بهينه سازي درساختمانها وتاسيسات

ف.مظاهری

عضو جدید
1- تاثير گرما و سرما بر روي پرندگان

2- عايق كاري سالن مرغداري
خطر گرماي تابشي بر روي پرندگان
نكاتي چند پيرامون كاهش مصرف انرژي و هزينه ها در مرغداري
بهره گیری از انرژی خورشید در گرمایش ساختمان
نکاتي برای بهره گيري از شرايط مناسب هواي خارج سالن
چند نكته جهت كاهش هزينه هاي سوخت
-2بهينه سازي در ساختمانها وتاسيسات دام وطيور
ضوابط و دستوالعمل خاص منطقه وعمومی و کلی
فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان
شرح مختصری در صرفه جویی انرژی ساختمان
موارد بهینهسازی در ساختمانها
3- نقطه نظرفنی و اقتصادی و نتایج حاصله از اقدامات بهینه‌سازی ساختمان

پایه و اساسکنترل و بررسی طراحی و نظارت بر اجراء طرح‌های تأسیساتی

4- چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟
5- چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها
6- جزئیات پنجره دو جداره و عایق کاری کفها وديوارها وسقف ها

1- تاثيرگرما وسرما برروي پرندگان :

دماي نرمال بدن 41 درجه سانتي گراد مي باشد طيور از انرژي غذا براي نگهداري دماي داخلي و تنظيم کار داخلي و فعاليت عضلاني استفاده ميکنند انرژي موجود در خوراک معمولا براي نگهداري اعمال طبيعي و براي رشد و توليد بکار مي رود براي جوجه هاي گوشتي و پولتها ، بهترين ميزان تغييرات دما در محدوده 33 درجه سانتي گراد در زمان خروج از تخم تا 23 درجه سانتي گراد درهفته چهارم مي باشد واين تا آخر دوره ثابت است بهترين ميزان درجه حرارت براي مرغهاي تخمگذار از 28-26 درجه سانتي گراد مي باشد تحت شرايط عادي پرندگان گرماي زيادي را توليد مي کنند که بدن آنها اين گرما را از دست ميدهد در نتيجه اين امر موجب بالا رفتن گرماي محيط ميگردد با ستثناي اوايل دوره کرچي در سالنهاي مرغداري در آب و هواي سرد هيترهاي تکميلي کوچک لازم مي شوند تنها در شرايطي که از مادرهاي مصنوعي استفاده شود نياز به گرم کننده هاي ديگر نمي باشد .اگر بدون هيچ دليلي ميزان گرماي پرندگان بيش از حد اضافه شود و پرنده نتواند ازاين گرماي اضافي رها شود ميزان غذاي آنها کاهش پيدا مي کند و در نتيجه توليد گرماي آنها کاهش پيدا مي کند در اينصورت ميزان متابوليسم و توليد حرارتي پايه آنها کم مي شود هنگامي که گرماي مجاور پرنده زياد شود پرندگان مي توانند با استفاده از راه تبخير از راه مجاري تنفسي و ريه و عبور هوا از بالاي سر خنک شوند همچنين هرگاه که پرنده احساس گرما کند با نفس نفس زدن گرما را از بدن خود خارج مي نمايد همچنين در هنگام گرماي زياد پرندگان با بالا نگهداشتن بالهاي خود وافزايش ميزان گردش خون وعبور آن از سطح بدن و پاها گرماي بدن خود را کاهش ميدهند اين واکنشي است که پرندگان گوشتي و تخمگذار در هنگام مصرف خوراک از خود نشان مي دهند چنانچه پرنده نتواند از اين گرماي زياد رها شود سرانجام مي ميرد سقفهاي فلزي تا 150 درجه فارنهايت و يا بيشتر بوسيله خورشيد گرم مي شوند و مقادير زيادي از اين گرما به پرندگاني که در زير آنها قرار دارند تابش ميکند بنابراين عايق بندي زير بام براي مسدود کردن راه انتقال گرما از طريق تابش به پرندگان لازم است .
ادامه دارد....
 

ف.مظاهری

عضو جدید
بهينه سازي درساختمانها وتاسيسات2

بهينه سازي درساختمانها وتاسيسات2

2-عايق كاري سالن مرغداري :

ازهر ماده اي که ميزان گرما را کاهش دهد براي عايق کاري يک مکان مي توان استفاده نمود اجراي عايق بندي براي مکان هاي سرد هر چند گرما بوسيله پرنده يا دستگاه گرم کننده توليدشود به شرط آنکه از دست دادن گرمارا کاهش دهد استفاده مي شود استفاده از تکميل کننده هاي گرمايي به ميزان سوخت مصرفي آنها دارد چنانچه اين کار به درستي انجام شود به پرنده اجازه ميدهد که از خوراک مصرفي در جهت سوخت و ساز موثرتر استفاده نمايد .
گرماي تابشي مادرهاي مصنوعي جوجه ها را محافظت مي کند اما گرماي تابشي ازخورشيد به پرنده آسيب مي رساند .

تاثير سقفهاي عايق بندي شده بر روي گرماي داخل سالن ، پرندگان و تهويه سالن :

ميزان افزايش تابش گرما طبق مثال زير نشان داده مي شود .

1- براي 40 تا 50 فوت سالن ( متر 152* 12) اين ميزان sq /hr /Btu 35 و شاخص گرما در مجموع Btu 700000 مي باشد .

2- قانون شصت براي پرندگان بالغ در حدود Ib /hr / Btu 5 .

3- سيستمهاي مدرن تهويه براي خروج گرماي زياد طراحي ميشوند براي نمونه نصب يک سيستم فن ممکن است با ظرفيت 000/200 فوت مکعب در هر دقيقه باشد .

4- افزايش گرما از سقفهايي که عايق بندي نشده است بيشتر از گرما از طريق پرندگان مي باشد به همين منظور سيستم تهويه بايد در يک جاي مناسب در سقف که عايق بندي شده طراحي و نصب گردد تا بتواند بطور کامل در هنگام افزايش گرما در سالن با آن مقابله کند .

