توجیه اقتصادی، فنی و مالی یا طرح توجیهی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
لازمه استفاده از تسهیلات بانکی، وجود طرح است. طرح مجموعه ای از عوامل و اجزا و برنامه های اجرایی زمان بندی شده برای تاسیس یک واحد تولیدی یا خدماتی است که با بودجه معین و به منظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص؛ در جهت تامین بخشی از نیازهای جامعه تنظیم شده است.

بانک ها هنگام بررسی طرح ها، علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، باید نسبت به موارد دیگری نیز اطمینان پیدا کنند. از نظر بانک، طرح باید از نظر اقتصادی در اولویت های تعیین شده بانک قرار داشته باشد و برای تولیدات آن هم تقاضا وجود داشته باشد. بدین منظور، بانک طرح را از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد.

منظور از بررسی اقتصادی، شناخت بازار یک کالا از نظر عرضه، تقاضا، قیمت فعلی و پیش بینی کمبود یا مازاد تقاضا در یک دوره معین و همچنین تعیین میزان و ترکیب محصولات تولیدی؛ برنامه ریزی بازاریابی و تحلیل آثار ناشی از اجرای طرح و همچنین بررسی اجرای طرح بر روی میزان اشتغال منطقه و یا سطح قیمت ها خواهد بود.

علاوه بر این، طرح باید از لحاظ فنی نیز قابل اجرا باشد و برای این منظور، بانک اقدام به بررسی فنی طرح، می کند. منظور از بررسی فنی طرح حصول اطمینان بانک از صحت مبانی و تعیین حدود مشخصات فیزیکی طرح است. همچنین بر آورد صحیح هزینه های سرمایه گذاری و تولید و درک قابلیت مجریان پروژه در برنامه ریزی و اجرای طرح، جزء بررسی های فنی بانک است.

علاوه بر مباحث مربوط به بررسی های اقتصادی و فنی طرح، بانک طرح پیشنهادی را از نظر مالی نیز بررسی می کند. طرح از لحاظ مالی باید دارای سودآوری و بازدهی مناسب باشد و گردش وجوه نقدی آن باید برای ایفای تعهدات و باز پرداخت تسهیلات در سر رسیدهایی که بانک تعیین می کند؛ کافی باشد.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
بالا