درخواست المان ها براي خوردن هشت پاي پيش گو بعداز شكست در برابر ماتادورهاي اسپانيائي /

Mahla90

عضو جدید
درخواست المان ها براي خوردن هشت پاي پيش گو بعداز شكست در برابر ماتادورهاي اسپانيائي /
بعد از شكست ديشب مانشافت ها دربرابر ماتادورها كه درديدار نيمه نهائي حاصل شد الماني ها درخواست كردند كه هشت پائي را كه در پيش بيني نتايج ركورد زده است را سرخ كرده وبخورند.هشت پاي معروف شده روز سه شنبه در حالي بصورت مستقيم و زنده هنگام پيش بيني نتيجه موجب ياس المانها شده بود كه در 4 بازي برد المان را پيش بيني كرده بودكه همگي درست بودند وهم چنين برد صربستان در مرجله مقدماتي را هم دقيق توصيف نموده بود المان ها كه همواره از اين هشت پا خوشحال بودند هم اينك بران خشم گرفته اند ودر سايت فيس بوك وتويتر درخواست كرده اند كه " پول" هشت پا را سرخ نموده ويا انرا بصورت سالاد غذاهاي دريائي مصرف نمايندبرخي نيز پيشنهاد كرده اند انرا در حوض ماهي نهنگ بياندازند تا عبرتي برايش شود..:biggrin:
 
بالا