دانلود سوالات کنکور ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT + پاسخنامه سال های ۹۵ تا ۱۴۰۳

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT( کد رشته ۱۲۷۶ )​

 

پیوست ها

 • 1276.jpg
  1276.jpg
  182.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • 1276.pdf
  2.6 مگایابت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT( کد رشته ۱۲۷۶ )​

 

پیوست ها

 • 1276.pdf
  3.1 مگایابت · بازدیدها: 0
 • 1276.jpg
  1276.jpg
  360.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT( کد رشته ۱۲۷۶ )​

 

پیوست ها

 • 1276.pdf
  1.9 مگایابت · بازدیدها: 0
 • 1276.jpg
  1276.jpg
  334.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT( کد رشته ۱۲۷۶ )​

 

پیوست ها

 • 859-A(1276).pdf
  1.6 مگایابت · بازدیدها: 0
 • 1276.jpg
  1276.jpg
  366.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT( کد رشته ۱۲۷۶ )​

 

پیوست ها

 • 1276.pdf
  3.8 مگایابت · بازدیدها: 0
 • 1276.jpg
  1276.jpg
  475.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT( کد رشته ۱۲۷۶ )​

 

پیوست ها

 • 1276.pdf
  4.2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • 1276.jpeg
  1276.jpeg
  472.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT( کد رشته ۱۲۷۶ )​

 

پیوست ها

 • 1276.pdf
  6.4 مگایابت · بازدیدها: 0
 • 1276.jpg
  1276.jpg
  229.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT( کد رشته ۱۲۷۶ )​

 

پیوست ها

 • 1276.pdf
  11.8 مگایابت · بازدیدها: 0
 • 1276.jpg
  1276.jpg
  263.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT( کد رشته ۱۲۷۶ )​

 

پیوست ها

 • 1276.jpg
  1276.jpg
  332.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • دفترچه-سوالات-کنکور-ارشد-1403-مهندسی-فناوری-اطلاعات-کد-1276.zip
  14.9 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا