دانشگاه های آمریکا دارای رشته معماری

الف تا ی

عضو جدید
به نام خدا

رده بندی دانشگاه های دارای معماری آمریکا (2013)
1.Harvard University
2. Columbia University
3. Yale University
4. Massachusetts Institute of Technology
5. Cornell University
6. Southern California Institute of Architecture
7. University of Virginia
7. University of California, Berkeley
9. Washington University in St. Louis
10. University of Cincinnati
11. University of Michigan
11. University of Texas at Austin
13. Kansas State University
14. University of Kansas
15. University of Pennsylvania
15. Rice University
15. Princeton University
18. Iowa State University
18. Virginia Polytechnic Institute and State University
20. Clemson University
20. Savannah College of Art and Design

Top 20 Architecture, Undergraduate
1. Cornell University
2. Southern California Institute of Architecture
3. Rice University
3. Syracuse University
5. California Polytechnic State Univ., San Luis Obispo
6. University of Texas at Austin
7. Virginia Polytechnic Institute and State University
7. Rhode Island School of Design
9. Iowa State University
9. Auburn University
11. Pratt Institute
12. Carnegie Mellon University
13. University of Notre Dame
13. University of Oregon
13. Boston Architectural College
16. University of Southern California
16. Cooper Union
18. Pennsylvania State University
19. University of Arkansas
19. Rensselaer Polytechnic Institute

Top 15 Landscape Architecture, Graduate
1. Harvard University
2. Virginia Polytechnic Institute and State University
3. Cornell University
3. Louisiana State University
5. University of Virginia
6. University of Pennsylvania
7. Pennsylvania State University
7. Rhode Island School of Design
7. Texas A&M University
10. University of California, Berkeley
11. Kansas State University
11. University of Georgia
13. Auburn University
13. University of Texas at Arlington
13. University of Texas at Austin
13. University of Washington

Top 15 Landscape Architecture, Undergraduate
1. Louisiana State University
2. Virginia Polytechnic Institute and State University
3. Pennsylvania State University
4. Kansas State University
5. Texas A&M University
6. Cornell University
7. Calif. Polytechnic State University, San Luis Obispo
7. Purdue University
7. University of Georgia
10. Ball State University
11. Iowa State University
11. Texas Tech University
13. California State Polytechnic University, Pomona
13. Michigan State University
13. Ohio State University

Top 10 Interior Design, Graduate
1. Savannah College of Art and Design
2. Rhode Island School of Design
3. Pratt Institute
4. Cornell University
4. Parsons The New School for Design
6. New England School of Art & Design at Suffolk Univ*
6. School of the Art Institute of Chicago
8. Boston Architectural College*
9. Kansas State University*
9. University of Oregon
*(CIDA-accredited)

Top 10 Interior Design, Undergraduate
1. Savannah College of Art and Design
2. University of Cincinnati
2. Rhode Island School of Design
4. Pratt Institute
5. Auburn University
6. University of Texas at Austin
6. Virginia Polytechnic Institute and State University
8. Boston Architectural College
8. Cornell University
8. Kansas State University
8 Parsons The New School for Design

Top 10 Industrial Design, Graduate
1 Art Center College of Design
2 Pratt Institute
2 Rhode Island School of Design
4 Arizona State University
4 Auburn University
4. Cranbrook Academy of Art
7. Georgia Institute of Technology
7. Ohio State University
7. Savannah College of Art and Design
7. University of Illinois at Urbana-Champaign

Industrial Design, Undergraduate
1. Art Center College of Design
1. University of Cincinnati
3. Pratt Institute
3. Rhode Island School of Design
3. Virginia Polytechnic Institute and State University
6. Auburn University
6. College for Creative Studies
6. Savannah College of Art and Design
9. Carnegie Mellon
9. Syracuse University

نکته:در رده بندی برخی دانشگاه ها دارای یک رتبه هستند که برای خود من هم عجیب بود.

نکته:لطفا خودتان رده ها را در سمت چپ فرض کنید.

نکته:مسلما نیاز به توضیح نیست اما یاد آوری معنای برخی لغات بد نیست:
Undergraduate:کارشناسی
Graduate:تحصیلات تکمیلی

Landscape:منظر Interior Design:طراحی داخلیIndustrial Design:طراحی صنعتی
منبع:Archdaily


یا علی...​
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا