اصول طراحی کارخانه صناع غذایی- دانلود جزوه درسی

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
الف- تئوری

م1- تعیین موقعیت و محل کارخانه براساس عواملی مانند مواد اولیه، بازار و شرایط محیطی

م2- خصوصیات واحد های تولیدی صنایع غذایی مانند قسمت های مختلف مورد نیاز، خصوصییات ساختمانی مورد نیاز(اسکلت، کف، دیوار وغیره)م
م3- سیستم های مختلف تامین آب، برق، بخار و انرژی و محاسبات آنها

م4- تهویه، نور، بهداشت عمومی و بهداشت تولید،
م5- رسم فلوچارت فرایند تولید،رسم نقشه سایت تولیدو چگونگی استقرار دستگاه های خط تولید
م6- بهینه کردن حمل و نقل و تعیین محل انبار ها و آزمایشگاه و واحد های کنترل کیفیت
م7- امکانات حمل و نقل در کارخانه و محاسبات اقتصادی تولید
ب- عملی

انجام یک پروژه شامل کلیه مطالعات قبل از بهره برداری ، ایجاد یک خط تولید،رسم منحنی فلوچارت و نقشه های لازم، محاسبات آب، و انرژی های لازم، تهیه لیست های لوازم و قطعات و محاسبات اقتصادی طرح 
آخرین ویرایش:

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
م1- تعیین موقعیت و محل کارخانه براساس عواملی مانند مواد اولیه، بازار و شرایط محیطی

م1- تعیین موقعیت و محل کارخانه براساس عواملی مانند مواد اولیه، بازار و شرایط محیطی

م1- تعیین موقعیت و محل کارخانه براساس عواملی مانند مواد اولیه، بازار و شرایط محیطی.


منبع: سایت دانشجویان صنایع غذایی واحد دامغان
 

پیوست ها

 • 2.9 - 1 - Copy.pdf
  303.9 کیلوبایت · بازدیدها: 2

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
طراحی بخش های مختلف
 

پیوست ها

 • طراحی بخش های مختلف - Copy.pdf
  2.2 مگایابت · بازدیدها: 1

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
طراحی فرآیند
 

پیوست ها

 • C طراحی فرآیند - Copy.pdf
  3.1 مگایابت · بازدیدها: 1

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
حمل و نقل مواد
 

پیوست ها

 • حمل و نقل موادD - Copy.pdf
  1.5 مگایابت · بازدیدها: 1

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
محاسبات و بررسی های اقتصادی طرح
 

پیوست ها

 • economy-3.6 - Copy.pdf
  228.8 کیلوبایت · بازدیدها: 1
بالا