حساب کردن میانگین با میکرو atmega32 در بسکام

mriahi

عضو جدید
سلام
کسی میدونه چطور باید 4 تا عدد چند رقمی رو در بسکام با میکرو atmega32 دریافت کرد و میانگینو حساب کرد ؟

کسی یک نمونه برنامه ی دریافت اعداد چند رقمی رو داره ؟
 
بالا