#افشین یدالهی

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
تمامِ تو
امشب
با من نیست
و من
تمامِ تو را
می خواهم
تمام که نباشی
تمام می شوم
تو امشب
ناتمامی
و بهانه هایت
ناتمام ترت می کند
خودت
من را
به مرزِ جنون رساندی
پس بفهم
که دیگر
هیچ چیز را نمی فهمم
جز
تمامِ تو


#افشین_یداللهی


 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
یک روز می آیی که من،
دیگر دچارت نیستم
از صبر ویرانم ولی،
چشم انتظارت نیستم


#افشین_یداللهی


 
بالا