درخواست راهنمايي براي انتخاب از هنرهاي تجسمي

apadana34

عضو جدید
بنده تخيل ام خوبه حس زيباشناسي دارم و به طراحي و كشيدن علاقه دارم همچنين به نرم افزارهي طراحي و گرافيك و سه بعدي هم علاقه دارم .به من هنرهاي تجسمي را معرفي كردند . وقتي هم كه به عناوينش زيرمجموعه هاش نگاه ميكنم مي بينم كه به همشون گرايش دارم . اما من ميخوام يه چيز كه در هنرهاي تجسمي نقش كليدي داره را انتخاب كنم و در تابستان با طي ان بتونم سراخر يه گرايش ازش انتخاب كنم . من ميخواستم فصل مشتركي بين نقاشي و گرافيك و معماري و خطاطي باشه بخاطر همين بهم طراحي را به عنوان پايه معرفي كردند و گفتند كه دوره هاي طراحي براي شروع بروم . چون بنده صفر كيلومتر هستم در اين گروه ميخواستم راهنمايي شما را بدانم و اينكه حالا براي اين كار چطور به بهترين نحو از تابستان براي انجامش استفاده كنم . (كلاس كتاب دوره و...)
 
بالا