تفاوت بین گرایشهای مختلف مدیریتی

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
گرايش مديريت صنعتي: حضور يک کارشناس مديريت صنعتي که مسوليت نيروي انساني را بر عهده بگيرد، در هر واحد صنعتي ضروري است تا وي بتواند با استفاده از دانش خويش، مشارکت، مهارت و انگيزه نيروي انساني واحد صنعتي مورد نظر را افزايش دهد. يکي از علل عدم موفقيت صنايع ما اين است که اکثر مسولين واحدهاي صنعتي، فارغ التحصيل مديريت صنعتي نيستند. مديريت صنعتي داراي سه بعد اصلي فني و تکنيکي، بعد مالي و بعد رفتاري و اجتماعي مي باشد. در رشته مهندسي صنايع دانشجويان بيشتر به مطالعه بعد فني و تکنيکي صنايع مي پردازند اما رشته مديريت صنعتي به دو بعد مالي و رفتاري صنايع تاکيد بيشتري دارد.

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت صنعتي:
مديريت مالي، روانشناسي صنعتي، حسابداري صنعتي، بازاريابي و مديريت بازار، کنترل کيفيت آماري، سيستم هاي خريد و انبارداري و توزيع، تحقيق در عمليات، کنترل پروژه، طرح ريزي و تعميرات و نگهداري، کارسنجي و روش سنجي، مديريت کارخانه، حفاظت صنعتي، بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي، روابط صنعتي، فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، بازاريابي بين المللي، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان، پروژه.گرايش مديريت بازرگاني:
يک دانشجوي مديريت بازرگاني به عنوان يک مدير تجاري تحصيل کرده، مي تواند امور تجاري را تفکيک کرده و اداره کند و به ياري قدرت خلاقه ي خويش در ايجاد بازار جديد، ارائه خدمات متنوع و تازه، ابداع روشهاي جديد در عرضه و توزيع، کارآفرين باشد. يک فارغ التحصيل مديريت بازرگاني بايد بتواند براي کالاهاي موجود، بازار جديدي پيدا کرده يا روشهاي مطلوب توزيع را در سيستم دولتي طراحي کند. چون امروز يکي از بزرگترين مشکلات کشور ما رساندن محصولات کشاورزي مثل برنج، چاي و مرکبات به بازار و به دست مصرف کننده است.


دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت بازرگاني: مديريت استراتژيک، حقوق بازرگاني، حسابرسي، مديريت توليد، مديريت مالي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، روانشناسي کار، حسابداري صنعتي، بازاريابي و مديريت بازار، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، سازمانهاي پولي و مالي بين المللي، بازرگاني بين المللي، بازاريابي بين المللي، پول و ارز و بانکداري، سياست پولي و مالي، سيستم هاي خريد و انبارداري توزيع، حقوق بازرگاني بين الملل، تحقيقات بازاريابي، روابط صنعتي، سمينار در مسايل مالي، سمينار در مسايل بازاريابي، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان.


گرايش مديريت دولتي:
هدف رشته مديريت دولتي، تربيت مديران شايسته اي است که بتوانند وظايف پنجگانه محوله را به نحو احسن در سازمانها و تشکيلات دولتي کشور انجام دهند. اين وظايف عبارتند از : -1 برنامه ريزي و اجراي آن. -2 سازمان دهي يا تقسيم وظايف بين کارکنان يک سازمان به نحوي که با تقسيم کار بتوا ند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به کارهاي جزئي افزايش دهد. -3 عمليات امور استخدامي يا کارگزيني کارکنان جديد. -4 هدايت و راهبري. -5 نظارت و کنترل.


دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت دولتي:


روانشناسي سياسي، جامعه شناسي سازمانها، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، مديريت تحول سازماني، حسابداري دولتي، ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي، فراگرد تنظيم و کنترل بوجه، مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها، مباني مديريت دولتي، مديريت تطبيقي، مديريت توسعه، مديريت تعاوني ها، تصميم گيري و تعيين خط مشي، سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري، مباحث ويژه مديريت دولتي، حقوق اداري، سازماندهي و اصلاح تشکيلات و روشها، روابط کار در سازمان.