خطر گرماي تابشي بر روي پرندگان :

گرماي تابشي از سقفهاي عايق بندي نشده مي رسد و جلوگيري از آن مشکل است به خصوص براي سالن هايي که انتقال گرما درآن مشکل مي باشد دماي هوا در اين موقع در سالن ممکن است بوسيله جذب گرما از طريق تابش بالا رود در اينصورت تهويه و انتقال هواي بالاي سر پرنده بدون شک مي تواند که پرنده را از اين گرما رها کند تاثير تهويه مناسب براي پرندگان فقط قبل از جذب اين گرما توسط پرنده مي باشد کارکناني که براي مدت طولاني از نظر زماني در سالن حضور نداشته و اغلب از لباس سفيد در سالن استفاه مي کردند براي درک منبع گرما و تاثير گرما بر روي پرندگان ممکن است مشکل داشته باشند و اين مشکل رابراي نداشتن سيستم تهويه به جاي عايق نبودن سقف در نظر گيرند خطر گرماي تابشي توسط اداره مديريت امريکا در دو سالن با گرماي تابشي و بدون آن از سقف با گرماي 105 درجه فارنهايت نشان داده شد که در اتاقي که گرماي تابشي بود 40 درصد پرندگان مردند ودراتاقي که داراي گرماي تابشي نبود شاخص تلفات 22 درصد بود اين آزمايش نشان داد که تاثير گرماي تابشي به مراتب بيشتر از گرماي انتقالي است .
استفاده از ورقه هاي باز تابنده براي محافظت به تنهايي کافي نمي باشند .
قرار دادن عايق در زير بام باعث جلوگيري از تابش رو به پايين گرما مي گردد و شيوه انتقال گرما را بيشتر از طريق تابشي به طريق هدايت تبديل مي کند اگر چه در آزمايش ساده به نظر مي رسد ولي محاسبه تاثيرات دقيق گرما از طريق مواد عايق بندي به دليل تبديل شيوه انتقال گرما مشکل مي باشد . انتظار مي رود اضافه نمودن 5 سانتي متر مربع از عايق پلي اورتان در سقف به ميزان 35 تا 5/3 از افزايش گرما بکاهد اضافه نمودن سيستم هاي خنک کننده نسبت به تهويه براي کاهش تاثير گرماي تابشي موثرتر باشد .

کمترين عايق بندي براي سقفها 8 = R مي باشد .

انتخاب ماده عايق بندي :

سقف هاي چند لايه كه به سقف هاي ساندويچي نيز معروف هستند از يك لايه ايرانيت خارجي، لايه مياني پشم شيشه و يك لايه داخلي ساخته مي شوند، كه از جهت عايق بودن مناسب مي باشند، ولي برخلاف سقف هاي تيرآهني و سيماني فشار زيادي را تحمل نمي كنند. ارتفاع بيش از حد سقف نيز سبب اتلاف حرارت مي گردد. ارتفاع مناسب سقف، 5/2 تا 3متر مي باشد.

در منابع آمده است كه در مناطق سردسير، سالن هاي نيم دايره بهترين كارايي را دارند. همچنين جهت استفاده از گرماي نور خورشيد در سالن هاي باز و در صورت عريض بودن سالن استفاده از سقف هاي شكسته توصيه مي گردد.

