فلسفه‌ی ادبیات

mohsen-gh

مدیر تالار فلسفه
مدیر تالار


با تدریس دکتر امیرعلی نجومیان.

فلسفه‌ی ادبیات پیش از هر چیز به «چیستی ادبیات» می‌پردازد. اما «تعریف پذیری» ادبیات خود موضوع اساسی مورد توجه است. به عبارت دیگر، آیا امکان محدود کردن ادبیات درون چهارچوب ویژه‌ای با ویژگی‌های ذاتی هست یا اینکه ادبیات مفهومی فرهنگی است که درون گفتمان‌ها شکل می‌گیرد و تعریف می‌شود؟ دوره‌ی آموزشی فلسفه‌ی ادبیات در ده جلسه با تدریس دکتر امیرعلی نجومیان در شهر کتاب برگزار می‌شود. در طی دوره، نظریه‌های مطرح فلسفه‌ی ادبیات مانندِ نظریه‌ی محاکات، نظریه‌‌ی رمانتیسم (بیان، تاثیر و تخیل)، نظریه‌ی زیبایی‌شناسی، نظریه‌ی شکل‌گرایی ادبیات، نظریه‌ی ساختاری ادبیات، نظریه‌ی تفسیری/خوانشی، نظریه‌ی ساختگی بودن جهان متن ادبی، و نظریه‌ی بینامتنی و خودارجاعی طرح می‌شود. در راستای طرح این نظریه‌ها، به نسبتِ ادبیات با مفاهیمی مانند واقعیت، زبان، لذت، زیبایی و حقیقت نیز توجه شده، سپس به پرسش مهمِ «راز ماندگاری ادبیات» پرداخته می‌شود. آن‌گاه مفهوم «ادبیات ارزشمند یا معیار» و معیارهای فرهنگی و برساخته‌ی آن‌ها بررسی می‌شود. در پایان به دیدگاه‌های معاصر درباره ادبیات، به ویژه دیدگاه‌های موریس بلانشو و ژاک دریدا، هم اشاره خواهد شد. در طی دوره، برای ملموس شدن بحث‌های نظری به آثار ادبی اشاره می‌شود. این دوره‌ی آموزشی روزهای دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود. آغاز آن اول آبان ۱۳۹۱ است و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام تا ۲۳ مهر فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه‌ی سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ها‌ی ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند. بدیهی است با توجه به محدویت ثبت‌نام، اولویت با کسانی است که زودتر اقدام کنند.

http://bookcity.org/news-2219.aspx
 
بالا