[فصلنامه هنر و معماری نقشینه] -عناوین و مسئولیت های اعضای نشریه

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
در این تاپیک ، عناوین و مسئولیت های هر یک از اعضای محترم نشریه الکترونیکی تالار هنر، « فصلنامه هنری نقشینه» را در هر شماره از دوره های تولید و نشر نشریه، اعلام می شود .


فصلــنامه هنری نقشـینه (ویژه نامه یلدا) - پائیز 1392- شماره 1


همکاران : • مدیر مسئول و سردبیر ........................................... E . H . S . A . N
مدیر تالار هنـــــر
همکار مدیر تالار مهندسی معماری
 • مدیر هنری .................................................. ......... ahoo_fr
کاربر فعال تالار هنر

 • طراح جلد .................................................. ............ ahoo_fr
کاربر فعال تالار هنر
mpb
کاربر فعال مهندسی معماری
 • طراح لوگو .................................................. .......... همراهی
دستیار مدیر تالار مهندسی معماری

 • گرافیک و صفحه آرایی .........................................E . H . S . A . N

کاربر فعال تالار روانشناسی
 • گروه تحریریه .................................................. .... mpb
کاربر فعال مهندسی معماری
mina nik
کاربر فعال مهندسی معماری

fantastic.fati
کاربر فعال تالار هنر
دانشجوي كامپيوتر
کاربر فعال تالار روانشناسی


جای بسی یادآوری است که چنین فعالیت هایی جمعی و گروهی هست ، به مثابه ی یک دستگاه ماشین، که حرکت خود را به نظم و هماهنگی تمام اجزای خود مدیون است. بر همین اساس، هر یک از اعضای گروه ، در هر رتبه و با هر سطح فعالیت ، در تک تک بخش های تولید یک اثر سهیم خواهند بود.
لذا به پاس قاعده ی سپاسگزاری و به رسم ادب ، از تمامی دوستان و عزیزانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (در داخل و خارج از باشگاه )، در به ثمر رسیدن این زحمات موثر و تاثیرگزار بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم ، و در درگاه حق عمر با عزت و سلامتی انان را خواستارم .:gol:

 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
فصلــنامه هنری نقشـینه - زمستان 1392- شماره 2

فصلــنامه هنری نقشـینه - زمستان 1392- شماره 2

همکاران نشریه در این شماره :
 • مدیر مسئول و سردبیر
مدیر تالار هنـــــر
همکار مدیر تالار مهندسی معماری • مسئول روابط عمومی

همراهی

دستیار مدیر تالار مهندسی معماری

 • گرافیک و صفحه آرایی


ahoo_fr

کاربر فعال تالار هنر

همراهی

دستیار مدیر تالار مهندسی معماری

sanaz_panel

کاربر فعال مهندسی معماریسرگروه گرافیک و صفحه آرایی :
 • ویراستاری


کاربر فعال تالار روانشناسی

samanehghasemi
عضو فعال

zahra1386
همکار مدیر مهندسی کامپیوترسرگروه ویراستاری : • گروه تحریریه

mpb
دستیار مدیر تالار مهندسی معماری

mina nik
کاربر فعال مهندسی معماری

دانشجوي كامپيوتر
کاربر فعال تالار روانشناسی

همراهی
دستیار مدیر تالار مهندسی معماری

sanaz_panel
کاربر فعال مهندسی معماری

**آگاهدخت**
دستیار مدیر مهندسی کشاورزی
دستیار مدیر تالار اسلام و قرآن

خیال شیشه ای
دستیار مدیر مهندسی کشاورزی

*mohsen_24
عضو فعال

samanehghasemi
عضو فعال

SMH_ARCHI
عضو فعال
سرگروه تحریریه :

