اهمیت مکانیسم های تغذیه ای در اولین تخمک ریزی گاوهای شیرده

hamidreza627

عضو جدید
تغییر نیازهای متابولیکی گاوهای شیرده هنگام زایمان از حالت نیاز برای حمایت از جنین و برگشت وزن ازدست رفته به نیازهای متابولیکی بالا که منجر به موبیلیزاسیون چربی و پروتئین از منابع ذخیره­ای آن می­شود، موجب بروز بالانس منفی انرژی چند روز قبل و بعد از زایمان می­شود بطوری که حداکثر بالانس منفی انرژی در نزدیکی دو هفته پس از زایمان دیده می­شود. این بالانس منفی انرژی منجر به بروز مشکلاتی در اولین تخمک­ریزی پس از زایمان همراه است که 30 روز پس از زایمان اتفاق می­افتد ( دامنه­ ی 17 تا 42 روز) . بالانس منفی انرژی در 3 هفته اول موجب افزایش فاصله زایمان با اولین تخمک­ریزی می­شود. شدت و مدت بالانس منفی انرزی در درجه اول به میزان مصرف خوراک و نرخ افزایش آن پس از زایمان بستگی دارد. از طرفی به خوبی معلوم شده است که گاوهای چاق­ تر نسبت به گاوهای متوسط دارای بالانس منفی انرژی به مراتب شدیدتری می­باشند. نتیجه­ ی چنین وضعیتی موبیلیزاسیون بیشتر چربی از چربی بدنی و تجمع تری­گلیسریدها در کبد است که با افزایش فاصله زایمان تا تخمک­ریزی همراه است.
تغذیه بعد از زایش، زمانی که تولید شیر گاوهای شیری افزایش می یابد، می تواند عملکرد تولیدمثلی و به دنبال آن سودبخشی گله را تحت تأثیر قرار دهد. بطور کلی، افزایش نیازهای متابولیکی تولید بالا بهمراه نیاز های تولیدمثلی و سلامت، اثر متقابل بین تغذیه و تولیدمثل ( خصوصاً بعد از زایمان ) را به یک موضوع مهم در صنعت گاو شیری تبدیل کرده است. تحقیقات اخیر، نقش مهم تغذیه را در تولیدمثل تأیید کرده اند، و در بیشتر حالات، کمبودهای غذایی شدید باعث مشکلات و بیماری های تولیدمثلی شده است. همچنین، مکانیسم تغذیه ای که بر روی عملکرد تولیدمثلی تأثیرگذار است، بسیار پیچیده بوده و به طور واضح قابل تشخیص نمی باشد. با این وجود، نقش فاکتورهای غذایی مانند پروتئین و یا تعادل انرژی، و مکانیسم عملکردشان بر تولیدمثل، در سالهای اخیر، بیشتر شناخته شده است.


اولین تخمک­ ریزی پس از زایمان نشان از سر گیری و کامل شدن تکامل فولیکول پیش ­تخمک­ریزی­ کننده و برگشت وضعیت هورمونی اواخر زایمان به حالت طبیعی دارد.اثر بالانس منفی انرژی بر تخمک­ ریزی گاوهای شیری پس از زایمان سال 1999 مرور شده است .انرژی مصرفی ناکافی در تلیسه ها و در گاوها در ابتدای شیردهی، عملکرد تولیدمثلی را کاهش می دهد. مصرف انرژی بیش از حد در اواخر دوره شیردهی و در دوره خشکی نیز می تواند مشکلات چاقی گاو را ایجاد کند که خود موجب کاهش بازده تولیدمثلی آنها در دوره شیردهی بعدی می شود


بالانس منفی انرژی و سوء تغذیه باروری را در دوره­ ی تولید مثلی پس از زایمان کاهش می­دهد از آنجا که ارزیابی یک به یک گاوهای گله بطور مستقیم ناممکن است از تغییرات و میزان از دست دادن نمره­ی وضعیت بدنی بعنوان شاخصی غیر مستقیم از وضعیت متابولیکی دام­ ها استفاده می­شود.


افزایش ازدست دادن نمره­ ی وضعیت بدنی با کاهش نرخ­ گیرایی همراه است. گاوهایی که یک یا بیشتر از 1 BCS (مقیاس ا تا 5) دراوایل شیر دهی از دست می ­دهند در بالاترین خطر برای باروری پایین با نرخ گیرایی 17 تا 38 درصد قرار دارند.


مطالعه­ ای اخیرا نشان داد گاوهای دارای نمره ­ی وضعیت بدنی 3 بیشترین نرخ باروری را آبستنی را دارند .


نشان داده شده که بالانس منفی انرژی منجر به آنستروس بدون تخمک­ریزی در حدود 30 درصد از گاوها می­ شود اما یافته ­های دیگری نشان می­ دهند که نرخ گیرایی گاوهای شیری در گاوهای دارای چرخه­ ی تخمک­ریزی کننده نیز کمتر است.


یکی از ارتباطات بین بالانس منفی انرژی و باروری پایین به افزایش زمان اولین تخمک­ریزی پس از زایمان مربوط می­ شود.
نشان داده شده بین شروع سریعتر چرخه­ هایی که منجر به تخمک­ریزی می­ شود و بهبود نرخ گیرایی به خوبی تایید شده . در واقع سریعتر شروع ­شدن چرخه­ های فحلی منجر به فراهم آوردن زمان کافی پس از زایمان برای کامل شدن چندین چرخه قبل از تلقیح می­شود که این امر موجب بهبود نرخ گیرایی می­شود.

یکی دیگر ار ارتباطات­ های مهم بالانس منفی انرژی و باروری، اثرات موقت آن روی غلظت پروژسترون خون است. پروژسترون خون در گاوها طی دو تا سه هفته پس از زایمان افزایش می یابد . افزایش پروژسترون اهمیت زیادی در تولید مثل و باروری موفق، به دلیل اثراتی که پروژسترون سیکل قبل بر باروری سیکل بعد می­گذارد، دارد.* حمید رضا مینائی - دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
 

Similar threads

بالا