[طراحی داخلی تجاری] کتابفروشی یو.دی.کا ؛ پیکره های اکاردئونی از مقوا

hnfati

عضو جدید


طراحی و ساخت این کتابفروشی توسط دانشجویانِ هنر، معماری و گرافیک دانشگاه برلین انجام شده است که مایل به ارائۀ یک پلت فرمِ بین رشته ای با هدف نشان دادن آثار برجستۀ دانشجویان و اساتید دانشگاه می باشد. سه نفر از دانشجویان، برنده مسابقه طراحی این کتابفروشی برای نمایشگاه تابستانی شدند که آن را با همکاری بقیۀ شرکت کنندگان ساختند. در طرح برنده، مقوا به عنوان مادۀ اصلی به دلیل انعطاف پذیری، ثبات، مقرون به صرفه بودن، احساس ناپایداری، سبکی و آخرین اما مهمترین خصلت، قابل بازیافت بودن آن انتخاب شده است. از 6000 پانل مقوایی موجدار که به ترتیب برش خورده، سوراخ شده ، تا خورده و چسب خورده و با هم به صورت یک بلوک عظیم آکاردئونی درامده اند ، برای رسیدن به شکل نهایی استفاده شده است.این ساختار شبکه ای، نه تنها برای کتابها بلکه در پایین ترین قفسه که دوبرابر عرض دارد، به عنوان یک نیمکت مقاوم تعریف شده است.از دیگر ویژگی های آن، سازگار بودن با هر فضا و قفسه بندیِ کلِ واحد می تواند به حساب اید .

کتابفروشی UdK 2010

کتابفروشی UdK 2010

کتابفروشی UdK 2010

کتابفروشی UdK 2010

کتابفروشی UdK 2010

کتابفروشی UdK 2010

کتابفروشی UdK 2010
مـنـــــــبـع : www.dezeen.com
 
بالا