حتما بخون خبلی جالبه!!!!!!!!!!!!!!

آمیتیس19

عضو جدید
کاربر ممتاز
خونه مشغول کار بودم که دخترم بدو بدو اومد برسید
دخترم:مامان تو زنی یا مردی؟
من:زنم دیگه بس چی ام؟
دخترم:بابا چی اونم زنه؟
من:نه مامانی بابا مرده.
دخترم:راست میگی مامان؟
من:اره چطور مگه؟
دخترم:هیچی مامان!دیگه کی زنه؟
من:خاله مریم.خاله ارز.مامان بزرگ
دخترم:دایی سعید هم زنه؟
من:نه اون مرده!
دخترم:از کجا فهمیدی زنی؟
من:فهمیدم دیگه مامان.از قیافه ام.
دخترم:یعنی از چی؟از قیافه ات؟
من:از اینکه خوشگلم.
دخترم:یعنی هرکی خوشگل بود زنه؟
من:اره دخترم
دخترم:بابا از کجا فهمیده مرده؟
من:اونم از قیافش فهمید.یعنی چون بابایی ریش داره و ریشاشو میزنه و زیاد خوشگل نیست مرده!
دخترم:یعنی زنا خوشگلن مردا زشت؟
من:اره تقریبا
دخترم:ولی بابایی که از تو خوشگل تره!!!
من:اولا تو نه شما بعدشم باباییت کجاش از من خوشگل تره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دخترم:چشاش
من:یعنی من زشتم مامان؟
دخترم:اره
من:مرسی
دخترم:ولی دایی سعید هم از خاله خوشگل تره!
من:خب مامان بعضی وقتا استثنا هم هست.
دخترم:چی اون حرفه که الان گفتی چی بود؟
من:استثنا یعنی بعضی وقتا اینجوری میشه
دخترم:مامان من مردم؟
من:نه تو زنی
دخترم:یعنی من زشتم؟
من:نه مامان کی گفته تو زشتی؟تو ماهی.ولی الان کودکی.
دخترم:یعنی من زن نیستم؟
من:چرا جنسیتت زنه ولی الان کودکی
دخترم:یعنی چی؟
من:ببین مامان همه ی ادما شناسنامه دارن که تو شناسنامشون جنسیتشون مشخص میشه.جنسیت تو هم تو شناسنامه ات زنه.
دخترم:یعنی من مامانم؟
من:اره دیگه تو هم مامان عروسکهاتی.
دخترم:نه.مامان واقعی ام:
من:خب تو هم یه مامان وقعی کوچولو برای عروسکهات هستی دیگه.
دخترم:مامان مسخره نباش دیگه.من چی ام؟
من:تو کودکی
دخترم:کی زن میشم؟
من:بزرگ شدی
دخترم:مامان من نفهمیدم کیا زنن!!!
من:ببین یه جور دیگه بهت میگم.کی به تو شیر داده تو خوردی بزرگ شدی؟
دخترم:بابا
من:بابات کی به تو شیر داده؟
دخترم:بابا هر شب تو اون لیوان سبزه بهم شیر میده دیگه!
من:نه الان رو نمیگم.کوچولو بودی؟
دخترم:نمیدونم
من:نمیدونم چیه؟من دادم دیگه
دخترم:کی؟
من:ای بابا ولش کن.ببین مامان زنها سینه دارن که باهاش به بچه ها شیر میدن.ولی مردا ندارن.
دخترم:خب بابا هم سینه داره!!!
من:اره داره ولی باهاش شیر نمیده!!فهمیدی؟
دخترم:خب منم سینه دارم ولی شیر نمیدم بس مردم؟
من:ای بابا ببین مامان جون خودت که بزرگ شدی کم کم میفهمی.
دخترم:لان میخوام بفهمم.
من:خب هرکی روسری سرش کنه زنه هرکی نکنه مرده
دخترم:یعنی تو الان مردی میریم بارک زن میشی؟
من:نه ببین من چیه تو میشم؟
دخترم:مامان
من:حب مامانا همشون زنن و باباها همشون مردن
دخترم:اهان فهمیدم
من:خدا خیرت بده که فهمیدی.برو با عروسکهات بازی کن
*******
نیم ساعت بعد
دخترم:مامان یه سوال ببرسم؟
من:ببرس ولی در مورده زنو مرد نباشه ها
دخترم:در مورده ماهی قرمزه است
من:خب ببرس
دخترم:مامان ماهی قرمزه زنه یا مرده؟
 

kimiaye_hasti

عضو جدید
ماشالله بچه های این زمونه اینقدررررررررررررررر میفهمن که ما رو هم میزارن تو جیبشون و راه میرن

اینا مال اون زمانای قدیم بود که بچه ها چیزی نمیدونستن

الان یه بچه 6 ساله هم بیشتر از من میدونه.... :lol:
 

Similar threads

بالا