جمله های كوتاه با يك دنيا معنا

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
در برابر انتقادات:
اگر درست بود،بی اعتنا باش.
اگر غیر منصفانه بود،عصبانی نشوید.
اگر از روی نادانی بود،لبخند بزنید.
اگر عادلانه بود،از آن درس بگیرید.
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دقت کردی؟

گاهی... جای رحمت ميشويم زحمت

جای محرم ميشوم مجرم

جای ژست ميشويم زشت

جای يار ميشويم بار

جای قصه ميشويم غصه

جای زبان ميشويم زيان و....

پس زيادی به خودمان مغرور نباشيم چون با يک نقطه جابجا ميشويم

__________________
 

fahimeh89

عضو جدید
کاربر ممتاز
گاهی، چه فرق می کند، دوست داشتن یا دوست نداشتن!
هر دو، پیراهن یوسف را دریدند!!!
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
گاهی اوقات
حد فاصل شکستن یک قلب
و خیس شدن گونه ها
به اندازه ی دو لب است
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز

اگر وجود خدا "باورت"بشه
خدا یه نقطه میزاره زیرش "باورت"
"یاورت" میشه
 

Ahmad Engineer

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز

مخاطبهاي امروزي رو هرچي بيشتر خاص کني؛

بي خاصيت تر ميشن…
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
تمــــریــــن کنیــــم...

مــــایـــه ی آرامــــش باشیــــم نــه آزار

!
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا

چه میدانی تو از امـــــــــــروز

چه میدانم من از فردا

همین یک لحظه را دریاب

که فردا میشویم تنها
 

z_davari

کاربر فعال
شــک نـدارم هـمـین روزها ...
هیـچ گـرسـنه ای باقی نمــــی ماند
...
هـــمه سیــــر مـی شـوند, از زنــدگی
...
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
 

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
جاذبه سیب آ"دم" را زمین زد
و
جاذبه زمین "سیب" را
فرقی نمیکند سقوط، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ایست!
به جاذبه ای بیاندیش که پرواز میدهد!

"خدا"
 

Ahmad Engineer

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
مرگ انسان زمانی ست که نه شب بهانه ای برای خوابیدن دارد

و نه صبح دلیلی برای بیدار شدن!
 

Melina666

عضو جدید
هیچــگاه از کسـی که دوستتـان دارد

به شـما اهمیـت می دهـد و دلتنگـتـان می شـود

غفلـت نکنـید . . .

شایـد روزی از خـواب بـیدار شویـد و بفهمیـد

هنـگامیـکه به دنبـال ستـارگان بودیـد ,

مــاه را از دسـت داده ایــد . .
. .
 

M@TI$A

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
هرگز تسليم نشو سرباز پياده اگر تا آخر بازي ادامه دهد وزير مي شود!!!!
 

ترنم72

عضو جدید
من به باکره بودن قلب برخی فاحشه ها و
فاحشه بودن ذهن برخی باکره ها ایمان دارم....
دکتر شریعتی
 

Melina666

عضو جدید
در آغـــوش خودم هستـــم!مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…!نه چنـــدان با لطافتــــنه چنـــدان با محبتــــ…امـــاوفـــادار….وفـــادار….

 

yara59

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی، همدردی کنم
بیش از آنکه مرا بفهمند، دیگران را درک کنم
پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم
زیرا در عطا کردن است که می ستانیم و در بخشیدن است که
بخشیده می شویم و در مردن است که حیات ابدی می یابیم
 

yara59

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
انتخاب با توست، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه، صبح شده ... 

yara59

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
دنیا مانند پژواك اعمال و خواستهای ماست. اگر به جهان بگویی: "سهم منو بده..." دنیا مانند پژواكی كه از كوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: "سهم منو بده..." و تو در كشمكش با دنیا
دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."
دنیا هم بتو خواهد گفت: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..." 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
m_sh_eng جمله های زیبا ادبیات 4591

Similar threads

بالا