انیمیشین های آموزشی شیمی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
با سلام
در این تاپیک انیمشین های آموزشی مربوط به شیمی با مختصر توضیحی در مورد فرایند آن قرار داده میشود. 
آخرین ویرایش:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
قانون بویل

قانون بویل

فصل: در پی هوایی پاکیزه

توضیحات:
این قانون بیان می کند در شرایط دما و تعداد مولکول ثابت ، حاصلضرب فشار گاز در حجم گاز مقداری ثابت است . یعنی اگر حجم گاز کاهش یابد ، فشار آن افزایش خواهد یافت و برعکس . می توان گفت فشار و حجم با هم رابطه عکس دارند .
در این انیمیشن شما میتوانید قانون بویل را بررسی کنید . بدین ترتیب که با حرکت دادن پیستون فشار داخل سرنگ تغییر خواهد کرد . در هر مورد حجم و فشار گاز درون جدول ثبت می شود . چنانچه حاصلضرب فشار در حجم هر مورد را بدست آورید عدد ثابتی خواهد بود .
شما میتوانید با کلیک روی Graph نمودار تغییرات فشار در برابر حجم گاز را مشاهده کنید .
لطفا آزمایشات را با حوصله و دقت انجام دهید و نتایج آنرا تجزیه و تحلیل نمایید . موفق باشید.

[video]http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/gaslaw/boyles_law_graph.html[/video]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
قانون شارل

قانون شارل

توضیحات:
این قانون بیان میکنید در شرایط فشار و تعداد مولکول ثابت ، حجم گاز با دمای آن ( بر حسب کلوین ) رابطه مستقیم دارد . یعنی چنانچه دما بر حسب کلوین دو برابر شود ، حجم گاز نیز دو برابر می شود . می توان گفت نسبت حجم گاز به دمای گاز بر حسب کلوین عددی ثابت می باشد .
در این انیمیشن شما می توانید قانون شارل را بررسی کنید . با تغییر دما پیستون جابجا شده و حجم گاز تغییر می کند . اطلاعات هر مورد در جدول ثبت شده و نمودار تغییرات حجم گاز نسبت دما رسم می شود که خط راست است

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/gaslaw/charles_law.html
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مانومتر ( فشار سنج )

مانومتر ( فشار سنج )

توضیحات:
برای اندازه گیری فشار گاز درون یک ظرف از وسیله ای بنام مانومتر استفاده می شود . مانومتر یک لوله خمیده است که درون آن جیوه قرار دارد . و بر حسب میلیمتر مدرج شده است . در صورتیکه فشار دو طرف لوله با هم برابر باشد ، سطح جیوه در دو لوله یکسان خواهد بود . ولی اگر فشار یک طرف لوله بیشتر باشد ، جیوه دورن لوله جابجا شده و اختلاف سطح جیوه در دوطرف لوله همان اختلاف فشار دو طرف لوله می باشد .
این انیمیشن یک مانومتر را نشان می دهد شما میتوانید فشار داخل بالنهای متصل به آنرا تغییر داده و تغییرات سطح جیوه در مانومتر را مشاهده کنید .


http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/gaslaw/manometer4-1.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
سوختن هیدروکربن ها و استوکیومتری

سوختن هیدروکربن ها و استوکیومتری

توضیحات:
هیدروکربنها ترکیباتی هستند که در مجاورت اکسیژن به آسانی میسوزند . این واکنش از نوع واکنش سوختن است و همواره با آزاد شدن گرما و نور همراه است .
در این انیمیشن شما میتوانید سوختن هیدروکربنها را با مقادیر مورد نظرتان انجام داده و محاسبات استوکیومتری انجام دهید . (مراحل را بترتیب انجام دهید )
بعد از انتخاب نوع هیدروکربن، معادله واکنش را موازنه کنید و کلید submit را بزنید تا صحت موازنه مشخص شود ، سپس میتوانید مقادیر دلخواه از هیدروکربن و اکسیژن را وارد ظرف آزمایش نموده و دکمه شروع واکنش را کلیک کنید .
در پایان جرم و مول مواد فرآورده در اختیار شما قرار داده می شود که می توانید آنها را با مقادیری که خودتان محاسبه کرده بودید ، مقایسه کنید .

