برکات نماز اول وقت

فرامتن

عضو جدید

رسول اكرم(ص) فرمود:


نماز براى ميّت در قبر بصورت شخص نورانى خوش سيما ظاهر مى شود، انيس و مونس او در قبر مى شود و آتش جهنم را از او دفع مى كند.

و فرمود: كسى كه نمازهاى پنجگانه را در وقت خود اقامه كند و ركوع و سجود نماز را كامل به جا آورد، خداى عزّ و جلّ 15 خصلت به او عطا فرمايد:الف) سه خصلت در دنيا:

1- عمر او را زياد كند.
2- مال و اموال او را زياد كند.
3- اولاد صالح او را زياد كند.
ب) سه خصلت در موقع مرگ:


4- از ترس او را ايمن دارد.
5- از هول مرگ ايمن دارد.
6- او را داخل بهشت گرداند.
ج) سه خصلت در قبر:

7- سؤ ال نكير و منكر را بر او آسان كند.
8- قبر او را وسيع گرداند.
9- درى از درهاى بهشت به روى او گشوده شود.د) سه خصلت در محشر:


10- صورت او مثل ماه، نور مى دهد.
11- نامه عملش را به دست راستش دهند.
12- حساب را بر او آسان مى گرداند.
ه‍) سه خصلت در موقع عبور از صراط:

13- خداوند از او راضى مى شود.
14- به او سلام مى دهد.
15- نظر رحمت به او مى فرمايد.
منبع: ثمرات، ص 408

 

Similar threads

بالا