زمین واژه - دیکشنری رایگان علوم زمین

vahab_asefi

عضو جدید
اپلیکیشن «زمین واژه» با هدف هم‌گامی و هم‌افزایی گرایش‌های گوناگون علوم زمین با همت داوطلبانه مجموعه «زمینو» توسعه می‌یابد. تعریف «زمین واژه» از علوم زمین تمامی علوم و فنونی است که به منظور «شناخت و مدیریت رفتار زمین و کیهان پیرامون آن» توسعه می‌یابند.
zaminvaje-logo-typeface.jpg
بر این اساس تمامی گرایش‌های زیر هدف پوشش و توسعه مستمر «زمین واژه» هستند:
زمین‌شناسی - ژئوفیزیک - ژئوشیمی - ژئوتکنیک - ژئومکانیک - زمین‌آمار - هواشناسی - آب‌شناسی - جنگل‌داری - ستاره شناسی - اخترفیزیک
مهندسی کشاورزی - مهندسی معدن - مهندسی نفت - مهندسی تونل - مهندسی انفجار - مهندسی شیروانی‌های سنگی - مهندسی محیط زیست

دریافت رایگان «زمین واژه» از کافه بازار (دریافت)
مشاهده فیلم معرفی «زمین واژه» در آپارات (مشاهده)
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
sorood parnian معرفی نرم افزارهای زمین شناسی نرم افزارهای زمین شناسی 17

Similar threads

بالا