان اشیاء در محیط باید قوانینی را در نظر گرفت تا تاثیرات منفی محیط به حداقل برسند.

انباشتگی و بی نظمی مثلا اتاق نامرتب و کپه‌های لباس ، یا وسایل بی مصرف در کیف ، یا در راهرو و تراس ساختمان موجب می‌شوند چی نتواند آزادانه به حرکت درآید و به شاچی تبدیل شود.

چینی های باستان اعتقاد داشتند هنگامی که این وحدت به وجود اید چی (نیروهای حیاتی) در موجودات جاندار و بی جان جاری شده و موجب بروز اتفاقات خوب و سازنده میشود و فقدان جریان چی نتیجه معکوس یعنی بدبختی و اختلال و نگرانی به بار می آورد ؛چینی های باستان در جستجوی وسیله ای برای توضیح نیرو های مرئی و نامرئی روی زمین و تاثیر مبهم و مرموز این نیروها بر رفتار انسان بودند و به دنبال معنویتی بودند که در هنگام سختی ها و بلایا به انها پناه بیاورند و به آرامش و آسایش برسند.

هدف چینی های باستان وحدت انسان و طبیعت بود و قصد داشتند با وحدت بین انسان و کائنات به یگانگی برسند و در واقع فنگ شویی با جلوگیری از هدر رفتن منابع و سپس ایجاد انرژی های خوب در اطراف انسان موجب میشود رابطه متعادل و موزونی بین انسان و محیط پیرامونش برقرار شود و انسان در میابد که با محیط اطرافش یکی است و ارتباط درونی بین عوامل را درک میکند ؛ نکته جالب اینکه فنگ شویی در هر کجا قابل استفاده است و هر کس به فراخور نیاز خود میتواند از آن بهره مند شود ؛ یکی از مهمترین مباحثی که فنگ شویی به آن می پردازد محیط کار است و اگر محیط کار و زندگی هر کسی از ارتعاشات سالم احاطه شده باشد خود او نیز سالم میماند.
 

دانشجوي كامپيوتر

دستیار مدیر تالار هنر
کاربر ممتاز
فنگ شویی چیست؟

فنگ شویی چیست؟

برترین ها - رژیا غفاری*: فنگ شویی علمی است که نشات گرفته از استادان و بزرگان چین باستان می باشد . و برمردم مشرق زمین تاثیر بسزایی داشته . بنیان گذار این علم چینی ها می باشند.

فنگ شویی مملو از بنیادهای راز گونه می باشد و تاثیر خوبی در بین مردمان دارد .

تمامی این علم بر خلاف ظاهرش حاکی از عمق می باشد و مفاهیم بسیار بسیار ریشه داریست می باشد .

تصاویری که چینی ها در خانه هایشان آویزان می کنند حکایت و داستان جالبی است مثلا اگر تصویری از خانواده آویزان باشد که زنی گریه کند یا مردی ژنده پوش باشد نشانگر فقر آنها می باشد و گریه زن نمایانگر از دست دادن عزیزی می باشد.

این نمادها بیان کننده نگرش چینی ها به محیط اطراف خود می باشد.غاز: عشق و روابط عاطفی - حتما بایدتعداد آنها دو عدد باشد و اسطوره عشق ابدی و وفاداریست این نماد باید درجنوب غربی اتاق نصب شود.
سگهای فو : محافظت از خانه - این سگها به شیر شباهت دارند جلوگیری از تاثیر منفی در خانه .

این نماد خانه و محل کار را از انرژی های منفی پاک نگه می دارند معمولا در خارج از درب ورودی خانه و درارتفاع بلند قرار می گیرند.
ساعت زنگدار : از بین بردن خواص نامطلوب ستارگان دنباله دار بهترین نوع آن جنس فلزی آن می باشد .

در بالا بردن انرژی چی در خانه بسیار موثر است در منزل و محل کار ساعت باید در مکانی قرار گیرد که اثر مخرب ستاره دنباله دار 5 زرد را که زمان و مکان قرار گیری ان در جدول فصل باد زنگ آمده را از بین ببرد .
اژدر لاک پشت : در فرهنگ چین اژدها و لاک پشت دو جانور می باشد که سر اژدها وبدن لاک پشت می باشد که آن روی سکه ها و شمش های طلا خوابیده و در دهان آن سکه ای وجود دارد که مفاد ثروت و پول را می رساند .
و لاک پشت کوچکی که در پشت اژدرلاک پشت قرار دارد نشانه فرزندان سالم می باشد .

اژدر لاک پشت را در دو قسمت خانه قرار می دهند شمال خانه و شرق اما در محل کار درست روبروی خودتان قرار می گیرد.

