حرف های عاشقانه

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
وقتی می خواهم از تو بگویم ..

انگار فقط همین یکــــ کلمهـــ را ..

یاد گرفتهـــ ام ...

"تـــــــــــــــو" ...

 

حنانه9

عضو جدید
اين كه عاشق كسي باشي يعني هيچ...
اين كه يكي عاشقت باشه يه چيزي...
اما اين كه عاشق كسي باشي كه عاشقته يعني همه چيز...
يعني باقي دنيا هيچ ..


 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
بَعضے وَقتـــا هَستـْـ کـِ دوستـ دآرے یکـے کِنارتـ بآشهـ ..

مُحکَمـ بغلتــ کـُنهـ ..

بذارهـ اشکـ بریزے راحَتـ شی ..

بَعد آرومـ تو گوشِتــ بگهـ ..

دیوونـهـ ..

مَـטּ کــِ باهاتــَمـ ...!

 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
ڪــــــــــــــآش مـــــــــیــشٌـد ...

خـٌــــودٍمـــٌو یـــﮧٍ جـــــآیی جـــــآ بٌگـــذارم...

وَ...بــَـرگــَـردم بــٍـبـــیــــنـَــم ..

دیـــــــگـﮧٍ نـیـــســـتـــم ..!

 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
ای دلَ لـــآمَـــصــب...

یــــآد بِگیــر ..

اَگـــه کســـیَ بِهـــتَ گُفـــت دوسـتـــــــ دآرَم ..

لـُــزومـــآ بـ ه ایــنَ مَعنــیَ نیستـَــ کــ ه کـسَ دیگـــ ه ای رآ دوسـتـــ نـَــدارد...
 

حنانه9

عضو جدید
در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ،

در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است ،

همیشه دلتنگ توام ... 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
دلــــــــ درد گرفتهــــ ام ...

از بســــ فنجانــــ های قهوهــــ را سر کشیدهــــ ام ..،

و تــــو تهــــ هیچــــ کدامــــ نبودیــــ !!!

 

حنانه9

عضو جدید
چقــدر باید بگذرد؟؟
تا مـن
در مـرور خـاطراتم
وقتی از کنار تــو رد می شوم.
تنـــم نلــرزد…..
بغضــم نگیــرد….. 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

حنانه9

عضو جدید
من شیفته ی میزهای کوچک کافه ای هستم…
که بهانه نزدیک تر نشستن مان می شود…
و من …
روبه روی تو …
می توانم تمام شعر های نگفته دنیا را یک جا بگویم
!…………!
 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
پیـرآهَنَـت رآ بو مـے کِشَـم ...

وَ فِکر مـے کُنَم کـﮧ گِریستَـטּ دَر آغـ ـوشِ تو چـﮧ حِسـے دارَد ..

وَ مـَ טּ هَمـﮧ ے جَهـ ـآن رآ دَر پیرآهَـטּ گَـرمِ تـو خُلاصـﮧ مـے کُنَم . . .

 

حنانه9

عضو جدید
کسي را که خيلي دوست داري، زود از دست مي دهي پيش از آنکه خوب نگاهش کني.
پيش از آنكه او را در آغوش بگيري .
پيش از آنکه تمام حرفهايت را به او بگويي ،
پيش از آنکه همه لبخندهايت را به او نشان بدهي
مثل پروانه اي زيبا،
بال ميگيرد و دور مي شود ،
و تو خيال ميكردي
تا آخر دنيا مي توني هر روز طلوع آفتاب را
با او تماشا كني .
 

