دیدار شورای عالی مدیریت حوزه قم با رهبری

آقا سید

مدیر بازنشسته
حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته در دیدار اعضای شورایعالی حوزه علمیه قم، تهیه نظام جامع آموزش، پژوهش و تبلیغ حوزه را ضروری خواندند و تأکید کردند: یکی از نیازهای جدی حوزه، تدوین چشم انداز و برنامه راهبردی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ایشان برنامه ریزی، هدف گذاری و تعیین اولویتهای علوم حوزوی را در پرتو ترسیم چشم انداز آینده امکان پذیر دانستند و افزودند: مدیریت تشکیلات حوزه نیز باید از لحاظ اداری، چابک و سبک باشد.

ایشان، ارتباط مستمر شورایعالی حوزه علمیه قم با مراجع محترم را ضروری خواندند و بر لزوم استفاده از دیدگاهها و نظرات فضلای جوان حوزه تاکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: رهبری در مصوبات شورایعالی حوزه علمیه قم و تصمیمهای مدیریتی آن مطلقاً دخالت نمی کند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر محدود نکردن سبک و روش تدریس و درس خواندن در حوزه های علمیه، عرفان عملی را یکی از موارد ضروری برای طلاب و روحانیون خواندند و خاطرنشان کردند: بیان شرح حال بزرگان اهل تهذیب و اخلاق برای طلاب و انتشار نامه ها و نصیحت های اخلاقی آنان، بسیار تأثیرگذارتر از عرفان نظری است.

ایشان با یادآوری مباحث مربوط به ایجاد تحول در حوزه علمیه در سالهای اخیر و همچنین در دیدار روز پنجشنبه طلاب، تأکید کردند: موضوع تحول در حوزه علمیه باید بصورت جدی پیگیری و اجرایی شود.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین از زحمات و تلاشهای شورایعالی مدیریت حوزه علمیه قم و مدیریت حوزه تشکر و قدردانی کردند.

در ابتدای این دیدار آیت الله یزدی رئیس شورایعالی حوزه علمیه قم، گزارشی از ساختار جدید شورا و کمیته های تخصصی جانبی آن و همچنین مصوبات شورایعالی حوزه علمیه قم ارائه کرد و گفت: بررسی سطح علمی حوزه های علمیه سراسر کشور و رتبه بندی آنها، تشکیل دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه، ایجاد نظام هماهنگ اداری و مالی در مجموعه حوزه ها، و تهیه اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران حوزوی از جمله مصوبات شورایعالی حوزه علمیه قم است.

آیت الله مقتدایی مدیر حوزه های علمیه نیز در گزارشی گفت: تحول و تغییر ساختار حوزه متناسب با رسالت آن، تدوین سند چشم انداز 20 ساله، تأسیس شورای سیاستگذاری تبلیغ و ستاد ساماندهی آن، روان سازی امور آموزشی با استفاده از فن آوری اطلاعات و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات آموزشی، بخشی از اقدامات انجام گرفته، است.

در این دیدار همچنین برخی از اعضای شورا مطالبی را درخصوص ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب برای حفظ و تربیت استعدادهای حوزه های علمیه، استفاده از دیدگاه مراجع محترم، لزوم حضور دوره ای برخی اساتید مبرز در حوزه های علمیه شهرستانها، و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای ایجاد تحول در حوزه، بیان کردند.
تابناک
 
بالا