عملکرد ترمز AEB

reza._y

کاربر فعال
نسل جدیدی از ترمزهای اضطراری هستند که تقریبا در تمامی وسایل نقلیه ی عمومی کاربرد دارند ترمز AEB از نوع ترمز های اضطراری است که مبنای کاری آن ها توسط رادارها یا لیزر است. عملکرد این ترمزها در ترافیک های سنگین که ماشین ها فاصله ی کمی از هم دارند و احتمالا تصادف زیاد است به چشم می آید یا هنگامی که مانعی ناگهان سر خودرو بیایید این سیستم به راننده هشدار می دهد اگر راننده نتوانست در زمان مشخصی عکس العمل مناسبی از خود نشان دهد که مانع از برخورد شود آنگاه این سیستم به طور اتوماتیک ترمز میگیرد.

 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Behnam Irani اگر ترمز ماشین نگرفت، چه کنیم؟ دنیای خودرو 5

Similar threads

بالا