عايق هايي كه توسط پرندگان، جوندگان و يا حشرات آسيب ديده اند باید تعمير يا جايگزين شوند. ميزان ارزش R مواد عايق بندي كه مرطوب باشند به شدت كاهش مي يابد. جهت جلوگيري از مرطوب شدن عايق بايد فضاي مرده اي بين لايه هاي آن تعبيه شود، اين فضا را سد بخارمي نامند.
ايجاد سيستم تهويه به صورت تونل مي تواند درکاهش گرما تاثير داشته باشد استفاده از مواد بازتابنده در سقف باعث کاهش جذب گرما مي گردد به هر حال ناشن داده شده است که اين مواد به ميزان خيلي زياد نتيجه گرما را وقتي که به تنهايي استفاده مي شوند کاهش مي دهد همچنين استفاده از عايق هايي که بصورت فويل تهيه مي شود براي باز تابش گرما مناسب مي باشند اماممکن است به تنهايي تابش گرما محافظت مي کند عايق هاي بازتابنده به تنهايي توصيه نمي شود مگر اينکه ديگر مواد عايق بندي دردسترس نباشند باز تابش از لايه سقف با رنگ سفيد سقف مي تواند سود بخش باشد اما به اندازه عايق بندي سقف تاثير گذار نيست .
نكاتي چند پيرامون كاهش مصرف انرژي و هزينه ها در مرغداري :
عايق بندي سالن هاي مرغداري :
سالن و وسايل مرغداري را به بهترين شكل نگهداري نماييد و اگر نيازي به تغيير و يا تعمير دارند انجام دهيد جهت ممانعت از ، از دست دادن گرماي بيش از حد مرغداريتان را عايق بندي كنيد ۱۲-R براي سقف و ۸-R براي ديوار .عايق هايي كه توسط پرندگان ، جوندگان و يا حشرات آسيب ديده اند را تعمير و يا جايگزين نماييد .
نصب و ايجاد سد بخار :
ارزش R بيشتر مواد عايق بندي وقتي كه مرطوب باشند شديدا كاهش مي يابد جهت جلوگيري از مرطوب شدن عايق بايد فضاي مرده اي بين لايه هاي آن تعبيه شود . اين فضا را سد بخار مي نامند.
نوار درز جهت جلوگيري از عبور هوا استفاده نماييد :
نوار درز سراسري در همه سوراخهاي درها جهت جلوگيري از عبور هوا (در زمان بسته بودن درها) استفاده نماييد .
وسايل را كنترل نماييد :
تايمرها و ترموستات ها را جهت صحت شان چك كنيد . اگر قابل تعمير نمي باشد آنها را تعويض نماييد . در ضمن تميز بودن اين وسايل ضرورت دارد .
از اتلاف آب جلوگيري نماييد :
رطوبت بستر را با تهويه صحيح كاهش داده و اگر نشتي در لوله هاي آب مي باشد تعمير نماييد . چون در صورت نشتي آب نياز به گرماي اضافي جهت تبخير داريم همچنين *****ها را از لحاظ تميزي چك نمائيد .
اختلاف دما را رفع نمائيد :
هواي گرمتر نزديك به سقف و هواي خنك تر نزديك به كف مي باشد . در مكانهاي با سقف بلند داراي تغيير دماي بيشتر بين كف و سقف مي باشند . از تركيبي از فن ها براي گردش هوا و ايجاد يك دماي يكنواخت در همه سطوح استفاده نمائيد . اين كار استفاده از انرژي را با حركت هواي گرم به سطحي كه پرنده در آن مي باشد بهبود مي بخشد .
تهويه صحيح انجام دهيد :
افزايش سرعت تهويه اغلب براي كنترل رطوبت بستر و جايگاه ضروري مي باشد (البته اينكار را تنها درگرمترين زمانهاي روز انجام دهيد) چون تبخير رطوبت دماي جايگاه را شديداافزايش مي دهد .
حفظ و نگهداري از وسايل :
يك برنامه مناسب نگهداري از وسايل اتخاذ كنيد . فن ها و دريچه ها را تميز نموده و سپس موتور و اتصالات را روغن كاري نمائيد . دريچه هايي كه سبب خروج ناخواسته هوا مي شوند را تعويض نمائيد . همه فن هاي بازي كه مورد استفاده قرار نمي گيرند را با ورقه هاي پلاستيك و يا مواد ديگر بپوشانيد . اسباب سياه رنگ (دوده اي) بدين معني است كه سوخت به طور صحيح و مناسب نمي سوزد كه نتيجه آن توليد گازهاي مضر و موتوكسيدكربن زيادي مي باشد .
نگهداري و پرورش صحيح :
به دقت از پيشنهادات برنامه كمپاني تان (به خصوص در طي سه هفته اول) پيروي نمائيد . همواره پرورش خوب بستگي به وسايل دارند كه مورد استفاده قرار مي گيرند .
دما را به تدريج كاهش دهيد :
بعد از بر قرار كردن دماي اوليه مناسب دما را ۲ تا ۳ درجه هر ۳ تا ۴ روز كاهش دهيد بهتر است تا اينكه ۵ درجه بعد از يك هفته ,كاهش تدريجي شرايط راحت بدون اتلاف انرژي را فراهم مي كند .
جهت نشست گاز دستگاهها را تست نمائيد :
قبل از شروع پرورش هر دستگاهي را جهت نشست گاز چك نمائيد . از نشست گاز به واسطه استفاده اختصاصي از لوله گاز توصيه شده براي پرورش جلوگيري كنيد .براي امتحان يك محلولي از صابون و آب استفاده نمائيد كه حبابهاي هوا نمايانگرنشست گاز مي باشند . هيچ گاه نشست گاز را با اشتغال تست نكنيد .
فشار گاز مناسب ايجاد كنيد :
فشار گاز مناسب تعيين شده توسط سازنده وسايل يا كمپاني گازتان ايجاد نمائيد . كاهش فشار گاز موجب عملكرد نادرستي مي شود . بيش از يك سايز از خط گاز ممكن است براي ايجاد فشار مورد نياز در همه هيترها ضرورت داشته باشد . وقتي كه گاز مورد استفاده قرار مي گيرد همه دريچه ها كاملا باز باشند .
ر گلاتورها كنترل شوند :
تحت هيچ گونه شرايطي رگلاتورهاي مخزن گاز را خودتان تنظيم نكنيد . از كمپاني گاز براي كنترل رگلاتور هايتان كمك بخواهيد .
مصرف زياد نور را كاهش دهيد :
بيشتر مرغداريها بيشتر از نيازشان نور مصرف مي نمايند جوجه هاي گوشتي وقتي كه نور كافي در دسترس باشد به خوبي كارشان را انجام مي دهند براي پيدا كردن غذا و آب ۱/۲ Foot Candle از نور كافي است . در بيشتر مواقع سوخت الكتريكي را با استفاده از لامپ چراغ برق با وات پايين كاهش دهيد . با استفاده منظم از سويچ برق و با تغيير به يك منبع نور كار آمد براي كاهش شدت نور استفاده نمائيد .
كارايي چراغها را افزايش دهيد :
غالبا لامپهاي روشنايي را تميز كرده و لامپهاي كم نور را با لامپهاي كار آمد تر جايگزين نمائيد . همچنين منعكس كننده هاي نور مي توانند مقدار نوري كه به پرنده مي رسد دو برابر كرده و هزينه نور را به نصف كاهش دهند .
در پايان بايد بدانيم اگر ركوردهاي صحيح از مصرف انرژي تان نداشته باشيد ذخيره انرژي موفق نمي باشد . در ضمن اگر شما مقدار سوخت مصرف موتور ، گاز ، بنزين ، و الكتريكي را نداريد از صورتحساب سوخت خريداريتان استفاده نمائيد . ركوردهاي مصرف سوخت ماهيانه تان را براي تعيين نتيجه برنامه بكار گرفته شده مقايسه نمائيد .

بهره گیری از انرژی خورشید در گرمایش ساختمان:
برای استفاده از انرژی حرارتی خورشید به منظور گرم کردن سالن های پرورش طیور باید به نکات زیر توجه شود:
1- انتخاب شيبهاي رو به جنوب براي احداث ساختمان
2- استقرار ساختمان در جهت تابش حداكثر انرژي خورشيدي در مواقع سرد
3- گسترش پلان در جهت محور شرقي – غربي
4- سازماندهي پلان بصورتي كه امكان نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي فراهم آيد.
5- عمق بنا و عمل پنجره در سالن بنحوی باشد كه در زمستان آفتاب مناسبي به فضاهاي داخلي نفوذ كند.
6- استفاده از نورگيرهاي سقفي رو به آفتاب در زمستان
7- پيش بيني رنگ تيره و بافت خشن براي سطوح خارجي
8- پيش بيني مصالح ساختماني سنگين در نماي جنوبي ساختمان
كاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمان :
1- اجتناب از انتخاب قسمت فوقاني تپه ها براي ساخت مرغداري.
2- احداث ساختمان در داخل زمين در دامنه هاي پشت به باد.
3- پيش بيني فرمهاي عايق بندي مناسب از نظر كاهش تاثير باد.
4- پيش بيني بامهاي شيبدار و استقرار شيب تندتر در جهت باد.
5- ساخت سالن هاي كم ارتفاع
6- استفاده از بادشكن هاي مختلف در محوطه مرغداري مثل درخت، ديوار، حصار ....
7- پيش بيني نرده هاي مشبك در مقابل نماهاي رو به باد به منظور جلوگيري از نفوذ برف به پنجره ها و وروديها.
8- به حداقل رساندن تعداد درهاي ورودي سالن.
9- قراردادن در اصلي ورودي سالن در قسمت پشت به باد.
10- پيش بيني ورودي هاي دوبله يا حياط هاي ورودي
11- استفاده از درهاي يكپارچه و عايق شده در نماهاي رو به باد.
12- توجه به جهت وزش بادهای زمستاني در تعيين جهت استقرار سالن.
 

ف.مظاهری

عضو جدید
بهينه سازي درساختمانها وتاسيسات3

بهينه سازي درساختمانها وتاسيسات3

نکات مورد نظر برای بهره گيري از شرايط مناسب هواي خارج سالن
1- جدا كردن فضاهاي حرارت‌زا از بقيه فضاها
2- اجتناب از انتخاب زمين هایي كه به دليل وجود ساختمان هاي مجاور، اقليم هاي محلي نامناسبي در آنها ايجاد شده است.
3- استفاده از پلانهاي گسترده و كشيده در جهت محور شرقي – غربي .
4- ساختن سالن در زمين هاي بزرگ به منظور حداكثر اشراف به هواي مناسب.

چند نكته جهت كاهش هزينه هاي سوخت :
1- از درزگيري سراسري درهمه منافذ درها جهت جلوگيري از عبور هوا استفاده نماييد.
2- تايمرها و ترموستات ها را جهت صحت عملكردآنها کنترل كنيد. اگر قابل تعمير نمي باشند آنها را تعويض نماييد. در ضمن تميز بودن اين وسايل ضروری است.
3- رطوبت بستر را با تهويه صحيح كاهش داده و اگر نشتي در لوله هاي آب وجود دارد،آنها را تعمير نماييد و كليه عوامل افزايش دهنده رطوبت بستر را كنترل كنيد، زیرا در صورت بالا بودن رطوبت بستر به گرماي اضافي جهت تبخير نياز است. لازم بذكر است *****ها را از لحاظ تميزي بازرسی نماييد.
4- هواي گرمتر نزديك به سقف و هواي خنك تر نزديك به كف قرار می گیرند. مكان هاي با سقف بلند داراي تغيير دمایي بيشتری بين كف و سقف مي باشند. در اين شرايط از تركيبي از فن ها براي گردش هوا و ايجاد يك دماي يكنواخت در همه سطوح استفاده نماييد. اين كار (با حرکت هوای گرم به سطحی که پرنده در آن می باشد) استفاده از انرژي را بهبود می بخشد( با حركت هواي گرم به سطحي كه پرنده در آن مي باشد).
5- در زمانهايي كه برق سالن به هر علتي توسط ژنراتور تامين مي گردد:
الف) از لامپهای با ولتاژ پايين استفاده نماييد.
ب) از دايمرها جهت كنترل مناسب نور ( 1/2 فوت كنترل) استفاده كنيد.
ج) از لامپ هاي كم مصرف در سالن استفاده كنيد.
د) با تميز نمودن لامپ هاي روشنايي و استفاده از منعكس كننده هاي نور هزينه ها را كاهش دهيد.
6- اگر از سيستم گاز جهت سيستم گرمايش سالن استفاده مي نماييد به نكات ذيل توجه نماييد:
الف) به هيچ وجه رگلاتورهاي مخزن گاز را خودتان تنظيم نكنيد و از شركت گاز براي كنترل رگلاتورها كمك بخواهيد.
ب) قبل از شروع دوره پرورش، هر دستگاهي را جهت نشت گاز کنترل نماييد.
ج) براي کنترل نشت گاز، از محلول آب و صابون استفاده نماييد. هيچ گاه نشت گاز را با شعله آزمایش نكنيد.
د) فشار گاز لازم را براي بهينه عمل نمودن وسايل گاز سوز تنظيم كنيد.
7- كاهش تدريجي دماي سالن را براي سويه ها مختلف با توجه به دستورالعمل كمپاني رعايت فرماييد، تا از اتلاف حرارت سالن جلوگيري گردد.
8- ديوارها و سقف باید از موادي ساخته و عايق شوند كه در اثر سرما عرق نكنند، زيرا ايجاد عرق مي تواند ضمن افزايش رشد ميكروارگانيسم ها، سبب اتلاف حرارت جهت رفع اين معضل گردد.
9- با توجه به اينكه درهاي سالن از طرف خارج به طور مدام تحت اثر سرما و گرما و رطوبت هوا هستند، شرايط داخلي سالن تحت اثر آن قرار مي گيرد. بهتر است اين درها از فلز ساخته شوند و جهت جلوگيري از انتقال حرارت در ساختمان آنها از مواد عايق ( درهاي دو جداره) استفاده شود.
)نبود عايق بندي مناسب در ديوارها سقف و کف ، استفاده از وسايل گرمايشي نامناسب و آفتاب گير نبودن سالن هاي مرغداري از علل هدرروي شديد انرژي در مرغداري هاست.

-2بهينه سازي در ساختمانها وتاسيسات دام وطيور
تلاش برای بهینه سازی و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسکن می‌باشد تمامی فعالیتهائیکه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند از قبیل : عایقکاری حرارتی ساختمان ، عایقکاری تاسیسات مکانیکی، استفاده از تجهیزات با راندمان بالا، مصالح مرغوب (مانند پنجره‌های دوجداره) و طراحی مناسب در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی‌ از اهم فعالیتهای مدیریت ساختمان می باشد .
ضوابط و دستورالعمل ها :
تعریف ـ به منظور عملکرد و بهره‌برداری مطلوب از یک ساختمان رعایت اصول و بکارگیری سیستم‌های موثر در یک ساختمان یکی از شاخص های اصلی محسوب می شود
الف ـ ضوابط و دستوالعمل خاص منطقه
در این رابطه کلیه دستور العمل های اجرائی و ضوابط و مقررات در صدور پروانه های ساختمانی با در نظر گرفتن موارد مشروحه ذیل به عنوان پیوست نیز بایستی مدنظر و رعایت قرار گیرند .

۱-۱- رعایت نماهای متناسب و همگون و هماهنگ با شرایط اقلیمی منطقه و زیباسازی هر محله در ناحیه شهری .
۱-۲- رعایت الگوهای معماری تعیین شده درخصوص سقفهای شیبدار در شهرکهای تعریف شده .
۱-۳- پوشش مشبک (دیوار حائل و مقاوم) و زیبا در مقابل کولرهائی که در تراس نصب می شوند .
۱-۴- پوشش اطراف کانالهای کولر در بام ساختمانها با عایق حرارتی و مصالح ساختمانی ضرورت دارد .
۱-۵- اجراء‌سیستم ‌لوله ‌کشی دوگانه (جدا‌سازی آب ‌شرب ‌از آب غیرشرب) در سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه ها واحدهای ساختمانی به منظور صرفه جویی لازمه .
۱-۶- رعایت ضوابط و اجراء تونل های تاسیسات شهری براساس ضوابط تعریف شده به منظور استفاده بهینه و ایمنی از سیستم های : برق رسانی ، تلفن و ارتباطات ، آب خام (آتش‌نشانی و مصرف غیرشرب) و آب شرب به منظور ایمن سازی معبرهای ترددی شهرکها و محله ها و جلوگیری از تخریب خیابان می باشد .
۱-۷- اجراء لوله‌های فاضلاب (عدم استفاده از چاه‌های جذبی)و هدایت خطوط لوله‌های فاضلاب فرعی به خطوط اصلی دفع فاضلاب به تصفیه خانه مرکزی منطقه ضروری می باشد .
۱-۸- رعایت مقررات و ضوابط اصول ایمنی و حریم های تعریف شده شرکتهای : گاز ، آب و فاضلاب، برق و .. بایستی مدنظر قرار گیرند .
۱-۹- استفاده از آب غیرشرب جهت مصارف فضای سبز و سرویس های بهداشتی و تاسیساتی واحدهای ساختمانی و همچنین استفاده از مخازن آب خام ذخیره شده جهت آتش نشانی در موارد فوق الذکر به منظور جلوگیری از رکورد و غیرفعال شده سیستمهای آتش نشانی در هر محله از شهرکها مورد نظر است .
۱-۱۰- اجراء موتورخانه مرکزی جهت یک یا چند بلوک به منظور صرفه جوئی اقتصادی و فنی در مجموعه های ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .
ب ـ ضوابط و دستوالعمل عمومی و کلی
در این رابطه رعایت کلیه دستورالعملها و ضوابط کلی مندرج در کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان نشریه ۱۲۸ و آئین نامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در زمینه های تاسیساتی و ساختمانی و بالاخص مطالب مهم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام گردیده است بایستی به طور خاص و عام در کلیه طرحها و محاسبات تاسیساتی و ساختمان به عنوان پایه و اساس در نظر گرفته شوند.
• با توجه به اهمیت موضوع فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان و همچنین دستورالعمل‌های طراحی و محاسباتی تاسیساتی ساختمان را همراه با شرح مختصری از نکات مبحث نوزدهم که صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمانی می باشد (مطروحه ذیل) بیان می گردد .

۱- دستورالعمل های طراحی و محاسباتی تاسیساتی ساختمان
۲- فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان
۳- رئوس‌مطالب‌مهم مبحث نوزدهم و شرح مختصری صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان
۴- نقطه نظرات فنی و اقتصادی و نتایج حاصل از اقدامات بهینه سازی .
۵- پایه و اساس کنترل و بررسی طرحها و نظارت بر اجراء طرحهای تاسیساتی

فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان
رعایت مقررات و مطالب مندرج در راهنمای مباحث تاسیساتی (مکانیکی و الکتریکی) در طرح و اجراء و نظارت ضروری و براساس مصوبات لازم الاجراء می باشد .
- مبحث ۱۲ : ایمنی و حفاظت کار در حین اجراء
- مبحث ۱۴ : تاسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع
- مبحث ۱۶ : تاسیسات بهداشتی
- مبحث ۱۸ : عایق بندی و تنظیم صدا
- مبحث ۱۹ : صرفه جویی و مصرف انرژی در ساختمان
راهنمای مباحث تاسیسات الکتریکی مقررات ملی ساختمان ایران عبارتند از :
- مبحث ۱۳ : طرح و اجراء تاسیسات برقی ساختمانها
- مبحث ۱۵ : آسانسورها و پله های برقی
- نشریه های سازکان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه ریزی و بودجه سابق نشریه ۱۱۰)
شرح مختصری در صرفه جویی انرژی ساختمان
مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجراء و نظارت به دلایل فنی زیادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در این راستا رئوس مطالب و شرح مختصری از آن را در مصرف انرژی و صرفه‌جویی در ساختمان را به شرح ذیل ارائه می نمائیم و رعایت آن در طراحی ها، اجراء و نظارت و کنترل الزامی می باشد :
۱- مقررات کلی طرح و اجراء
۲- پوسته خارجی ساختمان
۳- تاسیسات مکانیکی
۴- روشنایی
۵- پیوست های مربوطه

پیوست ها مشتمل است بر :
الف ـ روش تعیین گره اینرسی حرارتی ساختمان
ب ـ روش محاسبه شاخص خورشیدی و تعیین گروه بندی
ج ـ گروه بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی و سرمایی سالانه
د ـ گروه بندی کاربری ساختمان
هـ ـ تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در انرژی
و ـ مقادیر فیزیکی اصل ، تعاریف و علائم
ز ـ مقادیر ضرائب حرارتی مصالح متداول
ح ‍ـ مقادیر مقاومت های حرارتی سطوح داخلی و خارجی ، پوست خارجی و لایه هوا
ط ـ اطلاعیه اولیه در مورد بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
موارد بهینهسازی در ساختمانها :
موارد بهینه سازی به طور اختصار عبارتنداز :
۱- عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان
۲- مواد و مصالح مورد استفاده برای عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان
۳- پنجره ها
۴- درزگیری
۵- عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان
۶- جزئیاتاجرایی ‍: عایقکاری دیوارها ، عایقکاری سقفها ، عایقکاری کفها
۷- اقدامات بهینهسازی در طراحی تأسیسات ساختمانها
۸- مقایسه هزینه های اقدامات بهینه سازی وسایر هزینه های موجود در ساختمانها
باتشكر
گروه y*a*s*e
 