http://chempic.com/chem/?p=1146
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
رسانایی الکتریکی محلولها

رسانایی الکتریکی محلولها

توضیحات:
رسانایی الکتریکی یک محلول به درصد تفکیک یونی و انحلال پذیری ماده حل شونده بستگی دارد . هر چه انحلال پذیری و درصد تفکیک یونی بیشتر باشد ، رسانایی الکتریکی بیشتر خواهد بود .
در این انیمیشن شما می توانید ، رسانایی الکتریکی محلول اسید یا باز یا نمک را در غلظتهای مختلف آزمایش کنید . ابتدا نوع اسید ، باز یا نمک را انتخاب کنید . سپس حجم محلول و غلظت آنرا تعیین کنید و در پایان روی connect کلیک کنید .

http://users.sch.gr/ppoulio/dokimastiko/animation/conductivity.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
شیوه پرشدن زیرلایه ها

شیوه پرشدن زیرلایه ها

توضیحات:
ترتیب پر شدن زیرلایه ها در اتمها به ترتیب ترازهای اصلی نیست . علت آن این است که هرچه از هسته اتم دورتر شویم ، هم فاصله بین ترازهای اصلی انرژی کمتر می شود و هم تعداد زیرلایه ها افزایش می یابد .
در این انیمیشن ترتیب پرشدن زیرلایه ها را مشاهده می کنید.

http://chempic.com/chem/?p=1135
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
طیف نشری خطی هیدروژن

طیف نشری خطی هیدروژن

توضیحات:
چنانچه اتمهای هیدروژن را در یک لامپ کاتدی تحت تاثیر الکترونهای پرانرژی به حالت برانگیخته درآوریم ، نور صورتی رنگ از خود منتشر می کنند. اگر این نور را از منشور دهیم و بر صفحه حساس عکاسی اثر دهیم ، چهار خط مجزا مشاهده خواهد شد که هریک طول موج معینی دارد . این خطوط مربوط به طول موج نشر شده از سقوط الکترون بین دو تراز انرژی معین است . در اتم هیدروژن این خطوط مربوط به سقوط الکترون از ترازهای n=3 , n=4 , n=5 , n=6 به تراز n=2 است که چهار خط نشری در ناحیه مرئی ایجاد می کند .
چون این طیف مربوط به نور نشر شده از اتم است و بصورت خطوط جدا از هم می باشد ، لذا به آن طیف نشری خطی اتم گفته می شود .

http://titan.physx.u-szeged.hu/~mmquantum/interactive/termsch01.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب

پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب

پیوند هیدروژنی نوعی نیروی جاذبه دوقطبی – دوقطبی قوی است که بین تعداد معدودی از مولکولها از جمله H2O , HF , NH3 , H2O2 وجود دارد . در مولکول این مواد اتم هیدروژن به یکی از عناصر الکترونگاتیو فلوئور ( F ) ، اکسیژن ( O ) یا نیتروژن ( N ) پیوند کووالانسی دارد . به علت الکترونگاتیوی بالای این عناصر و کوچک بودن این عناصر و عنصر هیدروژن ، اتم هیدروژن در مولکول این مواد دارای مقدار زیادی بار مثبت و اتم الکترونگاتیو ( F,O,N ) دارای مقدار زیادی بار منفی است . نیروی جاذبه دوقطبی – دوقطبی که بین اتم هیدروژن یک مولکول و اتم الکترونگاتیو ( F,O,N ) مولکلول دیگر تشکیل میشود نسبتا قوی بوده و آنرا پیوند هیدروژنی می نامند .
در این انیمیشن تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب نشان داده می شود .

http://highered.mheducation.com/sites/dl/free/0072828358/232416/cic_interface5.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
شعاع اتمی و شعاع یونی

شعاع اتمی و شعاع یونی

توضیحات:
برای هر اتم می توان شعاع اتمی در نظر گرفت ، شعاع اتمی در واقع شعاع کره اتم می باشد .
در هر گروه جدول از بالا به پایین شعاع اتمی افزایش د و در هر دوره از چپ به راست شعاع اتمی کاهش می یابد .
چنانچه اتم با مبادله الکترون به یون تبدیل شود ، شعاع آن تغییر می کند . بدین ترتیب که با از دست دادن الکترون و تشکیل کاتیون ، شعاع کاهش می یابد و با دریافت الکترون و تشکیل آنیون شعاع افزایش می یابد . بطور کلی میتوان گفت همواره شعاع کاتیون از شعاع اتم خنثی کمتر و شعاع یک آنیون از شعاع اتم خنثی بیشتر است .
در این انیمیشن شعاع اتمی یا یونی تعدادی از عناصر جدول نشان داده می شود . ( با زدن کلید شعاع اتمی یا یونی نمایش داده می شود )
در هر مورد با موس اتم یا یون را در مکان صحیح خود درون جدول قرار دهید و سپس تغییرات شعاع در دوره و گروه را بررسی کنید .

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/atomic4.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تشکیل پیوند بین اتمها

تشکیل پیوند بین اتمها

توضیحات:
اتمهای مختلف با یکدیگر تشکیل پیوند داده و ترکیبات مختلف ایجاد می کنند . پیوند بین اتمها با توجه به نوع انها متفاوت می باشد .
- بین یک فلز و یک نافلز پیوند یونی تشکیل می شود . بدین ترتیب که با انتقال الکترون از فلز به نافلز یونهای مثبت و منفی تشکیل می شود که یکدیگر را جذب می کنند .
- بین دو نافلز پیوند کووالانسی تشکیل می شود . بدین ترتیب که اربیتالهای اتمهای نافلز با هم همپوشانی کرده ( در هم فرو میروند ) و بین آنها پیوند کووالانسی تشکیل می شود .
در این انیمیشن ، شما میتوانید پیوند بین اتمهای مختلف را بررسی کنید . با انتخاب یک عنصر ، عناصری که می توانند با آن تشکیل پیوند بدهند مشخص می شوند و با کلیک روی هر یک از آنها پیوند بین آنها نمایش داده می شود .

http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/0201.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
انحلال سدیم کلرید در آب

انحلال سدیم کلرید در آب

توضیحات:
مولکولهای قطبی آب از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و آنها را از یکدیگر جدا می کنند . یونهای جدا شده توسط تعدادی مولکول آب ، آبپوشی می شوند . و بدین ترتیب انحلال صورت می پذیرد .

http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/dissolve.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اره با km player تا میخواد پخش شه ارور میده بعد ی پیام میده close program بعد میره
من همین الان فایل رو دانلود کردم و با km player به درستی اجرا شد. یا فایل با مشکل مشکل داره و یا پلیر شما. یک بار دیگر دانلود کنید..
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
الکترولیز ( برقکافت )

الکترولیز ( برقکافت )

در یک سلول الکترولیتی ، با استفاده از یک منبع تغذیه جریان الکتریکی لازم برای انجام یک واکنش الکتروشیمیایی تامین شده و طی آن انرژی الکتریکی به شیمیایی تبدیل می شود . یکی از کاربردهای سلولهای الکترولیتی الکترولیز یا برقکافت است .
این انیمیشن یک سلول الکترولیتی را نشان میدهد .شما می توانید الکترودهای مورد نظر برای الکترولیز و نوع محلول را انتخاب کرده و سپس جریان الکتریکی را در مدار برقرار کنید . تا واکنشهای انجام شده ضمن الکترولیز را مشاهده نمایید .
بایستی توجه داشت که اگر ولتاژ منبع تغذیه کافی نباشد الکترولیز آغاز نخواهد شد . در صورت نیاز ولتاژ منبع تغذیه را میتوانید افزایش دهید .

