انواع فرمولاسیون های مایع در آفت کش ها

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=2]انواع فرمولاسیون های مایع در آفت کش ها[/h]
محلول در آب Soluble Liquid ) SL = L )
آفتکش هایی را که ماده تکنیکال آنها قابل حل در آب باشد ، بصورت محلول در آب اماده مصرف می کنند . وقتی سموم محلول را داخل آب بریزیم تغییر رنگ خاصی بوجود نمی آید . اجزاء متشکله محلول همگی مشابه بوده و به تفکیک قابل رؤیت نیستند و نمیتوان آنها را به صورت مکانیکی مثل سانتیرفوژ از یکدیگر جدا ساخت . فرمولاسیون محلول شفاف است و نور بدون هیچ گونه انعکاسی از آن عبور می کند . محلول هایی نیز وجود دارند که تنها به دلیل تیرگی نور کمتری از آنها عبور میکند . مواد اصلی این فرمولاسیون ها شامل :
ماده تکنیکال + آب + مواد افزودنی است
بسیاری از سموم در آب قابل حل هستند مثل ملح آمین از 2,4-D (تو فور دی ) ، MCPA ، گلایفوسیت . از حشره کش ها نیز برخی مانند اکسی دمتون متیل و یا ایمیداکلوپرید را می توان بصورت محلول در آب فرموله کرد .
وقتی ماده ای در آب حل می شود مقداری از یونهای آن به صورت آزاد درمی آیند . این یون های آزاد قادرند با یون های آزاد حلال ترکیب شده و املاح جدیدی را تولید کنند . مثلاً آب های سخت ممکن است حاوی یون های آزاد کلسیم یا منیزیم باشد . اگر املاح تو فور دی را در این آب حل کنیم مقداری از یون های آزاد تو فور دی که در اثر تفکیک نمک تو فور دی بوجود آمده است با یون های آزاد کلسیم یا منیزیوم ترکیب شده و املاح کلسیم و منیزیم را به وجود می آورد . ملح کلسیم تنها 5/2 گرم در لیتر و ملح منیزیم آن 4/17 گرم در لیتر در آب 25 درجه سانتیگراد حل میشود . بنابراین اگر مقدار نمک کلسیم یا منیزیم موجود از نسبت مذکور تجاوز نماید رسوب می کند و این رسوب اگر در منبع سمپاش بوجود آید ممکن است موجب گرفتگی فیلترها و نازل های سمپاش شود .
آفتکش های محلول در آب معمولاً به راحتی از کوتیکول برگ عبور نمی کنند و برای رفع این نقیصه انها را با سورفکتانتها و یا روغن های امولسیون شونده مخلوط می کنند . از مزایای عمومی فرمولاسیون محلول در آب در مقایسه با امولسیون شونده ها ، مشروط بر انکه سمیت مشابه داشته باشند زیان کمتر آنها برای انسان و محیط است
مزایای فرمولاسیون محلول در آب
ارزان تر تمام میشود
از طریق پوست کمتر جذب میشود
حلال آن مضر نیست
لکه ایجاد نمیکند
معایب فرمولاسیون محلول در آب
مشکلتر جذب برگ میشود
دوام آن در شرایط مشابه کمتر است
ممکن است روی فلزات خوردگی ایجاد نماید

منبع : سموم دفع آفات و کاربرد آنها نوشته محمدرضا موسوی​
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
امولسیون شونده( Emulsifiable Concentrate (EC
مخلوط شدن یک مایع چربی دوست با مایع آبدوست را به گونه ای که هر یک از آنها ویژگی های خود را حفظ کرده باشند امولسیون نامند . بعضی از امولسیون ها تنها با بهم زدن متوالی پایدار می مانند مثل مخلوط شدن آب با روغن و بعضی از آنها پس از مخلوط شدن برای مدتی پایدار می مانند مثل شیر که امولسیونی از خامه و آب است .
سمومی را که در حلال های روغنی حل شده باشند ، برای آنکه بتوان روغن را با آب مخلوط نمود ، بصورت امولسیون شونده آماده میسازند (فرموله میکنند ) . وقتی این سموم با آب مخلوط شوند امولسیون بدست می آید که شیری رنگ و کدر است . مواد متشکله اصلی این فرمولاسیون ها شامل :
ماده تکنیکال + حلال روغنی + امولسی فایر + مواد افزودنی است
مزایای امولسیون شونده ها
قیمت آنها نسبت به برخی فرمولاسیون ها ارزان است
در مقایسه با فرمولاسیون های جامد نیاز به همزن ندارند
خاصیت سایندگی نداشته و موجب انسداد مسیر سمپاش نمی شوند
از طریق برگ بهتر جذب می شوند
معایب امولسیون شونده ها
برخی از گیاهان نسبت به ماده امولسیون کننده حساسیت دارند
از طریق پوست براحتی جذب می شوند
ماده حلال ممکن است برای قسمت های لاستیکی و پلاستیکی سمپاشی مضر باشد
ممکن است آتش زا باشد
مکن است سبب خوردگی شود و یا روی ابزار و لوازم رنگ شده لک ایجاد کنند
برخی از امولسیون ها در اثر سرما می شکنند ( ماده تکنیکال و حلال جدا می شوند )

