علیرضــا روشـــن

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
رفـته است ....
پــــــس بوده است ؛
پــــس ...
هست !!

"علیرضا روشن"
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
بــاد مــی خــواهــم بــاشــم
در مــوی یــار!

بــادم اینــک،
لا بــه لای خــار . . .شاعر: علیرضا روشن

 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
مرا دوست نمی‌داری
نه
از تنهایی‌ات می‌ترسی
مثل باغبانی که از وحشت گرسنگی خویش
به درختی آب می‌دهدعليرضا روشن

 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
✔«تو را می خواهم»

در این جمله اندوهی‌ست؛

اندوهِ نداشتنت...


#علیرضا_روشن
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
💕خودم را دوست دارم

همه جا همراهم بوده

همه جا

یک بار نگفت حاضر نیستم با تو بیایم!

آمد و هیچ نگفت حرف نزد

گفتم و او شنید

رنجش دادم و تحمل کرد...!#علیرضا_روشن
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
🍀❣زیبایی تو مانند ماه است...

برای دیدنت

باید

شب

را زنده داشت.


#علیرضا_روشن
 

$marziyeh67$

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز


در صدا کردنِ نامِ تو یک «کجایی؟» پنهان است ..
یک «کاش می‌بودی»
یک «کاش باشی»
یک «کاش نمی‌رفتی»
من نامِ تو را حذف به قرینه‌یِ این همه دلتنگی و پرسش صدا می‌زنم...


"علیرضا روشن"
 
بالا