روانشناسی تبلیغات

e.majid

عضو جدید
دوستان گرامی خلاصه ویا جزوه و نمونه سوال از کتاب روانشناسی تبلیغات تجاری نوشته ساترلند دارید ؟
 
بالا