اصول مهندسی صنایع غذایی- ابعاد، آحاد مهندسی و موازنه جرم و انرژی

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز


اولین قدم اصول مهندسی، سیستم های ابعاد و آحاد هستن ک بعد از اون موازنه سیستم ها از نظر مواد و انرژی

 
آخرین ویرایش:

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
آحاد وابعاد وتبدیل آنها

آحاد وابعاد وتبدیل آنها
ابعاد ( Dimension) مفاهیم پایه در اندازه گیری هستند . نظیر طول ، زمان ، جرم ، دما وغیره وواحد ها ( Units) معانی بیان این ابعاد هستند مانند فوت وسانتی متر برای طول وساعت وثانیه برای زمان .

دو سیستم ذیل متداولترین سیستم های هستند که در ارتباط با واحدها مورد استفاده قرار میگیرند:

1. SI که به صورت رسمی Le Systeme International d'Unites نامیده میشود وبوصورت غیر رسمی SI ودر اغلب موارد سیستم SI واحدها نامیده میشود.

2. AE -American Engineering system of units ، سیستم مهندسی آمریکایی واحد ها که نمی باید با سیستم مرسوم USCS-U.S. Conventional System ونیز با سیستم انگلیسی واحد ها (English System of units) اشتباه گردد.

ابعاد و واحدهای وابسته به آنها به دو دسته اصلی (Fundamental or basic)- که مستقلا اندازه گیری میشوند و کمیت های فیزیکی اساسی را توصیف میکنند – و فرعی یا مشتق شده (Derived)-که از واحدهای اصلی منتج میشوند – تقسیم میشوند .


فایل های ضمبمه:


 • جدول تبدیل واحدهای مهندسی
 • جدول ضرایب تبدیل واحد های یک بعد مشخص
 

پیوست ها

 • (2) جدول تبدیل واحد - Copy.pdf
  124.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • convertor - Copy.pdf
  114.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
آحاد وابعاد وتبدیل آنها

آحاد وابعاد وتبدیل آنها

فایل های ضمیمه:

 • unit- فایل فارسی-فصل اول کتاب درسی- سیستم های واحد اندازه گیری، نمادها، تقسیم بندی کمیتها- سیستمهای بین المللی، CGS و FPS، پیشوندها، نمونه های حل شده، سوالات نهایی-
 • units and conversions - کتابچه جدیداً تایپ شده دست خط دکتر راشکی - سال 1960
 

پیوست ها

 • units - Copy.pdf
  311.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • units and conversions - Copy.pdf
  210.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
آحاد وابعاد وتبدیل آنها- واحدهای فشار

آحاد وابعاد وتبدیل آنها- واحدهای فشار

واحدهای فشار

فشار مقدار نیرویی است که بر واحد سطح وارد می شود. در سیستم های مختلف آحاد و ابعاد بسته به نوع تعریف، واحدهای فشار را نام گذاری کرده اند و مورد استفاده قرار می دهند. در زیر به طور خلاصه به شرح تعدادی از واحدهای فشار می پردازیم:

بار (Bar):
هر بار (bar) برابر نیروی 1,000,000 دین (dyne) است که بر 1 سانتی متر مربع وارد می شود. این واحد در سیستم SIو(International System of Units) مورد استفاده قرار می گیرد.

psiو(Pounds per Square Inch ):
همان طور که از نام این واحد مشخص است، هر psi برابر نیروی یک پوندی (pound-force) است که بر یک اینچ مربع وارد می شود. این واحد بیشتر در سیستم انگلیسی (British) مورد استفاده قرار می گیرد.

پاسکال (Pascal):

واحد اصلی فشار که در سیستم SI مورد استفاده قرار می گیرد پاسکال است. پاسکال برابر نیروی یک نیوتونی است که بر یک متر مربع وارد می شود.

اتمسفر (atm):
هر اتمسفر برابر نیروی 1,013,250 دین (dyne) است که بر یک سانتی متر مربع وارد می شود. اتمسفر را با خطای 1% می توان برابر بار(bar) در نظر گرفت. همچنین هر اتمسفر برابر 101,325 پاسکال است.

میلی متر جیوه (mm Hg):
میلی متر جیوه مانند سانتی متر آب جزو واحدهای فشار مانو متریک به شمار می آید. اندازه گیری این نوع واحدهای فشار بر اساس دانسیته سیال و شتاب گرانش زمین می باشد. زمانی که دانسیته جیوه دقیقا برابر 13.5951 گرم بر سانتی متر مکعب باشد و شتاب گرانش زمین دقیقا برابر 9.80665 متر بر مجذور ثانیه باشد، یک میلی متر جیوه تقریبا برابر یک تور (Torr) می باشد. این بدان معناست که 760 میلی متر جیوه برابر یک اتمسفر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به جدول تبدیل واحد زیر مراجعه فرمایید:

منبع: رایتک پویا
 

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
موازنه جرم و انرژی - ابعاد و آحاد

موازنه جرم و انرژی - ابعاد و آحاد

محتوای فایل ضمیمه
اصول محاسبات مهندسی (ابعاد و آحاد)
موازنه ماده
خواص سیالات
موازنه انرژی

منبع:

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی

نوشته دیوید هیمل بلاو

ترجمه دکتر مرتضی سهرابی
 

پیوست ها

 • movazene - Copy.pdf
  3.3 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا