شعرهای مهدی اخوان ثالث با تصویر

maryam598

عضو جدیدMehdi Akhavan-Sales


اشعار مهدی اخوان ثالث برای پروفایل و شعرهای مهدی اخوان ثالث برای پروفایل


******
دیوان شعر مهدی اخوان ثالث


زمستون،تن عریون باغچه چون بیابون


درختا با پاهای برهنه زیر بارون


نمیدونی تو که عاشق نبودی


چه سخته مرگ گل برای گلدون


گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه


واسه هم قصه گفتن عاشقانه


چه تلخه چه تلخه


باید تنها بمونه قلب گلدون


مثل من که بی تو


نشستم زیر بارون زمستون

زمستان


برای تو قشنگه پشت شیشه


بهاره زمستونها برای تو همیشه


تو مثل من زمستونی نداری


که باشه لحظه چشم انتظاری


گلدون خالی ندیدی


نشسته زیر بارون


گلای کاغذی داری تو گلدون


تو عاشق نبودی


ببینی تلخه روزهای جدایی


برای مشاهده عکس پروفایل خاص و عکس پروفایل های دخترانه و پسرانه بیشتر کلیک کنید.


چه سخته چه سخته


بشینم بی تو با چشمای گریون


گزیده اشعار مهدی اخوان ثالث


آسمانش را گرفته تنگ در آغوش


ابر، با آن پوستین سرد نمناکش


باغ بی برگی


روز و شب تنهاست


با سکوت پاک غمناکش


ساز او باران، سرودش باد


جامه اش شولای عریانی ست


ور جز اینش جامه ای باید


بافته بس شعله ی زر تا پودش باد


گو بروید، یا نروید، هر چه در هر کجا که خواهد


یا نمی‌خواهد


باغبان و رهگذاری نیست


باغ نومیدان


چشم در راه بهاری نیست


گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد


ور به رویش برگ لبخندی نمی روید


باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟


داستان از میوه های سر به گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید


اشعار مهدی اخوان ثالث اشعار شاملو اشعار سعدی


Mehdi Akhavan-Sales


اشعار مهدی اخوان ثالث برای پروفایل و شعرهای مهدی اخوان ثالث برای پروفایل


******
دیوان شعر مهدی اخوان ثالث


زمستون،تن عریون باغچه چون بیابون


درختا با پاهای برهنه زیر بارون


نمیدونی تو که عاشق نبودی


چه سخته مرگ گل برای گلدون


گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه


واسه هم قصه گفتن عاشقانه


چه تلخه چه تلخه


باید تنها بمونه قلب گلدون


مثل من که بی تو


نشستم زیر بارون زمستون

زمستان


برای تو قشنگه پشت شیشه


بهاره زمستونها برای تو همیشه


تو مثل من زمستونی نداری


که باشه لحظه چشم انتظاری


گلدون خالی ندیدی


نشسته زیر بارون


گلای کاغذی داری تو گلدون


تو عاشق نبودی


ببینی تلخه روزهای جدایی


برای مشاهده عکس پروفایل خاص و عکس پروفایل های دخترانه و پسرانه بیشتر کلیک کنید.


چه سخته چه سخته


بشینم بی تو با چشمای گریون


گزیده اشعار مهدی اخوان ثالث


آسمانش را گرفته تنگ در آغوش


ابر، با آن پوستین سرد نمناکش


باغ بی برگی


روز و شب تنهاست


با سکوت پاک غمناکش


ساز او باران، سرودش باد


جامه اش شولای عریانی ست


ور جز اینش جامه ای باید


بافته بس شعله ی زر تا پودش باد


گو بروید، یا نروید، هر چه در هر کجا که خواهد


یا نمی‌خواهد


باغبان و رهگذاری نیست


باغ نومیدان


چشم در راه بهاری نیست


گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد


ور به رویش برگ لبخندی نمی روید


باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟


داستان از میوه های سر به گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید


اشعار مهدی اخوان ثالث اشعار شاملو اشعار سعدی


 
بالا