بیمه

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کار فرمایان و خویش فرمایان؛ تحت عنوان (صاحبان حرف و مشاغل آزاد) می توانند تحت پوشش حمایت های قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. صاحبان حرف و مشاغل آزاد به کسانی گفته میشود که با داشتن کارگر به عنوان کارفرما و یا بدون داشتن کارگر به عنوان خویش فرما به کار مشغول بوده و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.

کار فرمایانی که شخصا به کار اشتغال دارند و فاقد کارگر هستند و اعضای هیئت مدیره شرکت ها به شرط عدم دریافت مزد و حقوق از شرکت می توانند خود را از طریق بیمه حرف و مشاغل آزاد بیمه کنند. متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باید همزمان با انعقاد قرار داد؛ حق بیمه و حق سرانه درمان را از تاریخ تقاضا تا عقد قرارداد به سازمان پرداخت کنند.

پس از اولین پرداخت؛ بیمه شده به مدت دو ماه وقت دارد که حق بیمه هر ماه را پرداخت کند. در صورتی که حق بیمه و حق سرانه درمان در مهلت تعیین شده پرداخت نشود قرارداد بیمه لغو میشود و ادامه پرداخت حق بیمه مستلزم احراز شرایط و عقد قرارداد مجدد خواهد بود.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بیمه اختیاری

بیمه اختیاری

بیمه اجتماعی از نوعی که سازمان تامین اجتماعی مجری آن است از ابتدا به نحوی طراحی گردیده است که فقط افراد شاغل را می تواند تحت پوشش قرار دهد. با وجود این در قانون تامین اجتماعی برای پوشش بیمه ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال؛ تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار داشته اند؛ تدابیری اندیشیده شده است تا بتوانند با دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه؛ پوشش بیمه ای خود را به صورت اختیاری ادامه دهند و نه تنها مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی خود را حفظ کنند بلکه بتوانند آن را همانند سایر بیمه شدگان تا مرحله بازنشستگی ادامه دهند.

بیمه شدگان اختیاری می توانند با پرداخت حق سرانه درمان ؛ خود و افراد تحت تکفل خود را از حمایت های درمانی سازمان برخوردار نمایند. بیمه شدگان اختیاری مکلفند حق بیمه خود را حداقل به صورت سه ماهه پرداخت کنند. چنانچه بیمه شده ای در مهلت تعیین شده حق بیمه را پرداخت نکند به منزله انصراف وی تلقی شده و در صورت تمایل می بایست قرارداد جدیدی را با شرایط جدید با سازمان منعقد نماید.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بیمه های عمر و حوادث گروهی ویژه شرکت ها؛ موسسات و کارفرمایان

بیمه های عمر و حوادث گروهی ویژه شرکت ها؛ موسسات و کارفرمایان

اگر حادثه ای برای یک کارمند یا کارگر اتفاق بیفتد؛ چه مدت لازم است تا شرکت شما بتواند زیان های ناشی از عدم حضور آنها را جبران کند؟ اگر چند کارمند یا کارگر با هم صدمه ببینند؛ جبران غرامت آنها چقدر هزینه خواهد داشت؟ با استفاده از بیمه های عمر و حوادث گروهی در صورت فوت و یا وقوع حوادث گوناگون برای کارکنان؛ ضریبی از حقوق ماهیانه آنان به خانواده آنها پرداخت خواهد شد.

در بیمه نامه عمر و حوادث گروهی؛ شرکت بیمه متعهد است در صورت فوت؛ نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه؛ مبلغ مشخصی را به بیمه شده یا ذینفع بیمه نامه پرداخت نماید. نرخ حق بیمه معمولا کمتر از ۱ درصد تعهدات شرکت بیمه در اثر فوت و حادثه می باشد که با توجه به میانگین سنی گروه و تعداد اعضای گروهی که بیمه نامه را می خرند؛ کمتر یا بیشتر میشود.

شرکت های بیمه معمولا برای گروه های بیشتر از ۵۰ نفر؛ تخفیف هایی از ۵ تا ۲۵ درصد قائل میشوند. بیمه عمر و حوادث گروهی شامل سه نوع پوشش است که عبارتند از : فوت به هر علت؛ نقص عضو و از کار افتادگی.

این بیمه نامه به نسبت تعهداتی که ارائه می دهد هزینه اندکی داشته و با تخفیف قابل توجهی نسبت به بیمه های انفرادی صادر میشود.


منبع
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بیمه باربری

بیمه باربری

امروزه با پیشرفت سیستم های ارتباطی و حمل و نقل؛ اگرچه از شدت بسیاری از ریسک های حمل و نقل کالا کاسته شده است اما به دلیل افزایش حجم محموله ها و ازدیاد سرعت وسایل نقلیه ؛ کالاهای مورد حمل در معرض تهدید ریسک های جدی قرار گرفته اند. بیمه باربری؛ کالاهای تولید شده کارآفرینان و مواد اولیه ی خریداری شده آنان را از مبدا تا مقصد؛ در مقابل خطرات حمل دریایی؛ زمینی و هوایی؛ تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه های باربری به دو صورت (بیمه حمل داخلی) و (بیمه حمل بین المللی) ارائه می شوند. در بیمه حمل داخلی؛ محموله هایی که مبدا و مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد؛ در مقابل آتش سوزی ؛ انفجار؛ همچنین تصادف؛ تصادم و واژگونی وسیله حمل؛ تحت پوشش قرار می گیرند.نوع دیگر بیمه های باربری؛ بیمه حمل بین المللی است. این نوع بیمه؛ شامل انواع محموله های وارداتی؛ صادراتی و ترانزیتی میشود.


منبع
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

با استفاده از بیمه آتش سوزی می توانید نگرانی خود را از پیامدهای مالی وقوع زلزله؛ آتش سوزی؛ سرقت؛ طغیان آب رودخانه؛ سیل؛ طوفان؛ گردباد؛ رانش زمین یا خسارات احتمالی ناشی از ترکیدگی لوله آب؛ ضایعات آب؛ برف و باران و شکست شیشه برطرف کنید.

این بیمه نامه برای پوشش اموال منقول و غیر منقول اعم از ساختمان مسکونی؛ اداری؛ تجاری؛ فرهنگی؛ درمانی؛ انبارهای عمومی و اختصاصی؛ کارگاه ها؛ مراکز صنعتی و غیر صنعتی ارائه میشود. بیمه آتش سوزی مربوط به شرکت ها؛ معمولا به دو بخش واحدهای غیر صنعتی و واحدهای صنعتی؛ تقسیم میشود.

در بیمه آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها؛ ساختمان؛ تاسیسات و موجودی مربوط به واحدهای تجاری؛ اداری؛ خدماتی؛ عمومی؛ فرهنگی؛ صنفی؛ بهداشتی و درمانی و انبارها در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی؛ انفجار؛ صاعقه و خطرات اضافی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

در بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی و تولیدی؛ ساختمان؛ تاسیسات؛ ماشین آلات و موجودی انبار واحدهای صنعتی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی؛ انفجار؛ صاعقه و خطرات اضافی بیمه میشود.


منبع
وزارت تعاون
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بیمه مهندسی

بیمه مهندسی

طرح های ساختمانی؛ صنعتی و عمرانی؛ به طور معمول در دوره عملیات اجرایی و نیز زمان بهره برداری؛ در معرض خطرات پیش بینی نشده ای قرار دارند. شرکت های بیمه برای کاهش نگرانی کارفرمایان و کارآفرینان؛ انواع بیمه های مهندسی را برای دوره انجام عملیات ساختمانی و یا نصب تجهیزات و همچنین برای دوره بهره بردازی از تجهیزات و دستگاه های مختلف؛ ارائه نموده اند که در ادامه به آنها اشاره میشود. از بیمه های دوره ساخت می توان بیمه های تمام خطر پیمان کاران و تمام خطر نصب را نام برد.


بیمه تمام خطر پیمان کاران :

بیمه تمام خطر پیمانکاران؛ پروژه های سازه ای را از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما؛ در مقابل هر گونه خسارت ناشی از حادثه؛ تحت پوشش قرار می دهد و خسارت های مادی و صدمات بدنی وارد شده به اشخاص ثالث در حین اجرای پروژه و هزینه های پاکسازی محیط از ضایعاتی که در اثر حادثه ایجاد شده اند را نیز پرداخت می کند. مجریان ساختمانی (مسکونی؛تجاری و صنعتی) می توانند از این بیمه استفاده کنند.

بیمه تمام خطر نصب :

در بیمه تمام خطر نصب تاسیسات و ماشین آلات از زمان شروع نصب تا پایان مراحل نصب و آزمایش در برابر هر گونه خسارت ناشی از حادثه و خطای عوامل اجرایی؛ پوشش داده شده و خسارت ها جبران میشود.

بیمه های دوره بهره برداری :

سه نوع هستند : بیمه تجهیزات الکترونیکی؛ بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی و بیمه شکست ماشین آلات.

در بیمه تجهیزات الکترونیکی ابزارهای ظریف الکترونیکی و رایانه ای که در مقابل خطراتی نظیر ضربه؛ برخورد اجسام خارجی؛ آبدیدگی؛ آتش سوزی و حتی نوسانات برق به شدت آسیب پذیرند؛ در برابر خسارت های سخت افزاری ناشی از خطرات فوق بیمه میشوند.

بسیاری از سازه های مهندسی نظیر پل ها؛ تونل ها؛ جاده ها و حتی اسکله ها یا خطوط لوله انتقال نفت؛ گاز و آب در مرحله بهره برداری علاوه بر خطرات اصلی و اضافی که تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار دارد در معرض خطرات دیگری از قبیل برخورد وسایل نقلیه؛ ریزش کوه؛ برخورد اجسام خارجی و یخ زدگی قرار دارند که برای مجموع خطرات قبلی و جدید می توان بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی را جایگزین بیمه آتش سوزی نمود.

در بیمه شکست ماشین آلات کارگاه ها؛ کارخانه ها و موسسات می توانند ماشین آلات؛ تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و دستگاه های خود را در مقابل خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیر مترقبه ای ناشی از مواد یا قطعات معیوب؛ نقص در کارگاه یا نقص در نصب؛ انجام غیر صحیح کار؛ عدم مهارت در کاربرد ماشین آلات؛ بی دقتی؛ از هم جدا شدن در اثر نیروی گریز از مرکز؛ کمبود آب در دیگ های بخار؛ انفجار فیزیکی؛ اتصال کوتاه و غیره بیمه کنند.

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمان کاران :

در بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمان کاران؛ خودروهای سنگین و تجهیزات کارگاهی در برابر وقوع شکست و خسارت های فیزیکی ناگهانی بیمه میشوند.

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان :

خطرات احتمالی ناشی از موارد تحت مسئولیت مهندسین ناظر؛ طراح؛ معمار و محاسب؛ برای ساختمان تکمیل شده بیمه میشود. این بیمه نامه در زمان فروش ساختمان به خریدار تحویل داده میشود و هر گونه نقص در ساختمان به علت طراحی غلط؛ مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار؛ که در مدت بیمه نامه و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تایید بازرس فنی شرکت بیمه آشکار نشده باشد توسط شرکت بیمه پوشش داده میشود.

بیمه فساد محصولات سردخانه ای :

خسارت های وارده به مواد یا کالاهای انبار شده در سردخانه را که به دلیل بروز اشکال در سیستم سرمایشی سردخانه ایجاد میشود تحت پوشش قرار می دهد.


منبع
وزارت تعاون
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

رایج ترین بیمه نامه های مسئولیت که توسط شرکت های بیمه صادر میشوند عبارتند از :

۱. بیمه مسئولیت مدنی عمومی در برابر اشخاص ثالث :

این بیمه؛ خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره ایجاد می گردد را تحت پوشش قرار می دهد.

۲. بیمه مسئولیت حرفه ای :

این نوع بیمه ؛ آن بخش از خسارت های جانی یا مالی وارد به افراد را جبران می کند که مقصر حادثه؛ در جریان انجام وظایف حرفه ای خود؛ مسبب وقوع آن شده باشد. رایج ترین نوع بیمه مسئولیت حرفه ای؛ بیمه های مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان است.

۳. بیمه مسئولیت قراردادی :

اگر یک طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام ناقص تعهدات خود؛ باعث زیان طرف دیگر شده باشد؛ با استفاده از بیمه مسئولیت قراردادی؛ زیان وارده به طرف خسارت دیده جبران میشود.

۴. بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا :

موضوع این بیمه نامه جبران خسارت جانی و مالی وارد شده به مصرف کنندگان کالا و اشخاص ثالث می باشد که در نتیجه عدم ایمنی و عیب و نقص کالای تولید شده به وقوع پیوسته باشد.

۵. بیمه مسئولیت کارفرمایان در قبال کارکنان :

این نوع بیمه؛ تمامی خسارات جانی کارکنان را در محوطه کاری و در حین انجام کار که کارآفرین مسئول آن شناخته میشود؛ تحت پوشش قرار می گیرند.

۶. بیمه مسئولیت حمل و نقل داخلی و بین المللی :

در این نوع بیمه؛ کارآفرینی که دارای شرکت های حمل و نقل زمینی است؛ در قبال صاحبان کالا مطابق قانون و شرایط بارنامه های صادره؛ تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

۷. بیمه مسئولیت مدنی اجرای عملیات ساختمانی :

در این نوع بیمه؛ چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب؛ خاکبرداری؛ گودبرداری و مراحل احداث بنای جدید؛ خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید؛ شرکت بیمه متعهد به پرداخت این خسارات می باشد.


منبع
وزارت تعاون
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بیمه

یکی از مهم ترین نگرانی های کارکنان شرکت ها؛ هزینه های درمانی خود و خانواده هایشان است. سازمان های بیمه دولتی مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی؛ هزینه های درمانی را تا سطح مشخصی تعهد می کنند. بیمه های درمان تکمیلی؛ تعهدات مازاد بر تعهدات سازمان های دولتی را بر عهده می گیرند.

بیمه درمان تکمیلی از یک سو باعث اطمینان خاطر کارکنان و خانواده ایشان از هزینه های بیماری میشود و از سوی دیگر رضایت بیشتر کارکنان را در محیط کار به همراه دارد. از آنجایی که هزینه اندک این بیمه ها از حقوق کارکنان کسر میشود بار مالی خاصی را به کار آفرین تحمیل نمی کند و کار آفرینان می توانند در صورت رضایت همکاران خود این بیمه را برای آنها تهیه کنند.


منبع
وزارت تعاون
 

Similar threads

بالا