حنانه9

عضو جدید
آرام باش

دوباره سر از آب بیرون می آوریم

و تلألو آفتاب را می بینیم

زیر بوته ای از برف

که این دفعه

درست از جایی که تو دوست داری، طالع می شود
 

حنانه9

عضو جدید
گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت ، كه تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد...كه وقتی تو اوج تنهایی هستی ، با چشماش بهت بگه : هستم تا ته تهش ! هستی !؟
 

حنانه9

عضو جدید
به خــداحافــظـی تــلـخ تـو سـوگــنـد نــشــد
کـه تـو رفــتـی و دلـم ثـانـیـه ای بـنـد نـشـد
بـا چـراغـــــی هـمه جـا گـشـتـم و گـشـتـم در شـهـر
هـیــچ کـس ! هــیـچ کـس ایـنجا به تـو مانـنـد نـشـد

خواسـتـنـد از تـو بگویـنـد شـبـی شـاعـرها
عـــاقـبـت بـا قــلــم شــرم نوشـتـنـد : نـشـد


 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
رَفـــت وَ نـَگـــفـت مَـטּ بــے او ..

مـیاטּ مـانــدَטּ وَ نـمــآنـدَטּ ..

بـودَטּ وَ نـبـودَטּ ..

دَســت وَ پــا مـےزَنــم مـدام وَ غـرق نــمـے شـَـوم ..

تنـہـا نـفس کـَم مـےآوَرم بـَراے کــشیـدَטּ ..

راستـے آטּ دورـہـا بـے مـَטּ حــآل او وَ دل او چــگــونــہ اَسـت؟

 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
ایــטּ روزـهـا اِحـسـآس مـے کنـم ..

چـہ قَدر شـَبیـہ "سُکــوتَم" ..

بــا کـوچـکـ تَریـטּ حـَرف مـے شِکـنـم ...

چـہ طور مـے تـَواטּ بـــ ــــ ـے اِحساس بـود ..؟!

 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
دَمـش گــَرم ..!

بـاراטּ را مــے گـویَم ..

بـہ شـانـہ اَم زد وَ گــفـت : خَ ـسـته شُدے ..!

اِمـ ـروز را تو اِستراحَ ـت کـُטּ ..

مَـטּ بـہ جـایـَت مــےبـ ــــ ــارَم ...

 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
مـَטּ ، دو حَرفیہ وَسوسـہ اَنگــیزیست ...

مَــטּ نـَ زیبـایَم ، نـَ مـحـتاج نگـاهے ... !

فَرارے اَز دختــَراטּ آهنـپَرستـ وَ پـسَراטּ مـانـڪَטּ پَرست ..

بَراے خودَم هـستــ ـ ـم ..!

صَبـور وَ عـَجـــول ...سَنگـیـטּ ... مَغـرور ، با پیچیدگے ساده ..

وَ براے تویے کـہ چهره هـاے رَنگــ شُده را مـے پَرستـے نَه سیرَتـ آدمے .. هـیچ نَدارَم !

راهَتـ را بگــیر وَ بـرو ...

حَوالے مـטּ توقُفـ مَمـــ ــــ ــــــنوع اَست !

 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
دلـَم ..

رُمـاטּ عاشـقـانہ مےخواهَد ..

ڪہ مـــن ..

آטּ دُختَرڪ بـالـآ بلَـندِِ سینہ ستبـرَش باشے ..

وَ تـ ـو ..

پسَـرڪے ســَر بہ هَـ ـ ـوا ..

کہ با تـَمـام سـَر بہ هوابـودَטּ ـهـایَش بہ راه آورد من وَ دلـَمـ را ...!


 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
چیزیم نیست ... !

در عوض .. موسیقے آرام گوش مے دهم ..!

قرص هایم را دوبرابر مے خورم ..!

و رگ خوابت را نوازش مے کنم ..!

اصلا ً اتفاق عجیبے نیفتاده ..!

فقط انگار سرم بلایے دارد مے آید ... !

تـ ُ رفتے درستـ ِ ؟

 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
گــُفـت טּـفریـنَم مـ ـے کـنـ ـے .؟

گـُفـتَم : نـه ...

فَـقَـط دُعـ ـا مـ ـے کُنـَم ..

هـیشکـے اَندازه ..

مـَ טּ..

دوسـتـِت نَداشـته بـآشَـ ــﮧ .. 

Similar threads

بالا