منبع : سموم دفع آفات و کاربرد انها نوشته محمدرضا موسوی
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
دوغابی ( Flowable (F یا سوسپانسیون( Suspension Concentrate(SC
آفتکش هایی را که در آب حل نمیشوند ممکن است همراه با مواد پخش کننده با آب مخلوط و به صورت دوغابی یا سوسپانسیون ( مخلوط معلق ) درآورند . این فرمولاسیون ها معمولاً به صورت مایع غلیظ به رنگ سفید تا بژ بوده و براحتی روان می شوند . ساخت آن نیاز به دستگاه های گران قیمت دارد . زیرا ذرات بخش جامد آن بایست بسیار ریز باشد تا برای مدتی در مایع معلق مانده و به سرعت تع نشین نشود . مواد متشکله شامل :
تکنیکال + آب + پودر خنثی و بسیار نرم + پخش کننده + تثبیت کننده است
مزایای سوسپانسیون
برخلاف پودرها اندازه گیری آن با پیمانه آسان است
در هنگام مصرف گرد و غبار ندارد
از طریق پوست کمتر جذب می شود
سازگاری بهتر با برگ گیاهان
چون ذرات آنها ریزتر است ، بهتر از پودر وتابل اثر میکنند

معایب سوسپانسیون
باقی ماندن مقداری از آن در ظرف اصلی
ساینده بودن برای نازل ها
نیاز به سورفکتانت یا روغن برای جذب بهتر


منبع : سموم دفع افات و کاربرد آنها نوشته محمدرضا موسوی
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
امولسیون روغن در آب( Oil Emulsion in Water (EW
این نوع فرمولاسیون در حقیقت نوعی امولسیون آماده است . یعنی سم را در حلال روغنی حل کرده همراه با امولسی فایر و مویان با آب مخلوط نموده و امولسیون حاصله را بسته بندی و آماده مصرف می سازند ، بدین صورت مقدار کمتری حلال مصرف می شود . مواد متشکله این فرمولاسیون شامل :
ماده تکنیکال + حلال روغنی + آب + امولسی فایر + مواد افزودنی است
مزایای امولسیون
حلال مضر آن کمتر از امولسیون است
از طریق پوست کمتر جذب میشود
سازگاری بهتر با برگ گیاهان دارد

معایب امولسیون
باقی ماندن مقداری از آن در ظرف اصلی
نیاز به صورفکتانت یا روغن برای جذب بهتر
نیاز به تکنولوژی برتر و در نتیجه هزینه بیشتر


منبع سموم دفع آفات و کاربرد آنها نوشته محمدرضا موسوی
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
میکروکپسوله Microencapsulated
ذرات سم بصورت مایع یا جامد درون مپسول های بسیار ریز قرار می گیرند که این پوشش از نوع پولیمر است . این کپسول های ریز با آب مخلوط و پاشیده می شود . گاهی این کپسول ها را به صورت کند رهش Slow release آماده می سازند که در این صورت ماده موثر بتدریج آزاد شده و اثرات آن برای مدتی دوام خواهد داشت
فرمولاسیون برای سمپاشی با حجم فوق العاده کم( Ultra Low Volume (ULV
این نوع فرمولاسیون برای سمپاشی های با حجم زیر 5 لیتر در هکتار بکار می رود . گاهی بیشترین جزء این فرمولاسیون ها سم خالص است که ممکن است تا 98% خالص باشد اما اغلب ماده مؤثر آن در حلال های مخصوصی حل می شود که بسیار پایدار بوده و براحتی تبخیر نمی شوند . ممکن است این حلال ها روغن نباتی مانند روغن سویا باشد یا حلال های دیگر . انتخاب چنین حلال هایی برای آن است که درات سم در سمپاشی ULV بسیار ریز است و اگر اجزاء فرمولاسیون فرار باشد ذره قبل از آنکه به هدف برسد تبخیر می شود
مایع سوسپانسیون برای ضدعفونی بذر( Flowable Seedtreatment (FS
این فرمولاسیون همان فلوابل است که مواد افزودنی خاص خود را دارد و برای ضدعفونی بذر بکار می رود

منبع : سموم دفع آفات و کاربرد آنها نوشته محمدرضا موسوی
 

Similar threads

بالا