ف.مظاهری

عضو جدید
بهينه سازي درساختمانها وتاسيسات4

بهينه سازي درساختمانها وتاسيسات4

موارد بهینهسازی در ساختمانها :
موارد بهینه سازی به طور اختصار عبارتنداز :
۱- عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان
۲- مواد و مصالح مورد استفاده برای عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان
۳- پنجره ها
۴- درزگیری
۵- عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان
۶- جزئیاتاجرایی ‍: عایقکاری دیوارها ، عایقکاری سقفها ، عایقکاری کفها
۷- اقدامات بهینهسازی در طراحی تأسیسات ساختمانها
۸- مقایسه هزینه های اقدامات بهینه سازی وسایر هزینه های موجود در ساختمانها
۱ - عایقکاری حرارتی پوسته خارجی
ساختمان به واسطه نوع مصالح مصرفی وگونگی قرارگیری اجزاء پوسته خارجی می تواند دمای داخل خود را تا مدتی حفظ نماید بهدلیل اینکه همواره ساختمان با محیط اطراف خود مشغول تبادی دمایی است در تابستانگرمای بیرون از طریق سقف ، دیوارها و پنجره ها به داخل ساختمن نفوذ می کند و درزمستان هوای داخل ساختمان که با صرف هزینه و مصرف سوخت گرم گردیده است از طریقپنجره ها و سقف و کف با بیرون تبادل حرارتی نموده و فضای داخل سرد می شود و مادوباره باید برای گرم کردن آن سوخت مصرف کنیم .
اقدامات بهینه سازی سعی بر آندارند که این تبادل گرمایی بین فضای کنترل شده داخل ساختمان و فضای بیرون را بهحداقل برسانند .
۲- مواد و مصالح مورداستفاده برای عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان
برای عایقکاری حرارتی پوسته خارجیساختمان اعم از دیوارها ، سقفها و کف ها می توان از انواع عایقهای حرارتی طبقجزئیات پیشنهادی که در ضمائم ذکر گردیده استفاده نمود این عایقها شامل موارد ذیل میگردد :
ـ فوم (پلی یورتان)
ـ یونولیت (پلی استایرن)
ـ پشم سنگ
ـپشم شیشه
۳- پنجره ها
حدود ۴۰% از اتلاف انرژی از طریق پنجرهها صورت می گیرد در صورتیکه در زمستان به قاب پنجره و یا شیشه آن دست بزنید خواهیددید که سرد است . این دلیل تبادل حرارتی بین قاب پنجره و شیشه با فضای بیرون است .
برای رفع این مشکل با استفاده از شیشه های دوجداره تبادل حرارتی از طریق شیشهبه حداقل ممکن خواهد رسید .(در شکل ضمیمه خصوصیات یک پنجره دوجداره استاندارد شرحداده شده است ) برای کاهش تبادل حرارتی از طریق قاب پنجره دو راه حل وجود دارد :
- استفاده از قاب پنجره که ضریب حرارتی بسیار پائینی دارد (مانند قابهای پی ـوی ـ سی)
- استفاده از نوعی قاب که بخش درونی و خارجی آن بوسیله یک عایق حرارتیاز یکدیگر جدا شده‌اند
۴- درزگیری
زمستانها که جلوی پنجره می‌ایستید احساسمی‌کنید که هوای سرد از پنجره به داخل ساختمان وارد می‌شود این نفوذ هوا باعث سردشدن فضای داخل شده و مصرف بیشتر سوخت را برای گرمایش به همراه دارد برای رفع ایننقیصه دو راه‌حل وجود دارد .
استفاده از پنجره‌های استاندارد که بین قطعات ثابتو متحرک از نوارهای درزگیر استفاده شده و دور شیشه های دو جداره آن لاستیک و اسفنجعرضه می‌گردند بین قسمت متحرک و ثابت پنجره استفاده نموده و دور شیشه‌ها لاستیکمخصوص نصب نمائید .
۵- عایقکاری حرارتیپوسته ساختمان
این نوع عایقکاری‌ها مشتمل بر موارد ذیلاست :
- عایقکاری حرارتی سقفها
- عایقکاری حرارتی دیوارها
- عایقکاریحرارتی کفهای مجاور فضای باز
- استفاده از پنجره‌های مناسب در پوستهخارجی
۶- جزئیات اجرائی :
جزئیات اجرائی مشتمل بر موارد ذیلمیگردد که جزئیات آن طبق نقشه ضمیمه گویای آن است .
- عایقکاری دیوارها
- عایقکاری کفها
- عایقکاری سقفها
۷- اقدامات بهینه‌سازیدر طراحی تأسیسات ساختمانها
در جهت افزایش کارائی سیستمهای تأسیساتیو کاهش مصرف سوخت در ساختمانها تمهیدات ذیل پیشنهاد می‌گردد .

۷-۱- عایق بندی حرارتی لوله‌های رفت و برگشت:
این عایق بندی شامل لوله‌های آبگرممصرفی و لوله‌های مصرفی و لوله‌های حامل سیال گرم و سرد جهت گرمایش و سرمایش محیطمی‌شود . عایقکاری حرارتی بر روی لوله‌های رفت و برگشت بایستی حداقل دارای ضخامت ۲سانتی‌متر باشد .
۷-۲- عایق بندیحرارتی کانالهای هوا
کانالهای هوا (هوای گرم و سرد) بایستیبا حداقل ضخامت ۲ سانتی‌متر پوشیده شود به سبب ایجاد شرایط بهداشتی و زیست محیطیاستفاده از نوار کانال و بتونه (یا ماستیک) توصیه می‌شود.
۷-۳- استفادهاز مشعلهای استاندارد
۷-۴- نصب شیرهای رادیاتور مناسب (کاملاً باز و بسته شوند)
جهت کنترل گرمایش فضاها و استفاده حدکثراز ظرفیت گرمایی سیال حامل انرژی بایست از شیرهای رادیاتوری استفاده نمود که کاملاًدر حالتهای باز و بسته قرار می‌گیرند .
۷-۵- عایق بندیحرارتی منابع دو جداره ، منابع کوبلدار ، منابع انبساط و کلکتورها
۷-۶- استفاده از چیلرهای جذبی به جای چیلر ترکمی در کاربردظرفیت‌های بیش از ۲۰۰ تن تبرید و مساحت بیش از ۶۰۰ مترمربع توصیه می‌شود .
۷-۷- در اجرای تأسیسات محل موتورخانه مرکزی زیر سقف وترجیحاً در شمال ساختمان و دور از اتاق خوابها باشد .
۷-۸- استفاده از هوای برگشتی و تعبیه کانال برگشت هوا در طراحیسیستمهای تهویه مطبوع در ساختمانهای مسکونی .
۷-۹- هوکش‌ها در سمت و پشت باد در ساختمان در محلهای مناسب قرار گیرند .
۷-۱۰- استفاده از سختی‌گیر
در سیستمهای تأسیساتی و خصوصاً درمکانهائیکه آب دارای املاح بیش از حد استاندارد است استفاده از سختی‌گیر برای آب کلساختمان توصیه می‌شود . استفاده از سختی‌گیر هم از بعد بهداشتی آب مصرفی و هم ازبعد جلوگیری از رسوب املک در لوله‌های سیستم تأسیسات و مجاوری آب دیگ و منابع دوجداره یا کویل‌دار و استفاده حدکثر از ظرفیت آنها انجام گیرد (توصیه می‌گرددسختی‌گیر از نوع مغناطیسی استفاده گردد
۷-۱۱- نصبرادیاتور و فن کویل استاندارد با راندمان بالا
۷-۱۲- نصب رادیاتور و فن کویل در زیر پنجره‌ها
۷-۱۳- نصبترموستات بر روی دیگ
۷-۱۴- استفاده ازترموستاتدردو‌حالت‌سرمایش و گرمایش در ساختمان مهم و ضروری است
۷-۱۵- عایق بندی حرارتی دیگ (دیگها باید با حداقل ضخامت ۳سانتی‌متر عایق‌بندی شوند)
۷-۱۶- تجهیز سیستم لوله‌کشیآبگرم معدنی به لوله برگشت آبگرم با عیق‌بندی مناسب
۷-۱۷- استفاده از الکتروپمپهای مناسب از نظر ظرفیت و راندمان برایگردش آب
۷-۱۸- آب بندی شیرهای آب
۷-۱۹- تعبیه شیر فلکه مجزا برای هر واحد ساختمانی (آبگرم و آبسرد)
۷-۲۰- کنترل و بررسی و آزمایش کلیه سیستمهایتأسیساتی ساختمان.
 

