براي نابودي صهيونيسم دعا كنيد

s1m5j8

عضو جدید
کاربر ممتاز

خاخام هاي ضد صهيونيسم با حضور در مناطق عملياتي ضمن داشتن چفيه هاي منقش به پرچم فلسطين و كارت هاي كه بر روي آن عبارت"براي نابودي هرچه زودتر صهيونيسم دعا كنيد"نوشته شده بود ،از اين مناطق ديدن كردند.

در همايش ضد صهيونيستي "هاليووديسم"كه در آن تعدادي از روحانيون شريعت حضرت موسي(ع)كه در كشورهاي مختلف دنيا عليه اسراييل فعاليت مي كنند،سه نفر از اين افراد به مدت دو روز در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته همراه با يك گروه مستند ساز تلويزيوني از مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس بازديد كردند.

"ديويد رايس"از خاخام هاي ضد صهيونيسم از كشور آمريكا،"يوسف روزنبرگ"از خاخام هاي كشور كانادا و خانم"كريستين زهرا گليوم"كه به دين مبين اسلام مشرف شده و داراي مدرك دكتراي جامعه شناسي و ساكن كشور فرانسه است، افرادي بودند كهبه همراه احمد نجفي بازيگر سينما و تلويزيون كه به عنوان مترجم اين گروه بود،در سرزمين نور حضور يافتند.

شگفتي خاخام هاي يهودي بعد از ديدن آرامگاه دانيال نبي
اولين مرحله از برنامه اين گروه بازديد از منطقه شوش دانيال بود كه در حاشيه اين بازديد "ديويد رايس" با تعجب گفت:من از خادمين اين زيارتگاه تشكر ميكنم،شما بايد تصاوير اين زيارتگاه را به دنيا مخابره كنيد تا آنان كه مدعي هستند مسلمانان و بويژه ايرانيان كه با دين يهود دشمني دارند چه عمارت زيبايي براي پيامبر دين يهود ساخته اند.

صهيونيسم ساخته دروغين اسراييل است
در اين همايش چندين هزار نفر دانش آموز دختر دبيرستاني در قالب كاروان هاي راهيان نور حضور داشتند كه خاخام هاي يهودي و خانم كيريستين زهرا گليوم براي جمع حاضر در خصوص دين يهود صحبن كرده و گفتند:دين يهود هيچ نسبتي با مكتب ساختگي صهيونيسم ندارد و ساخته دروغين اسرائيل است


 
آخرین ویرایش:
بالا