گرايش مديريت جهانگردي:
لازمه توسعه و تقويت صنعت جهانگردي، اطلاع از زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي کشور است تا بتوان امکانات موجود و همچنين مسائل و مشکلاتي که در راه اين صنعت وجود دارد، شناسايي کرد و سپس بر اساس تحقيقات موجود، يک برنامه ريزي دقيق و عملي داشت. و البته چنين کاري تنها به ياري مديراني کارآمد و متخصص در صنعت جهانگردي امکان پذير است. تخصصي که در شاخه مديريت جهانگردي آموزش داده مي شود. يعني متخصص اين رشته در نهايت بايد بداند که چه نوع جهانگردي را جذب کند؟ چگونه جذب کند؟ و چگونه بازارهاي جهانگردي جديدي براي جذب توريست ايجاد نمايد؟


دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت جهانگردي:

تاريخ و فرهنگ ايران، شناخت روحيات ملل، قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي، مباني مردم شناسي جهانگردي، مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي، اقتصاد جهانگردي، شناخت صنايع دستي ايران، نقشه خواني و آشنايي با نقشه، جغرافياي جهانگردي ايران، شناخت صنعت جهانگردي، گذراندن اوقات فراغت، آداب سفر در اسلام، تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي در ايران، باستان شناسي ايران، هنر و معماري ايران، آشنايي با موزه هاي ايران، امور مسافرت و صدور بليط، فن راهنمايي، برنامه ريزي توسعه جهانگردي، مطالعات تطبيقي سياستهاي جهانگردي، فرهنگ عامه، زبان انگليسي مکاتبات تخصصي، زبان انگليسي مکالمه، آشنايي با سازمانهاي دولتي ايران، نقش جهانگردي در بسط روابط بين الملل و گسترش منابع اقتصادي کشور،کارآموزي، اصول حسابداري، رياضيات و کاربرد آن در مديريت، آمار و کاربرد آن در مديريت، کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقيق در مديريت، مباني سازمان و مديريت، تحقيق در عمليات، مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني، حقوق اساسي، مباني مديريت اسلامي، مباني سازمان و مديريت، سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت.


گرايش مديريت بيمه:
دانشجوي مديريت بيمه نحوه اداره سازمانهاي بيمه و چگونگي رفتار با بيمه گذارها را فرا مي گيرد تا بتواند آنها را به بيمه گذاري ترغيب و تشويق کند. همچنين دانشجويان درباره انواع فعاليت هاي بيمه مثل بيمه عمر، ماشين، خدمات درماني و غيره اطلاعات لازم را کسب کرده و چگونگي فعاليت در اين زمينه ها را براساس پايه و مباني مديريتي فرا مي گيرند.


دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت بيمه:
حسابداري صنعتي، اصول مديريت بازرگاني، رواشناسي عمومي، جامعه شناسي، توسعه اقتصادي، حسابرسي، پول و ارز و بانکداري، حقوق مدني، حقوق تجارت، اصول بيمه، بيمه اموال، بيمه اشخاص، حسابداري شرکت هاي بيمه، مديريت ريسک و بيمه، بيمه اتکايي، حقوق بيمه، بازاريابي و مديريت بازار، متون بيمه انگليسي.


گرايش مديريت بيمه اکو: بيمه اکو يک دانشکده تخصصي است که در ايران ايجاد شده است و دانشجويان خود را از بين علاقه مندان کشورهاي عضو پيمان منطقه اي اکو انتخاب مي کنند. در اين گرايش موضوعات مختلف مديريتي، اقتصادي، حقوقي، حسابداري و تجاري آموزش داده مي شود و دانشجويان درباره ي نقش بيمه در ايجاد امنيت سرمايه گذاري و امنيت اقتصادي و رفاهي جامعه مطالعه مي کنند. گفتني است تفاوت اين گرايش با مديريت بيمه در آن است که تمامي دروس گرايش مديريت بيمه اکو به زبان انگليسي است و از همين رو اين دانشکده در مرحله اول ده برابر ظرفيت، دانشجو مي پذيرد و سپس از بين داوطلبان افرادي که تسلط بيشتري به زبان انگليسي دارند، انتخاب مي کنند. همچنين در اين گرايش به قوانين حقوق بين الملل و تجارت بين الملل توجه بيشتري مي شود.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
مدیر فردا نقش گرایشهای مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد گرایش های مدیریت 1

Similar threads

بالا