ف.مظاهری

عضو جدید
نتایج بهینه‌سازی ساختمان

نتایج بهینه‌سازی ساختمان

- نقطه نظرفنی و اقتصادی و نتایج حاصله از اقدامات بهینه‌سازی ساختمان
۱- نقطه نظرات فنیحاصل از اقدامات حاصله از بهینه‌سازی در ساختمان عبارتند از :
۱-۱- کاهش مصرف سوخت
۱-۲- کاهشهزینه‌های پرداخت شده توسط مردم برای سوخت مصرفی
۱-۳- ایجاد شرایط مطلوب دمایساختمان به دلیل بالا رفتن کیفیت ساخت بناها
۱-۴- کاهش آلودگی محیط زیست ناشی ازمصرف سوخت های فسیلی
۲- نقطه نظرات‌اقتصادی‌ حاصل ‌از نتایج اقدامات حاصله از بهینه‌سازی در ساختمان عبارتند از :
۲-۱- عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان :
با عایق کاری حرارتی پوسته ساختمانسالیانه معادل ۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نوزده میلیارد ریال در سال) فقط در مناطق شهریصرفه‌جوئی در مصرف سوخت حاصل می‌گردد .
۲-۲- استفاده از پنجره‌های دو جدارهاستاندارد :
با استفاده از پنجره‌های دوجداره درساختمانهای مناطق شهری صرفه‌جوئی در مصرف سوخت حدود ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد وشصت و شش میلیارد ریال در سال) را به دنبال خواهد داشت .
۲-۳- عایق کاری حرارتی کلیه تجهیزاتسیستم گرمایش مرکزی :
با این اقدام می‌توان سالیانه حدود۵.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال (پنج میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال) در مناطق شهریصرفه‌جوئی نمود .
۲-۴- کنترل ترموستاتیک سیستم گرمایش :
کنترل ترموستاتیک می‌تواند مصرف سوخت رابه میزان قابل توجهی کاهش داده و معادل ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست و سی میلیون ریالدر هر سال) در مناطق شهری صرفه‌جوئی به دنبال خواهد داشت .
پایه و اساسکنترل و بررسی طراحی و نظارت بر اجراء طرح‌های تأسیساتی
به منظور طراحی تأسیساتی از نظر فنی واقتصادی برابر دستورالعمل و ضوابط عمومی و خصوصی اعلام شده و رعایت کلیه مقررات ملیساختمان یک ضرورت است .
بنابراین با توجه به موارد ذیل اساس و پایه طراحیتأسیساتی و نظارت بر اجراء طرح‌ها مشخص و اعلام می‌گردد .
۱- پایه و اساس طراحیتأسیساتی (مکانیکی و الکتریکی)
برابر مقررات و آئین نامه‌های سازماننظام مهندسی ساختمان ، ساختمانهائیکه دارای پنج طبقه و با متراژ بیش از ۲۰۰۰مترمربع داشته باشند نیاز به طرح مهندسی که توسط مهندسین پایه یک و مهندسین مشاورذیربط طبق اصول و مبانی تعریف شده مهندسی بایستی خواستار طرح تأسیساتی گردیده و سپسبا توجه به موارد اعلام شده که بایستی در تهیه طرح رعایت شده باشد مورد بررسی وکنترل فنی (کنترل مضاعف) و تائید کمیته فنی شهرداری را نیاز دارد .
۲- پایه و اساس نظارتبر اجراء طرحهای تأسیساتی
ساختمانهائی که دارای طرح مهندسی وتائید شده کمیته فنی شهرداری را دارند عیناً در مراحل اجراء طرح بایستی توسطمهندسین ناظر تأسیساتی و با مشاورین فاز سه اجرائی ساختمانهای بزرگ (پنج طبقه بهبالا) کنترل و به مرحله اجراء درآید و درخصوص طرحهائیکه زیر پنج طبقه می‌باشدمسئولیت کنترل و بررسی با نظارت مقیم بر اجراء طرح‌های ساختمانی و تأسیساتی می‌باشد
عایق کاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به کمک یک عایقکاری می توان یک خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنک تر نگه داشت. به این ترتیب علاوه بر کم شدن مصرف انرژی ، منابع اولیه برای استفاده آیندگان حفظ می گردد.
نکته مهم در انتخاب عایق میزان مقاومتی حرارتی آن است. هر قدر که این مقاومت بالاتر باشد حرارت کمتری از لایه های عایق عبور می کند و صرفه جویی بیشتری به همراه دارد. س به جای ضخامت عایق ها باید مقاوت حرارتی آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.
بنابراین راه های زیر برای کاهش اتلاف انرژی پیشنهاد می شود:
استفاده از قابهای پی – وی – سی یا آلومینیومی دو جداره
استفاده از پنجره ها یا شیشه های دوجداه
استفاده از شیشه های کنترل کننده نور مانند شیشه های رفلکتیو
دیوارها حدود 35% از انرژی داخلی ساختمان را هدر می دهند و می توان برای جلوگیری از این اتلاف از عایق های حرارتی در داخل و خارج به جای آجرهای توپر از سفال استفاده کنیم چرا که تبادل حرارتی کمتری دارد. همچنین با سفید کردن دیواره ها خارجی می توان از جذب انرژی گرمایی جلوگیری کرد. تبادل دمایی دیواره هایی از داخل عایق بندی شده سریع تر می باشد ولی دیواره های عایق بندی شده از خارج می توانند نقش بهتری در حفظ انرژی داخل اتاق داشته باشند بنابراین تغییرات دما در داخل اتاق کمتر خواهد بود. برای جلوگیری از تبادل حرارتی کف ساختمان در واحدهای آپارتمانی می توان از روش های زیر استفاده کرد:
قرار دادن یک عایق حرارتی سخت در کف ساختمان: این نوع عایق باید فشردگی زیادی داشته باشد تا به مرور زمان باعث نشست در کف ساختمان نشود.
بالا آوردن کف ساختمان و ایجاد یک لایه هوا در زیر ساختمان: این فضا را ی توان به وسیله پشم شیشه یا پشم سنگ فله پر کرد. عایق های نرم (پشم شیشه) در طول زمان می لغزند و خراب می شوند بنابراین باید آنها را مخصوصاً در مکان های قائم نصب کرد.
در ساختمان هایی که روی پیلوت قرار دارند، می توان سقف پیلوت را از پایین عایق کاری حرارتی نمود.
برای جلوگیری در اتلاف در سقفها و پنجره ها نیز می توانیم:
از عایق های حرارتی در زیر و روی سقف استفاده کنیم.
از سقفهای دو پوش با لایه هوا در وسط آن استفاده کنیم.
بهتر است که عایق بندی قسمت های بالایی ساختمان را بیشتر از قسمت های پایینی آن در نظر بگیریم.
به منظور پیشگیری از خروج هوای گرم از خارج در فصل گرم حتی الامکان دو درب را در مدخل ورودی قرار دهیم. همچنین در جلوی درب خارجی استفاده از پرده هوا و یا انواع پرده در خنک نگه داشتن خانه کمک خواهد کرد.
از پنکه های سقفی، جهت ایجاد جریان هوا در داخل منزل خود استفاده کنید و مطمئن شوید که تمام فضا تهویه مناسبی دارد. حتی در زمستان با چرخش بسیار کند پنکه سقفی می توان هوا گرم بالا (نزدیک سقف) را به پایین هدایت کرد.
اگر نمی توانید در خانه خود سیستم حرارت مرکزی داشته باشید، از یک پنکه سقفی استفاده کنید. این وسیله با هدایت کردن هوای گرم به خارج ساختمان، حرارت خانه را کمتر از 10 دقیقه، 5 درجه پایین می آورد.
در طول زمستان دریچه های کولر را بسته و پنجره ها را بادرزگیر هوابندی کنید.
درها و پنجره ها را با بتونه، درزگیر یا لایه های پلاستیکی درزگیری کنید. با کمی سرمایه گذاری جهت درزگیری و هوابندی می توانید هزینه های گرمایش منزل خود را دو تا سه برابر کاهش دهید.
اگر خانه شما پنجره بزرگ یک تکه ای دارد، به منظور جلوگیری از نفوذ هوای سرد در زمستان پرده ضخیمی جلوی آن نصب کنید.
در فصل زمستان پرده و کرکره پنجره های خانه خود را به هنگام شب بسته نگه دراید تا هوای سرد داخل نشود، اما در طول روز آنها را باز کنید تا گرمای خورشید به داخل خانه شما راه یابد.
با تعمیر بموقع بام از نفوذ آب به داخل جلوگیری کنید، زیرا عایق حرارتی خیس شده بی ارزش بوده و کارائی ندارد.
برای عایق کاری حرارتی درز بین دیواره ها و پنجره ها می توانید از فو م های تزریقی استفاده کنید. وجود این درزها بطور قابل توجهی از کارایی عایق کاری می کاهد.
 

