راه اندازی سنسور MQ9 با میکرو

1234aidin

عضو جدید
راه اندازی سنسور MQ9 با میکرو سلام
دوستان من این برنامه رو برای راه اندازی سنسور تشخیص گاز نوشتم در سه وضعیت 1-زمانی که در حالت عادی هست میزان گاز رو هیچی نمایش میده و وضعیت نرمال 2- زمانی که نشت گاز کم هست وضعیت خطر رو نشون میده و ال ای دی یا (بازر) روی پینb.7 به صورت چشمک زن عمل میکنه 3-زمانی که نشت گاز زیاد هست وضعیت خطر ناک رو نشون میده و ال ای دی یا (بازر) روی پینb.7 روشن میمونه
#include <mega16a.h>

#include <delay.h>

#include <alcd.h>
while (1)
{
delay_ms(2000);
v3=read_adc(3);
v3=v3*5/1023;
if(v3<0.9)
{
PORTB.7=0;
PORTD=0xc0;
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(" Gas levels:Nothing ");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf(" Normal ");
delay_ms(50);
}
else if(v3>0.9&&v3<2)
{
PORTD=0xf8;
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(" Gas levels:Low ");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf(" Danger ");
PORTB.7=1;
delay_ms(150);
PORTB.7=0;
delay_ms(150);
}
else if(v3>2)
{
PORTB.7=1;
PORTD=0xff;
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(" Gas levels:High ");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf(" Dangerous ");
delay_ms(50);
}


}
}
حال چند تا سوال برام پیش اومده ؟
اول اینکه من این برنامه رو روی ATmega 32a لود کردم و کاملا درست جواب گرفتم ولی روی دوتا Atmega16a که نو هم خریده بودم ریختم جواب نداد حتی برای تست مگا 16 یه برنامه ساده روشون پروگرم کردم و مدارشو روی بردبرد بستم درس کار میکرد
2-چند دقیقه طول میکشه تا ولتاژ سنسور MQ9 به حالت پایدار خودش برسه
3-اگه برای بهتر شدن کار مدار یا برنامه کسی ایده ای داره بگه
 
بالا