سوال: آیا کودکان کوتاه قد در مدارس ایران شناسائی میشوند ؟ آیا تحت درمان قرار میگیرند ؟

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر فعال
سلام
سوال:
آیا کودکان کوتاه قد در مدارس ایران شناسائی میشوند ؟ آیا تحت درمان قرار میگیرند ؟
آیا برنامه ی منظمِ غربالگری در مدارس برای این موضوع وجود داره تا تعداد کوتاه قدها کمتر و کمتر بشه ؟
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر فعال
سلام

در مدارس ابتدائی , حداقل به والدین محصلینِ کوتاه قد خبر میدند که باید به پزشک متخصص مراجعه کنند ؟
 
بالا