بیایید به تایپیک ماهم سر بزنید تایپیک همه ایران سرای من است

گفتم به می عشقت کردی تو گرفتارم ............گفتی تو شدی شیدا اما زتو بیزارم
گفتم که سپردم دل بر زلف تو میدانی ............ گفتی که خمش بنشین هرگز نشوی یارم
گفتم ز دو عالم من داغ تو به دل دارم ............ گفتی برو از پیشم نکن ازارم
 
بالا