چی لین : یک جانور اساطیر چینی است . معنای آن اسب تک شاخ است این جانور را (اژدر اسب) می نامند - سر آن اژدها و تن آن اسب می باشد .

این نماد برای پیروزی -طول عمر- شهرت و برای کسی که باردار است یعنی به او فرزند پسر اعطا می شود .

بودن این نماد درمحل زندگی باعث جذب دم کیهانی اژدها می شود که شانس بزرگی رابا خود دارد .

مکان آن در اطاق نشیمن نزدیک در ورودی ساختمان می باشد .

این نماد برای کسانی که دنبال پیشرفت شغلی و شهرت و مقام هستند بکار می رود یا آن را روی میز کار خود درکنار حود برای خوش شانسی می گذارند.

این نماد باید از فلز برنج و بصورت دوتایی قرار می گیرد.
یا گودا : یا برج دانش می نامند - سوق دادن ذهن به نظم و آرامش می باشد .

این نماد برای کسانی که به دنبال پیشرفت علمی هستند به کار می رود. یاگودا را معمولا دراطاق کودکان که تمرکز حواس ندارند و بی دقتی دارند استفاده می کنند.

این نماد انرژی های منفی را از بین می برد .

مکان آن شمال شرقی اتاق کودک است .

یاگودا بین انرژی (EIN) و (YANG) تعادل ایجاد می کند .
کاسه مرتعش : این کاسه برای تصفیه انرژی استفاده می شود و انرژی های منفی را خنثی می کند و همچنین برای هماهنگی و سازگاری بین افراد یک خانه استفاده می شود .

این کاسه توازنی بین انرژی های یانگ و یین ایجاد می کند .معمولا ان را روی یک بالش از جنس ساتن می گذارند که صدای آن رسا تر شود . جنس آن از هفت فلز به اشاره به هفت آسمان می باشد که مس- قلع-آهن-سرب- روی و نقره و طلا می باشد .

برای به صدا در آوردن آن دسته چوبی را دور لبه آن بصورت دورانی روی لبه کاسه و در جهت عقربه های ساعت می چرخانند - صدایی که شنیده می شود کم کم فضای اطراف را پاک می کند و این صدا به انرژی پاک چی معروف است.
بادزنگ : نماد خوشبختی می باشد اصولا سرچشمه خوشبختی است تعداد میله ها جنس و محل نصب بسیار در تاثیر ان موثر است .

بادزنگ 6 میله ای باید درمحل شمال غربی اتاق نشیمن نصب می شود عنصر غالب در این نقطه آهن می باشد واین 2 با هم شادی و خوشبختی و اقبال می آورد

بادزنگ 7 میله ای باید در غرب نصب شود.

بادزنگ 5 میله ای بخت بد را از بین می برد - به قول چینی ها بادزنگ آثار بد بد اقبالی را از بین می برد - ستاره دنباله دار 5 زرد یک ستاره است که در هر سال موقعیتش را عوض کرده و جایگاهش در خانه عوض می شود و اگر در آن زمان در آن محل باشیم بداقبالی می آورد جدول زیر موفعیت را در سال های متمادی نشان می دهد.

شمال 2000
جنوب غربی 2001
شرق 2002
چنوب شرقی 2003
مرکز 2004
شمال غربی 2005
غرب 2006
شمال شرقی 2007
جنوب 2008
شمال 2009
بودایی خندان

نماد ثروت ورفاه می باشد خوشبختی و منافع مالی را در بر دارد باید در فاصله 76 سانتی متر از زمین مستقیم جلوی درب ورودی اصلی می باشد و مخصوصا صورت مجسمه روبروی درب ورودی باشد .

این بودا نباید در اطاق خواب و نشیمن باشد . این مجسمه بر حالتهای متفاوتی دیده می شده که بهترین آن در حالت نشسته و کیسه ای از سکه در پشت خود حمل می کند .


صدف یا حلزون : نمادی از مسافرت است این نماد برای کسانی که تجارت خارجی دارند یا با کشتی یا هواپیما سفر می کنند استفاده می شود .

برای کسب اعتبار و شهرت در تجارت استفاده می شود .برای موفقیت در تحصیل در بخش شمال شرقی خانه می گذارند برای استحکام روابط خانوادگی در بخش جنوب شرقی خانه می گذارند .

این مبحث بسیار گسترده می باشد و ما با این چند خط فقط چند نماد از فنگ شویی را به شما شناساندیم .