ف.مظاهری

عضو جدید
چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟

چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟

- سقفها : با عایق کاری سقف مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان 35% تا 45% کاهش می یابد .
- دیوار های خارجی : مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 15% کاهش می دهد.
- کف : مصرف انرژی در زمستان را 5% کاهش می دهد .
- لوله های آبگرم : برای عایق کاری لوله های آبگرم می توان از عایق های پتویی یا عایقهایی که به طور ویژه برای لوله ها ساخته شده و به راحتی قابل نصب هستند استفاده کرد .
سقف و کف ساختمان های موجود را می توان به راحتی عایق نمود .
بر اساس مقررات ملی ساختمان ، تمامی ساختانهایی که ساخته می شوند باید به اندهزه کافی عایق کاری شوند . میزان عایق مورد نیاز در همین مقررات تعیین شده است .
 

ف.مظاهری

عضو جدید
چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها

چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها

عایق ها در صورتی خوب کار خود را نجام می دهند که به طور صحیح نصب شده باشند.موارد زیر به شما کمک می کند تا بهترین کارایی از عایقهایی که نصب می کنید ببینید
- هرگز عایق را فشرده نکنید .عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد
- عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دهید . چرا که اگر تنها 5% از سطح خالی بماند ، ممکن است تا 50% از کارایی عایق کاری کاسته شود .
- مواد عایق را باید خشک نگه داشت ، زیرا به استثنای پلی استایرن که نسبت به آب مقاوم است ،بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی آنها پایین می آید . در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن . در این عایق ها ، مقدار مقاومت ممکن است بعد از مدتی تا 20% کاهش یابد . از این رو باید بعد از نصب کننده عایق تضمین گرفت .
-از عایق های آزاد در سقف هایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید.
-در صورت استفاده از عایق های بازتابنده باید حتما پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت 20 میلی متر وجود داشته باشد .تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.
-اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید ،ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود .
-در فاصله کمتر از 90 میلی متر فنهای خروجی عایق نصب نکنید .
- در فاصله کمتر از 25 میلی متر حبابهای لامپ و سرپیچ آنها عایق کاری نکنید
 
بالا