تدریس بخش منطق کتاب اشارات، توسط دکتر سیدمحمود یوسف ثانی

mohsen-gh

مدیر تالار فلسفه
مدیر تالار
بخش منطق کتاب اشارات و تنبیهات توسط دکتر سیدمحمد یوسف ثانی،‌سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می شود...(کلاس های ترم اول ۹۱-۹۲)دریافت نسخه چهاردهم
دریافت نسخه سیزدهم
دریافت نسخه صوتی جلسه ۱۲
دریافت نسخه صوتی جلسه ۱۱
دریافت نسخه صوتی جلسه ۶
دریافت نسخه صوتی جلسه ۷
دریافت نسخه صوتی جلسه ۹
دریافت نسخه صوتی جلسه ۸
دریافت نسخه صوتی جلسه ۶
دریافت نسخه صوتی جلسه ۴
دریافت نسخه صوتی جلسه ۳
دریافت نسخه صوتی جلسه ۹
دریافت نسخه صوتی جلسه ۲

مستندات مرتبط

جلسه چهاردهم: ۱۲.۱۰.۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه سیزدهم: ۵.۱۰.۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه دوازدهم: ۲۸/۹/۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه یازدهم:۲۱/۹/۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه ششم:۱۶/۸/۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه هفتم:۲۳/۸/۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه نهم:۷/۹/۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه هشتم:۳۰/۸/۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه پنجم Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه چهارم Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه سوم Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه دوم:۱۸/۷/۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه اول Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version


منبع:http://www.irip.ir/Home/Single/266
 
بالا