در مطالب بعدی این مبحث را ادامه می دهیم .* رژیا غفاری متولد 1347 ، دانش آموخته کارشناسی «روان شناسی» دانشگاه تهران، تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران در رشته «معماری داخلی » گذراند. وی هم اکنون در دوره دکترا در همین دانشگاه مشغول به تحصیل می باشد و در عین حال به پژوهش و طراحی در حوزه معماری و دیگر رشته های مرتبط با آن می پردازد. کلاس های درس وی نیز در مجتمع فنی تهران (نمایندگی میرداماد) برگزار می گردد.

برترین ها
 

دانشجوي كامپيوتر

دستیار مدیر تالار هنر
کاربر ممتاز
فنگ شویی در اتاق خواب

فنگ شویی در اتاق خواب

برترین ها - پردیس بختیاری: آیا می دانید چگونه بر اساس اصول فنگ شویی اتاق خواب خود را طراحی کنید؟ فنگ شویی، به معنای باد و آب، یک فلسفه و فن باستانی در چین است و برای پیدا کردن دکوراسیون مناسب و چیدمان درست اشیا استفاده می‌شود تا بهترین اثر را بر سلامتی، شادی، موفقیت، هماهنگی و به طور کلی انرژی مثبت داشته باشد. اگر تمایل دارید اتاق خواب تان را بر اساس اصول فنگ شویی بچینید، به نکاتی که در ادامه به آنها اشاره کرده ایم، توجه کنید.

1. تلویزیون، کامپیوتر و لوازم ورزشی را از اتاق خواب دور کنید


وجود تلویزیون، لپ تاپ، کامپیوتر در اتاق خواب، حواس شما را پرت می کند و موجب استرس می شود. بنابراین تمام این لوازم را که با استراحت و آرامش شما منافات دارد، از اتاق خواب خود دور کنید.


2. گاهی پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه و اکسیژن وارد اتاق شود


اگر هوای داخل اتاق خواب شما آلوده باشد، نمی توانید انرژی فنگ شویی را دریافت کنید. یادتان باشد که از قرار دادن گیاهان در اتاق خواب خودداری کنید، مگر آن که فضای اتاق بزرگ و گلدان ها دور از تخت باشند. به جای اسانس های رایحه دار (که سمی هستند) از اسانس های طبیعی(که خاصیت درمانی دارند) استفاده کنید.
3. این قوانین فنگ شوی را در انتخاب تخت خواب به کار گیرید


تخت خواب در فنگ شویی از اهمیت زیادی برخوردار است و زیبایی و چیدمان آن به انرژی مثبت دریافتی کمک می کند، بنابراین:


• دو طرف تخت خواب باز باشد.
• دو پاتختی برای دو طرف تخت تهیه کنید.
• تخت را موازی در ورودی اتاق قرار ندهید.
• بر اساس فنگ‌شویی تخت‌خواب‌هایی كه در فضای زیرین خود كشو دارند و یا ارتفاع آن‌ها بسیار كم هستند، تخت‌خواب‌های خوبی نیستند.
• تخت‌خواب شما حتما باید دارای تخته پشتی مناسبی باشد. بهترین تخته‌های پشتی از نظر فنگ‌شویی آن‌هایی هستند كه مستحكم‌اند و از چوب ساخته شده‌اند. تخت‌خواب‌هایی كه دارای تخته پشتی آهنی هستند را انتخاب نكنید.


4. استفاده ار رنگ های آرام بخش


رنگ مهم ترین بخش دکوراسیون است. رنگ های فنگ شویی تعادلی را در اتاق خواب ایجاد می کنند تا برای خوابی آرام مناسب گردد. بهترین رنگ هایی که در این سبک به کار می رود به «رنگ های پوستی» شهرت دارند. این رنگ ها تونالیته های سفید تا قهوه ای را شامل می شوند. با توجه به علایق خود سعی کنید رنگی را انتخاب کنید که با دکوراسیون اتاق شما هماهنگی دارد.
5. تابلوها را هوشمندانه انتخاب کنید زیرا تصاویر انرژی زیادی با خود حمل می کنند


پیشنهاد فنگ شویی این است که تصاویری را انتخاب کنید که دوست دارید در زندگی واقعی خود ببینید. این تصاویر احساس شادی و انرژی را در شما زنده نگه می دارند. از تصاویری که مفهوم تنهایی و غم را منتقل می کنند، خودداری کنید. بهترین تصاویر آنهایی هستند که احساس عشق، شادی، سلامت و دوستی را با خود به همراه دارند.