http://pei.cjjh.tc.edu.tw/~pei/electricsafety/flash/electrolysis_1.swf

http://www.quimica.net/emiliano/animacoes/eletrolise_ignea_aquosa.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
سلول الکتروشیمیایی گالوانی ( ولتایی )

سلول الکتروشیمیایی گالوانی ( ولتایی )

سلول گالوانی که به آن سلول ولتایی نیز گفته می شود ، یک سلول الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند .
این انیمیشن یک سلول ولتایی را نشان میدهد . شما متوانید فلز هر الکترود و نوع محلول و غلظت هر محلول آنرا انتخاب کرده و پیل ولتایی تشکیل دهید . ضمن واکنش تغییرات انجام شده در هر الکترود و پتانسیل الکترودی پیل قابل مشاهده است .
ضمنا شما میتوانید در این انیمیشن سلول غلظتی ایجاد نمایید و تغییرات آنرا مشاهده کنید . بدین ترتیب که فلز هر دو الکترود و نوع محلول آنها را یکسان انتخاب کنید ، ولی غلظت دو محلول یکسان نباشد .
ضمنا شما میتوانید غلظت محلول هر الکترود را نیز انتخاب نمایید و بدین ترتیب پیل غلظتی ایجاد نمایید .

http://www.kentchemistry.com/links/Redox/flash/halfcells.swf

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/galvan5.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
انتقال گرما بین دو فلز

انتقال گرما بین دو فلز

توضیحات:
گرما همواره از جسم با دمای بالا به جسم با دمای پایین انتقال پیدا میکند تا زمانی که دو جسم هم دما شوند . بنابراین چنانچه دو قطعه فلز که با هم اختلاف دما دارند را کنار هم قرار دهیم ، گرما از فلز داغ به فلز سرد منتقل شده و جنبش ذرات آن افزایش می یابد.
لازم به تذکر است چون ظرفیت گرمایی ویژه فلزات با هم متفاوت است ، هنگامی که دو فلز هم دما میشوند . میزان انرژی گرمایی موجود در آنها با یکدیگر برابر نخواهد بود . می توان گفت فلزی که ظرفیت گرمایی بیشتری دارد ، مقدار انرژی گرمایی بیشتری دارد .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/thermochem/thermoEquiv.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
انتقال گرما بین فلزات و آب

انتقال گرما بین فلزات و آب

توضیحات:
ظرفیت گرمایی ویژه فلزات نسبت به آب بسیار پایین است ، لذا چنانچه قطعه فلز داغی درون آب قرار دهیم تا با آب هم دما شود ، دمای آب فقط به مقدار کمی افزایش می یابد ، ولی دمای فلز مقدار زیادی کاهش می یابد . به همین خاطر در صنعت از آب به عنوان خنک کننده استفاده می شود .
در این انیمیشن شما میتوانید این پدیده را مشاهده کنید . ابتدا نوع فلز را انتخاب کرده و جرم و دمای آنرا تعیین کنید ، سپس جرم و دمای آب را تعیین کنید .
آنگاه کلید start را بزنید تا قطعه فلز درون آب قرار گیرد . ترمومتر تغییرات دمای آب را نشان میدهد .
همچنین نمودار تغییرات دمای آب را مشاهده خواهید کرد که در حال افزایش یا کاهش است .


http://group.chem.iastate.edu/Green...lder/flashfiles/thermochem/heat_metal_ice.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
محلول ترکیبات یونی

محلول ترکیبات یونی

توضیحات:
هنگامی که یک ترکیب یونی در آب حل می شود ، یونهای مثبت و منفی آن از یکدیگر جدا شده و بین مولکولهای آب پراکنده می شوند . در این حالت یونها قادر به حرکت و جابجایی هستند . در محلول یک ترکیب یونی ، نسبت بین یونها همان نسبت موجود در فرمول شیمیایی ترکیب یونی است .
این انیمیشن محلول نیترات تعدادی فلز را نشان می دهد که همگی آنها در آب محلول میباشند . با قرار دادن ذره بین روی هر محلول میتوانید یونهای موجود در آن مشاهده کنید . در هر محلول مقدار بسیار زیادی بار مثبت و منفی وجود دارد ولی مجموع بارهای مثبت و منفی با هم برابر بوده و بار کل محلول صفر خواهد بود .
لازم به تذکر است که مولکولهای آب در این انیمیشن نشان داده نشده اند . تا حرکت یونها و نسبت انها بهتر مشاهده شود .

