اینستالیشن نور ناشناخته از سو سانی پارک؛ غوطه ور در رنگ و سایه و نور

hnfati

عضو جدید


زمانی که برای اولین بار با تندیس عظیم هنرمند آمریکایی سو سانی پارک 1 مواجه شدیم، که "طنین دریافت شده"2 خوانده می شد، با دو واقعیت درگیر شدیم. اول اینکه طرح با زنجیره ای پیوسته از حصار فلزی و شیشه پلکسی ساخته شده بود، و دوم همه رنگ های متفاوت آن نتیجه ای از انعکاس و شکست نور در مربع های شیشه پلکسی است.​
آنگونه که خود هنرمند می گوید: "هیچ شیشه پلکسی رنگی در طرح بکار نرفته است. رنگها ناشی از توهم دیداری است که بسته به شدت نور شیشه روی پلکسی و زاویه دید ناظر متغیر است، هر قطعه شیشه نور متفاوتی ایجاد می کند." پارک با اینستالیشن جدیدی بازگشته که حتی از آخرین کارش بیشتر تأثیرگذار است.​
نام تندیس "نور ناشناخته"3 است که به هر حال با طرح قبلی در مواد سازنده شباهت دارد، این بار به جای فشرده شدن در یک راهرو، در میانه فضای یک گالری بزرگ با شکوه بیشتری شناور شده است. این اثر در گالری هنر دانشگاه رایس در هیوستون، تگزاس، غوطه ور در سایه ها، رنگها و جهان لرزان نورها به نمایش گذاشته شده است. بازدیدکنندگان برای ورود به این فضا دعوت می شوند و می بینند که چگونه هر دو نور طبیعی و مصنوعی زمانی که در زاویه یا زمان مشخص در روز مشاهده می شوند، تغییر می یابد.​
آنگونه که پارک می گوید: "ما زمانی که زیاد نگاه می کنیم به نور توجه نمی کنیم، همان گونه که گاهی از یاد می بریم نور خود اشیاء به ما اجازه دیدن می دهد. "نور ناشناخته" روشنایی را گرفته و باعث می شود که خود را در انعکاس ها و شکست های رنگی در سطوح تندیس آشکار سازد و تا روی سقف و دیوارها تندیس ادامه یابد."​
این تندیس و نوع ارایه آن یکی از 10 ارایه برتر در سال 2013 شناخته شد.​
[FONT=&quot]1Soo Sunny Park[/FONT]​
[FONT=&quot]2Capturing Resonance[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]3Unwoven Light[/FONT]​

«نور ناشناخته»

انعکاس و شکست

شناور در میان گالری

رنگهای بی رنگی

تندیس در حرکت

پوسته نوری

نمایش جزئیات
مـنـــــــبـع : http://www.mymodernmet.com
 
بالا