mpb
 • گروه عکاسی

3ctor
عضو فعال

خیال شیشه ای
دستیار مدیر مهندسی کشاورزی


**آگاهدخت**
دستیار مدیر مهندسی کشاورزی
دستیار مدیر تالار اسلام و قرآن

SMH_ARCHI
عضو فعال

Setayesh
مدیر ارشد
سرگروه عکاسی :
 • گروه مترجمی

ayad.k

مترجم و عضو افتخاری نشریه

Setayesh
مدیر ارشد


جای بسی یادآوری است که چنین فعالیت هایی جمعی و گروهی هست ، به مثابه ی یک دستگاه ماشین، که حرکت خود را به نظم و هماهنگی تمام اجزای خود مدیون است. بر همین اساس، هر یک از اعضای گروه ، در هر رتبه و با هر سطح فعالیت ، در تک تک بخش های تولید یک اثر سهیم خواهند بود.
لذا به پاس قاعده ی سپاسگزاری و به رسم ادب ، از تمامی دوستان و عزیزانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (در داخل و خارج از باشگاه )، در به ثمر رسیدن این زحمات موثر و تاثیرگزار بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم ، و در درگاه حق عمر با عزت و سلامتی انان را خواستارم .:gol:

 
آخرین ویرایش:

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
شمارگان سوم فصلنامه نقشینه - بهار 1393 (ویژه نامه موسیقی)

شمارگان سوم فصلنامه نقشینه - بهار 1393 (ویژه نامه موسیقی)

همکاران نشریه در شمارگان سوم فصلنامه نقشینه - بهار 1393 (ویژه نامه موسیقی) :

 • مدیر مسئول و سردبیر
مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار مهندسی معماری
 • مسئول روابط عمومی


همراهی

دستیار مدیر تالار مهندسی معماری • گرافیک و صفحه آرایی


E . H . S . A . N
مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار مهندسی معماری


ahoo_fr
دستیار مدیر تالار هنر


sanaz_panel
کاربر فعال مهندسی معماریهمراهی
دستیار مدیر تالار مهندسی معماری


mpb
دستیار مدیر تالار مهندسی معماری


سرگروه گرافیک و صفحه آرایی :

 • ویراستاریکاربر فعال تالار روانشناسی

F A R Z A N E
کاربر فعال مهندسی معماری


سرگروه ویراستاری :
 • گروه تحریریه


mpb
دستیار مدیر تالار مهندسی معماری


دانشجوي كامپيوتر
کاربر فعال تالار روانشناسی


همراهی
دستیار مدیر تالار مهندسی معماری


sanaz_panel
کاربر فعال مهندسی معماری


**آگاهدخت**
مدیر تالار اسلام و قرآن
دستیار مدیر مهندسی کشاورزی
خیال شیشه ای
دستیار مدیر مهندسی کشاورزی

SMH_ARCHI
کاربر فعال مهندسی معماریahoo_fr
دستیار مدیر تالار هنر


hana009871
عضو فعال


F A R Z A N E
کاربر فعال مهندسی معماری


IRANIAN VOCAL
عضو فعال
سرگروه تحریریه :

mpb


 • گروه عکاسیخیال شیشه ای
دستیار مدیر مهندسی کشاورزی

SMH_ARCHI
کاربر فعال مهندسی معماری


_*Bahar*_
عضو فعالسرگروه عکاسی :جای بسی یادآوری است که چنین فعالیت هایی جمعی و گروهی هست ، به مثابه ی یک دستگاه ماشین، که حرکت خود را به نظم و هماهنگی تمام اجزای خود مدیون است. بر همین اساس، هر یک از اعضای گروه ، در هر رتبه و با هر سطح فعالیت ، در تک تک بخش های تولید یک اثر سهیم خواهند بود.
لذا به پاس قاعده ی سپاسگزاری و به رسم ادب ، از تمامی دوستان و عزیزانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (در داخل و خارج از باشگاه )، در به ثمر رسیدن این زحمات موثر و تاثیرگزار بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم ، و در درگاه حق عمر با عزت و سلامتی انان را خواستارم .:gol:

 
آخرین ویرایش:
بالا