http://chempic.com/chem/?p=1162
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
انحلالهای گرماده و گرماگیر

انحلالهای گرماده و گرماگیر

توضیحات:
هنگام انحلال یک حل شونده در آب مقداری گرما مبادله می شود ، گرمای مبادله شده موجب افزایش یا کاهش دمای آب میشود . چنانچه انحلال ماده ای در آب گرماده باشد ، دما افزایش می یابد ولی اگر انحلال ماده ای در آب گرماگیر باشد ، دما کاهش می یابد .
در این انیمیشن میتوانید تغییرات دما هنگام انحلال ترکیبات مختلف در آب را بررسی کنید و نمودار تغییرات دما نسبت به زمان را مشاهده کنید .
ابتدا نوع نمک و مقدار آنرا و سپس حجم آب را تعیین کنید . آنگاه روی کلید start کلیک نمایید .
لطفا آزمایشات را با حوصله و دقت انجام دهید و نتایج آنرا تجزیه و تحلیل نمایید . موفق باشید.

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/thermochem/heat_soln.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
فشار بخار

فشار بخار

توضیحات:
فشار بخار یک مایع ، فشاری است که مولکولهای گازی مایع در یک ظرف در بسته به سطح مایع وارد می کنند . دو عامل در میزان فشار بخار یک مایع موثر است :
۱- نوع مایع – هرچه نیروهای جاذبه بین مولکولهای مایع ضعیفتر باشد ، فشار بخار آن کمتر است . مثلا فشار بخار اتانول از آب بیشتر است .
۲- دما – هر چه دما بیشتر باشد ، فشار بخار مایع بیشتر است .
در این انیمیشن عوامل موثر بر فشار بخار و فشار بخار محلولها را میتوان بررسی کرد .
در صفحه اول تاثیر نوع مایع بر فشار بخار را بررسی میکنید . سپس در صفحه دوم تاثیر دما بر فشار بخار را متوانید مشاهده کنید و در صفحه سوم فشار بخار محلولها بررسی میشوند .
فشار بخار محلولها یک خاصه کولیگاتیو است که میتوانید آنرا در صفحه سوم بررسی و آزمایش کنید .
لطفا آزمایشات را با حوصله و دقت انجام دهید و نتایج آنرا تجزیه و تحلیل نمایید . موفق باشید.

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/propOfSoln/vp3.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خواص کولیگاتیو

خواص کولیگاتیو

توضیحات:
خواص کولیگاتیو محلولها خواصی هستند که به نوع ماده حل شونده بستگی نداشته و فقط به تعداد ذرات حل شونده بستگی دارد . به عنوان مثال نقطه جوش و انجماد محلولها خاصه کولیگاتیو است .
در این انیمیشن شما میتوانید نطقه جوش و انجماد محلولها را از نظر کولیگاتیو بودن بررسی نمائید .
ابتدا نوع حلال و مقدار آن و سپس نوع حل شونده و مقدار آنرا تعیین کنید . سپس انتخاب کنید نقطه جوش یا انجماد را میخواهید آزمایش کنید . در پایان روی دکمه Start کلیک کنید . نطقه جوش یا انجماد محلول را مشاهده خواهید کرد .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/propOfSoln/colligative.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تیغه مس در محلول یون روی

تیغه مس در محلول یون روی

توضیحات:
مس در سری الکتروشیمیایی از روی پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به روی است ، بنابراین اتمهای مس نمیتوانند به یونهای روی الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام نمیشود .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/redox/rdx_cu_zn.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
PH محلول های بافر

