خرمگس / اتل لیلیان وینیچ

ivi.honari

عضو جدید
رمان زیبای خرمگس اثر اتل لیلیان وینیچ و ترجمه خسرو همایون پور:درباره نویسنده:​
اتل لیلیان وینیچ (Ethel Lillian Voynich) در 11 مه سال 1864 در یک خانواده معروف انگلیسی دیده به جهانگشود. در طفولیت پدرش را از دست داد و هزینه سنگین خانواده و تحصیل اتل و سایر برادران و خواهرانش به عهده مادرش محول گردید.
اتلوینیچ هنگامی که به هجده سالگی قدم گذاشت از ارثیه‌ای که از پدر به اورسیده بود استفاده کرد و برای کسب معلومات در سال 1882 عازم برلینگردید. در آن‌جا ضمن تحصیل در رشته موسیقی نیز به فعالیت پرداخت و در سهسالی که در آن‌جا اقامت داشت، موسیقی را به خوبی فرا گرفت. خانم اتل لیلیانوینیچ در سال 1885 به انگلستان برگشت. دو سال بعد یعنی در سال 1887 بهروسیه مسافرت کرد و در رشته ادبیات روسی، مطالعات وسیعی به عملآورد و ارمغان این سفر و این مطالعات، ترجمه چندین اثر از نویسندگان معروف روسیه مانند گوگول و داستایفسکی به زبان انگلیسی بود و این اولین کارمطبوعاتی او محسوب می‌شد. چند سال نیز به کار ترجمه اشتغال داشت و کم وبیش از راه ترجمه شهرتی کسب کرد. در همین زمان در انگلستان با جوانی بهنام «میخائیل» که اهل لهستان و یکی از انقلابیون آن کشور بود آشنا شد.
آن‌هاخیلی زود به عقاید و نظریات یکدیگر پی بردند و با یکدیگر ازدواج کردند. همسرش مشوق او در کارهای هنری بود. اتل در سال 1897 اولین کتاب خود را بهنام "خرمگس" نوشت و منتشر کرد. در اندک زمانی این کتاب به فروش رفت ومجدداً چاپ شد. اتل با نوشتن این اثر انسانی قدم به دنیای نویسندگان گذاشتو کتاب خرمگس یک کتاب کم‌نظیر در مطبوعات تلقی گردید.
خانموینیچ در این کتاب سیمای واقعی و حقیقی انسان‌هایی را مجسم کرده است کهبرای کسب آزادی و استقلال و حقوق اجتماعی خود دست به مبارزه دامنه‌داری می‌زنند و در این راه از مرگ نیز هراسی ندارند. عشق در این کتاب نیز مقامی ارجمند دارد و با سرشک‌سوزان همین عشق است که صفحات پایان کتاب به روی همنهاده می‌شود و انسان‌ها را ساعت‌ها در اندوه می‌گذارد. کتاب‌های دیگر ایننویسنده عبارتند از:
"جک دایموند"، "الیویا لتام" و "کفشت را بکن". اتل لیلیان وینیچ 96 سال عمر کرد و در این مدت با خلق چند اثر دینخود را نسبت به جامعه و بشریت ادا کرد. او یکی از اعضای مؤثر و فعال جامعه بانوان انگلیس بود و مقالاتی که او درباره حقوق اجتماعی و دفاع از مقام زندر مطبوعات نوشته بسیار مشهور است.

اتل وینیچ در 28 ژوئیه سال 1960 دیده از جهان بربست.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
N خرمگس ادبیات 0

Similar threads

بالا