درخت نارنج

sage007

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اواسط پاییز بود شهر پر از برگ های زرد ریخته شده از درختان . رفتگر در حال تمیز کردن خیابان از برگ ها ی ریخته شده بود

پسرک در حالی که در حال قدم زدن در پیاده رو بود که دید میوه فروش نارنج های خوبی دارد پسرک مقداری نارنج خرید و با خودش به خانه میاورد . همین طور که داشت نارنج ها را می شست توی فکر فرو رفته بود و با خودش داشت صحبت می کرد که تلفن زنگ می خورد وقتی تلفنو جواب میده بعد از چند لحظه خوشحالی فراوانی تو چهرش موج میزنه و تشکر می کنه و گوشی را قطع می کنه . مثل اینکه قبلا برای یه شرکت پیمان کاری رزومه فرستاده بوده و حالا باهاش تماس گرفته بودن تا دعوت به کارش کنن
پسرک به شرکت پیمان کاری میره و قراداد امضا می کنه پسرک میره به قسمتی که باید کار خودشو شروع کنه توی مسیری که داره از دفتر رییس به سمت محل کارش میرود نزدیک در ورودی درخت نارنج بزرگی رو می بینه که کلی از برگاش زرد شده و زیر درخت ریخته . پسرک مشغول کار میشه

اوایل بهار بود پسرک ناهارشو برداشته بود و اومده بود زیر درخت نارنج که حالا پر از برگ های نو و شکوفه های خوش بو شده بود نشسته بود و گاهی مشغول خوردن ناهار و گاهی مست از بوی بهار نارنج ! که همکارش صداش میزنه و میگه وقت استراحت تموم شده و باید برگرده سر کار

چند ماه دیگه میگذره و تو این مدت پسرک هر وقت که بیکار میشد کنار درخت نارنج میومد به درخت رسیدگی میکرد

اوایل تابستان که درخت پر از میوه های نارس نارنج شده بود و پسرک داشت به درخت نارنج رسیدگی می کرد که رییسش صداش میزنه و بهش میگه باید چند مدت اضافه کار بایستد گویا مثل اینکه اگر شرکت پیمان کار کار را زودتر به پایان می رسوند سود بهتری نصیب شرکت می شد

اوایل پاییز بود درخت نارنج پر نارنج های درشت و آبدار شده بود و پسرک داشت به سر کار میومد و توی مسیر خودش از روی برگ های زرد رد میشد و صداشونو در میاورد که رییس با هاش تماس گرفت و گفت پروژه تمام شده و در حال حاضر شرکت تعطیل شده ؛ پسرک نزدیک در محل کارش رسیده بود و یه جورایی بخاطر دوباره بیکار شدنش ناراحت بود که به درخت نارنج رسید و دید دوتا از کارگران به همران رییس پای درخت نارنج هستن و تمام نارنج های درخت را کندن تا رییس نارنج ها رو با خودش ببره وقتی همه رفتن پسرک یه نارنج کوچک و خراب را زیر درخت دید و انو برداشت و باز کرد و یه گاز زد و اشک توی چشماش حلقه زد نمی دونم نارنجش زیادی ترش بود یا خراب شایدم بخاطر بیکار شدنش بوده ... نمی دونم

راستی نارنج چه اسم جالبی داره !:cool:
 
آخرین ویرایش:
بالا