6. درجات مختلف نور را در اتاق به کار گیرید


نور نقش مهمی در فنگ شویی دارد و یکی از بهترین ابزارها برای انتقال انرژی است. می توانید از شمع ها کمک بگیرید زیرا نه تنها انرژی مثبت بلکه حسی دوستانه، گرم و التیام بخش را از خود منتقل می کنند. از خرید شمع های سمی بپرهیزید.7. شب ها تمام درها، از در وروردی گرفته تا در کمد و سرویس بهداشتی، را ببندید


این کار بهترین انرژی موجود را برای سلامتی و رابطه عاطفی شما در فضا ایجاد می کند. کمد اتاق تان را تمیز و مرتب نگه دارید تا احساس صلح و آرامش همواره در شما برقرار باشد.


شاید هر فرد از فنگ شویی برداشتی متفاوت داشته باشد اما فنگ شویی یک اصل ثابت دارد: لذت و رویاپردازی. در اتاق خوابی که به سبک فنگ شویی طراحی شده، احساس عشق، شادی، التیام و آرامش می کنید.

برترین ها
 

arex_decor

عضو جدید
چگونه با فنگشویی ثروت را به خانه جذب کنیم؟

چگونه با فنگشویی ثروت را به خانه جذب کنیم؟

آنچه انسان های هزاره های دور می اندیشیدند و بدان اعتقاد داشتند، امروزه نیز مورد توجه ماست. یکی از علوم باستانی جالب که توجه امروزی ها را نیز جلب کرده است، علم فنگشویی چینیان باستان است.

فنگشویی به زبان ساده به مفهوم چیدمان و معماری داخلی به گونه ای است که انرژی های مثبت را جذب کرده و انرژی های منفی را دفع کند. یکی از مهمترین چیزهایی که افراد به دنبال جذب آن هستند، ثروت است. خوشبختانه در علم فنگشویی برای جذب ثروت نیز دستورالعمل وجود دارد.

سه رنگ مهم در جذب انرژی های ثروت:
قرمز، بنفش و سبز یشمی
در رنگ آمیزی دیوارها، پرده، مبلمان و لوازم دکوری خانه از این سه رنگ یا ترکیب آنها استفاده کنید. به مرور زمان انرژی های مرتبط با جذب ثروت در خانه شما جمع می شود و جریان گردش پول را به حرکت درمی آورد. یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این رنگ های بیشتر در گوشه جنوب شرقی خانه به کار رود.همچنین در فنگشویی از نمادهای ثروت مانند ظرف سکه، مجسمه ماهی صحبت به میان آمده است که استفاده از آنها در دکور خانه به تقویت تفکر خلاقانه و جذب سرمایه کمک می کند. علاوه بر نمادهای ثروت وجود آب نما در خانه و استفاده از گیاه بامبو نیز به جذب پول کمک می کند. اتفاقا استفاه از آب نما و گیاه بامبو به زیباسازی دکوراسیون هم کمک زیادی می کند. شاید علت استفاده از آب نما در خانه های قدیمی نیز همین انرژی مثبت آب باشد.منبع: دکوراسیون و جذب ثروت

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

arex_decor

عضو جدید
حذف لینک در متن

حذف لینک در متن

اصول فنگشویی آینه در دکوراسیون

در یکی از مقاله های قبلی، اسرار جذب ثروت با کمک فنگشویی را بررسی کردیم. در این مقاله به یکی از جذاب ترین ابزار استفاده از فنگشویی یعنی آینه می پردازیم. آینه به دلیل قدرت بازتاب کنندگی که دارد نقش مهمی در فنگشویی ایفا می کند و اگر درست از آن استفاده شود انرژی مثبت در محیط را دو برابر می کند. پیشگامان چینی علم فنگشویی معتقد بودند که آینه می تواند قدرت سلامتی، شادی و مالی را برای ساکنان خانه به همراه بیاورد. البته به شرط آنکه با دقت استفاده شده و در جای درست خود قرار بگیرد. به همین منظور آینه نباید بازتاب کننده اشیا خاص در خانه باشد.

آنچه طبق اصول فنگشویی نباید در آینه دیده شود:


  • تخخواب ها
  • درها و پنجره ها
  • سینک دستشویی
  • لوازم انبار شده
  • آشغال
  • لبه های تیز خانه یا دیوارها
  • گاز آشپزخانه
  • یک آینه دیگر
  • تصویری مخدوش از صورت افراد خانه
  • قد بلندترین فرد خانواده در حالی که سر او در آینه جا نمی شود.

به علاوه به این نکات نیز توجه کنید:

چینی ها معتقدند آینه ای که به ضلع شمالی خانه نصب شود برای صاحبش کار و بار خوب به ارمغان می آورد. آینه ای که در ضلع شرقی قرار می گیرد سلامتی، و آینه ضلع جنوب شرقی هم مال و منال زیاد به همراه دارد. همچنین ضلع جنوبی خانه به هیچ وجه برای نصب آینه مناسب نیست؛ چراکه بدشانسی می آورد.

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا