بیمه های مهندسی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
امروزه بیمه های مهندسی یکی از شاخصهای انجام فعالیتهای تولیدی و عمرانی است و رشد آن در هر کشوری نشان دهنده افزایش فعالیت عمرانی و سازندگی ، و بلعکس کاهش آن نمایانگر رکود اینگونه فعالیتها میباشد.
فعالیت بیمه های مهندسی در ایران از سال ۱۳۴۰ آغاز شد .
البته این فعالیت با همکاری شرکتهای مختلف از جمله شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری شکل گرفت بطوریکه تا بحال نیز شکل بیمه نامه های تمام خطر مهندسی در بازار بیمه ایران از شرکت فوق الذکر تبعیت میکند.


بیمه اتکایی مونیخ ری:
یکی از معتبرترین شرکتهای بیمه اتکایی دنیا بخصوص در زمینه بیمه های مهندسی میباشد و اکنون نیز بهترین و کار آزموده ترین کارشناسان بیمه اروپایی را در خود جذب نموده و نقش بسیار مهمی را در توسعه بیمه های مهندسی دارد.

 Company Profile
 Munich Re Group is one of the world’s largest reinsurers and the second-largest primary insurer in Germany.​
شرکت بیمه مونیخ ری ،یکی از بزرگترین بیمه های اتکایی جهان و دومین شرکت مهم بیمه در آلمان میباشد.
شرکت بیمه مونیخ ری ، در سال ۱۸۸۰ تاسیس شده است. ۱۲۵=۱۸۸۰-۲۰۰۵
در مقایسه با شروع فعالیت بیمه مهندسی در ایران که تقریبا از سال ۱۳۴۰ شروع شده است . ۴۴=۱۳۴۰-۱۳۸۴
Soon after its establishment, Munich Re expanded its activities to foreign countries. Starting in 1886, it began opening representative offices in Europe, followed by a branch in the USA in 1899
بیمه تمام خطر.
محدوده پوشش بیمه ای در بیمه های تمام خطر مهندسی بر خلاف سایر رشته های بیمه که اکثرا دامنه ای بالنسبه و محدود دارند و تنها خطراتی معدود را زیر پوشش خود قرار میدهند ، بسیار وسیع و گسترده است .
بعنوان نمونه در کلیه رشته های بیمه ، خطرات مورد پوشش در بیمه نامه بصراحت ذکر میشود و جبران خسارت های وارد به مورد بیمه به همان خطرات محدود میباشد ولی در بیمه های تمام خطر مهندسی فقط به ذکر استثنائات اکتفا میشود .


مزیت مهم بیمه های تمام خطر:
بیمه گزار را از تحصیل تعداد زیادی بیمه نامه برای پوشش خطرات گوناگون بی نیاز میکند .
بیمه های مهندسی علاوه بر اینکه موارد بیمه را در دوره عملیات ساختمانی یا نصب تجهیزات و ماشین آلات پوشش میدهد ، حتی انجام عملیات در زمان آزمایش و یا زمان نگهداری که مطابق پیمان بعهده پیمانکار میباشد را نیز شامل میشود .

Contractors All Risk

بیمه تمام خطر پیمانکاران
امروزه با توجه به پیشرفت کارهای ساختمانی و انجام آن با سرعت بالا و وجود رقابت بین پیمانکاران برای برنده شدن در مناقصه ها که لزوم ارائه کمترین قیمت را ایجاب میکند باعث شده تا جهت جبران خسارتهای غیر قابل پیشبینی نیاز به حمایت بیمه ای احساس شود .

Erection All Risks Insurance

بیمه تمام خطر نصب.
بیمه نامه تمام خطر شباهت بسیار زیادی به بیمه تمام خطر پیمانکاری دارد و شرایط هر دو بیمه نامه تقریبا یکسان میباشد .
این بیمه در اصل تلفیقی است از پوششهای بیمه (( مونتاژ )) که در آلمان مورد عمل بود و بیمه تمام خطر پیمانکاران که در انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت .
EARتشریح بیمه تمام خطر نصب


هدف اصلی این بیمه ارائه تامین جامع و کافی در مقابل تمام خطرات مربوط به نصب ماشین آلات و تجهیزات و همچنین نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی میباشد .


این بیمه به مثابه تضمینی کامل برای تامین کنندگان منابع مالی اجرای پروژه های نصب تلقی میشود ، به همین دلیل نیز در اکثر پروژه ها ی خصوصی ، بانکها و سایر موسسات مالی و در مناقصات عمومی نیز سازمانهای دولتی اعطای اعتبار را منوط به وجود بیمه نامه تمام خطر نصب می نمایند.


فرانشیز
مبلغ معینی است از هر خسارت که بعهده بیمه گزار میباشد.
برقراری فرانشیز نه تنها بیمه گر را از قید خسارت جزئی که پرداخت آنها مستلزم صرف هزینه های اداری نامتناسب با غرامت است رها میسازد، بلکه باعث برانگیختن نفع بیمه گزار در پیشگیری از خسارت و اعمال مراقبتهای لازم و کافی از مورد بیمه میگردد.

Contractors Machinery

بیمه ماشین آلات
ماشین آلات ساختمانی مستقر در کارگاه ، تصویرگر کل دارایی های هنگفت سرمایه گذاری شده اند.


انواع بیمه های ماشین آلات ساختمانی
بیمه پروژه های خاص
ماشین آلات ساختمانی را در طول مدت بکارگیری آنها در کارگاههای مربوط پوشش میدهد.
این نوع بیمه بیشتر برای پروژه های بلند مدت یا پروژه هایی که در محل ساختمان آنها چندین پیمانکار ، ماشین آلات خود را بکار انداخته اند مناسب است .


بیمه نامه های یکساله
کلیه ماشین آلات پیمانکار با بیمه یکساله پوشش داده میشوند. مدت بیمه بطور طبیعی ۱۲ ماه است که به خودی خود در پایان هر ۱۲ ماه تمدید میشود مگر اینکه یکی از طرفین آنرا فسخ کند.
هنگامیکه پیمانکار همزمان در چند جای کوچک کار میکند یا ماشین آلاتش برای مدتهای زمانی کوتاه بدفعات و در جاهای مختلف به کار گرفته میشوند ، بیمه نامه های یکساله مناسب ترین نوع بیمه بنظر میرسد.


ویژه گیهای بارز بیمه پروژه های خاص عبارتند از :
محل خاص(محل احداث ساختمان )
مدت از قبل تعیین شده بیمه (زمان تکمیل ساختمان )
پوشش مشترک در یک بیمه نامه (کارهای ساختمانی و ماشین آلات آن )


دامنه پوشش بیمه نامه های یکساله را میتوان به موارد زیر توسعه و تعمیم داد:


۱- خسارتها ، بدون توجه به محل کاربرد ماشین آلات پوشش داده میشوند .
۲- ماشین آلات در انبار هم بیمه هستند.


Civil Engineering Completed Risks
CECR-بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی
یکی از جدید ترین رشته های بیمه مهندسی است که در سالهای اخیر توسط شرکت بیمه اتکایی مونیخ بصورت رشته جداگانه ای معرفی و بیمه نامه جداگانه ای نیز برای آن تدوین گردیده است .
بیمه جامعی است که میتواند پروژه ها را در قبال خساراتیکه پس از تکمیل عملیات ساختمانی و تحویل پروژه بوقوع می پیوندند ، تحت پوشش قرار دهد.
حوادث طبیعی ،خطرات ناشی از شرایط لایه های مختلف زمین و خطرات مربوط به بهره برداری.


اهم سازه هائیکه میتوانند تحت پوشش بیمه تکمیل شده ساختمانی قرار گیرند عبارتند از:
۱-جاده ها
۲- باند فرودگاهها
۳- پلها
۴- تونلها
۵- انواع سد ها
۶- کانالها
۷- بندر گاهها
۸- مخازن ذخیره آب
۹- شبکه ها و سیستمهای آبیاری ….


بیمه نامه تکمیل شده ساختمانی ، جزو بیمه نامه های با خطرات خاص میباشد ، بدین معنا که کلیه خطرات تحت پوشش میباید به صراحت در بیمه نامه نام برده شوند.


در جامعه بشری اقتدار و قدرت قوانین مسئولیت مدنی بیانگر انظباط اجتماعی و تعالی مدنیت و فرهنگ آن جامعه میباشد.
استواری مسئولیت مدنی بر این اصل کلی ،که هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول جبران آن است ریشه در امنیت و عدالت اجتماعی دارد .
امروزه سیستمی اندیشیده و استوار گشته که اجرای قانونی مسئولیت مدنی و تامین عدالت اجتماعی را تسهیل میکند . این سیستم استفاده از تکنیک بیمه است .
بنابراین یکی از شاخصه های سنجش رشد و ارتقا. مدنیت در هر جامعه رشد بیمه های مسئولیت در آن جامعه میباشد.


انواع بیمه های مسئولیت مدنی :
 بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
 بیمه مسئولیت عمومی
 بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا
 بیمه مسئولیت حرفه ای
 بیمه مسئولیت قراردادی


بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان:
این نوع بیمه نامه مسئولیتهای قانونی کارفرما را در مقابل کارکنان در جریان کار و در صورت و قوع حوادث کارگاهی تحت پوشش قرار داده و خسارات جانی حاصله را جبران میکند.


مبنای تعیین مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در کشور ما قانون کار مصوب ۱۳۶۹ آبانماه میباشد .
قانون مذکور ، کارفرما را در مقابل خسارات بدنی کارکنان که ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و همچنین خدمات بهداشتی کار میباشد مسئول شناخته و وی را ملزم به جبران خسارات جانی حاصله میداند.


ماحصل مواردیکه این قانون کارفرما را مسئول میشناسد را در چهار بخش میتوان خلاصه کرد.


 تهیه و تدارک وسایل ایمنی عمومی کارگاه و فردی کارگاه .
 آموزش نکات ایمنی به کارگران و آموزش استفاده از وسایل ایمنی.
 نظارت بر کاربرد وسایل ایمنی توسط کارگران.
 تناسب قابلیت جسمانی کارگر با کاریکه از سوی کارفرما به وی تکلیف میگردد.


مرجع نظارتی بر اجرای صحیح این قانون اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی است .


بیمه مسئولیت حرفه ای :
در این بیمه نامه مسئولیت قانونی صاحبان حرف در مقابل کسانیکه در رایطه با حرفه آنان دچار خسارت جانی یا مالی گردیده اند تحت پوشش قرار میگیرد.
مهمترین نوع بیمه های مسئولیت که عرضه میگردد عبارتند از :
۱- بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
۲- بیمه مسئولیت مدیران فنی بیمارستانها
۳- بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه
۴- بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و ….


نحوه صدور بیمه نامه :
۱- نوع تخصص .
۲- میزان پوشش بیمه ای مورد درخواست.


 From Knowledge to Action
Whoever covers risks worldwide has to find the answers to tomorrow’s questions today.
Whoever is involved in the task of predicting risks as accurately as possible has to make knowledge about the causes and background of these risks the very core of that business.
von_Thieme​
 

Similar threads

بالا