PH محلول های بافر

توضیحات:
محلول های بافر محلولهایی هستند که در مقابل تغییرات PH مقاوم هستند . بطوریکه PH آنها با افزودن مقادیر اندکی اسید یا باز تغییر زیادی نمیکند . محلول های بافر به دو روش زیر تهیه میشوند :
۱- محلول اسید ضعیف و نمک اسید ضعیف با باز قوی
۲- محلول باز ضعیف و نمک باز ضعیف با اسید قوی
در این انیمیشن شما میتوانید محلولهای بافر تهیه کرده و PH آنرا تعیین کنید . بدین منظور طبق مراحل گفته شده عمل نمایید .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/acidbasepH/pHbuffer20.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
دستگاه PH متر ( PH سنج )

دستگاه PH متر ( PH سنج )

توضیحات:
برای تعیین PH یک محلول از دستگاه PH سنج استفاده می شود . این دستگاه دارای یک الکترود است که درون محلول مورد نظر قرار می گیرد . و PH محلول را بصورت یک عدد روی صفحه دیجیتال نشان می دهد .
این انیمیشن یک دستگاه PH سنج را نشان می دهد و شما میتوانید به کمک آن PH محلول اسید ، باز یا نمک با غلظتهای مختلف را اندازه گیری نمایید .
ابتدا نوع محلول را و سپس حجم و مولاریته آنرا مشخص نمایید . در پایان الکترود را درون محلول وارد کنید تا PH محلول اندازه گیری شود .
یکی از آزمایشات جالبی که میتوانید با این انیمیشن انجام دهید این است که PH محلول های اسید و باز ضعیف و قوی با مولاریته یکسان را با هم مقایسه کنید . همچنین PH محلول نمکهای مختلف را اندازه گیری کرده و تعیین کنید نمک خنثی ، اسیدی یا بازی است .
موفق باشید .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/acidbasepH/ph_meter.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
سنجش حجمی اسید و باز ( تیتراسیون )

سنجش حجمی اسید و باز ( تیتراسیون )

توضیحات:
سنجش حجمی اسید و باز که به آن تیتراسیون اسید و باز نیز گفته می شود ، یک روش بسیار مناسب برای تعیین مولاریته اسید یا باز مجهول است . بدین ترتیب اسید یاز باز با مولاریته معین را درون بورت میریزیم و حجم معینی از اسید یا باز با مولاریته مجهول را درون ارلن میریزیم . برای تشخیص نقطه پایانی از شناساگر استفاده می کنیم . در پایان با توجه به رابطه زیر مولاریته اسید یا باز مجهول محاسبه می شود .
n1M1V1=n2M2V2
در این رابطه n ظرفیت ، M مولاریته ، V حجم اسید یا باز است .
در این انیمیشن شما میتوانید تیتراسیون را خودتان انجام دهید . مرحل آزمایش را به ترتیب شماره دنبال کنید .
شما میتوانید تیتراسیون اسید قوی و باز قوی و همچنین تیتراسیون اسید ضعیف و باز قوی را انجام دهید . برای هر کدام لازم است شناساگر مناسب را در مرحله ۴ انتخاب کنید .

http://group.chem.iastate.edu/Green...folder/flashfiles/stoichiometry/acid_base.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت کاتالیزگر

تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت کاتالیزگر

توضیحات:
کاتالیزگرها موادی هستند که با تغییر مکانیسم ( سازوکار) واکنش موجب افزایش سرعت واکنشهای شیمیایی می شوند .
این انیمیشن تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت کاتالیزگرهای مختلف را نشان می دهد . شما میتوانید ابتدا حجم هیدروژن پراکسید و سپس نوع و غلظت کاتالیزگر مورد نظرتان را انتخاب نمایید و روی دکمه start کلیک کنید تا آزمایش شروع شود . ضمن انجام آزمایش حجم اکسیزن تولید شده مشاهده می شود .
همچنین میتوانید نمودار تغییرات حجم اکسیژن تولید
شده نسبت به زمان و نمودار تغییرات غلظت هیدروژن پراکسید نسبت به زمان را مشاهده نمایید .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/kinetics2/rxnRate01.swf
 
بالا