ثبت نام ارشد لطفا" ی لحظه بیاین

mohandeseit

دستیار مدیر مهندسی فناوری اطلاعات
کاربر ممتاز
من یونی امام رضا قبول شدم...راهمم خیلی دوره به نظرتون برم ثبت نام کنم یا منتظر تکمیل ظرفیت بمونم؟وضع خوابگاهشو اینا را نمیدونم..راهنمایی کنین
 
بالا