ایده و خلاقیت در معماری

sahandbehrozi

عضو جدید
آنچه امروز در شروع پروژه معماری به آن توجه می شود به جای کلمه ایده کلمه کانسپت است. منظور ما از کلمه ایده یک صورت مطلوب ذهنی است از امر قابل تحقق در عین یا جهان بیرون یعنی در ایده رابطه ای بین ذهن و عین وجود دارد: ولی به نظر من موضوعی که کانسپت ایجاد کرده است: پلی بین هنر معماری و سایر هنرهای کانسپتچوال زده است. استفاده بی جا از کلمه کانسپت در معماری این مشکل را ایجاد می کند که از کالبد معماری این توقع را پیدا می کنید که مثل سایر هنرهای مفهومی: خود بدنه: فیگور و اثر معماری برای شما یک مفهوم را بیان کند. بنابراین من می توانم بگویم معماری داری بیان است: اما یک حس و یا مفهوم را بیان نمی کند: معماری کیفیتی از زندگی که در کالبدش تحقق پیدا می کند را بیان می کند. بنابراین هنگامی که شما وارد یک فضا میشوید، کیفیتی از زندگی را درک می کنید ولی مفهوم این ادراک آن نیست که مفهومی در آنجا وجود دارد که شما متوجه آن می شوید.

مشاهده ادامه مطلب ایده و خلاقیت در معماری
 
بالا