بازی جذاب Escape the Room: Limited Time 1.1.1

alimp_danger

عضو جدید
در بازی Escape the Room قهرمان بازی وقت بیدار شدن از خواب، خود را در حالتی عجیب و در اتاقی عجیب تر مشاهده می کند و ناگهان متوجه می شود بمبی ساعتی به بدنش متصل شده است. دشمنانش او را در یک تله مرگ قرار داده و از آن جا فرار کردند. شما باید با فکر زیرکانه و سرعت عمل خود، قهرمان بازی را نجات دهید.​
. 

Similar threads

بالا