تصاویر هنری جدید Metro Last Light

احسان..

عضو جدید
تصاویر هنری جدید Metro Last Light


در این چند وقت اخبار حول بازی های THQ زیاد شده است. مهمترین عامل نیز خبر از پیشرفت روند ساخت عناوین مهم این شرکت با وجود اعلام ورشکستگی می باشد تا شاید نگرانی های هواداران را کمتر کند. به تازگی چند تصویر هنری از عنوان Metro Last Light منتشر شده است. این تصاویر کاملا فضای بازی را تشریح می کنند.

 
بالا