ساعت کاری طولانی پرستاران یکی از علل مرگ ناشی از حملات قلبی و ذات الریه در بیمارستان هاست

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
پژوهشگران می گویند از ساعت کاری طولانی پرستاران تنها پرستاران نیستند که آسیب می بینند زیرا نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد یکی از علل افزایش مرگ ناشی از حملات قلبی و ذات الریه در بیمارستان ها ساعت کاری طولانی پرستاران است .
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، طبق تحقیقات پژوهشگران دانشکده پرستاری دانشگاه مِریڵند، ساعت کار طولانی و ساعات کم مرخصی پرستاران به اختلال خواب، کاهش هوشیاری و در نتیجه کاهش توانایی آنان در مراقبت از بیماران منجر می شود.
گسترش اضطراب و افسردگی در بین پرستاران به ضرر مردم و بهداشت و درمان جامعه است چون دقت کار پایین می آید و به دلیل خستگی ، فشار کار و کمبود نیرو کیفیت خدمات نیز پایین می آیند .
آلیسون ترینکُف سرپرست محققان در این خصوص گفت، پرستاران به علت فشردگی کاری، به این ساعات طولانی بدون مرخصی عادت کرده اند، اما این مسئله در ساعات خواب مفید اختلال ایجاد می کند.
وی در ادامه تصریح کرد، این مسئله تاثیر منفی در افکار عمومی دارد و لازم است راهکارهایی برای حل آن در نظر گرفته شود.

این تحقیقات حاکی از تاثیر شدید ساعت کاری پرستاران بر روند بهبود بیماران یا حتی مرگ و میر در بیمارستان هاست و لازم است بررسی های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
 
بالا